Belföld

Ismét heves vita volt a közgyűlésen

Székesfehérvár közgyűlése 11 javaslatot tárgyalt a mai napon zártülésen és 34-et nyíltülésen. A heves vita három napirendi pontot érintett.

A 16. napirendi pont alatt tárgyalták a képviselők a telekadó rendelet megalkotására és az építményadó módosítására tett javaslatot. Tekintettel arra, hogy új adóformának a kivetéséről volt szó, az ellenzék hevesen támadta a javaslatot.

Knizse Gyula szocialista képviselő elmondta: nem tartják szerencsésnek, hogy adó kivetéssel hozza a közgyűlés hátrányos helyzetbe a kisebb vállalkozásokat, hiszen a 35 hektárnál nagyobb területtel rendelkezők kapnak csak kedvezményeket, míg az adó teljes megfizetésére kötelezik a kisebb ingatlannal rendelkező vállalkozásokat, akiknek így ismét kedvezőtlenebb lesz a versenyhelyzetük, ez szociális érzéketlenségre utalhat. Ráadásul a kivetni szándékozó telekadó nem hozza meg a tőle elvárni kívánt hasznot.

 

Cser-Palkovics András polgármester válaszában elmondta: olyan telkekről van elsősorban szó, amikhez a szocialisták időszakában jutottak hozzá emberek hatalmas kedvezményekkel, de ezeken a telkeken semmit nem csináltak, sőt felveri a gaz, bedőltek a kerítések, egyszerűen használaton kívül állnak. Ezek a telkek 2000 négyzetméternél nagyobbak, így szociális érzékenységről nem beszélnék, mert nem az ekkora telkekkel rendelkezőkre jellemző a rászorultság – mondta Cser-Palkovics András.

Az elhagyott, gondozatlan ingatlanok adózását ne sorolják a szociális érzékenység fogalma mellé, főleg ne, hogy a tizenkét éves szocialista regnálásuk alatt 12 milliárd adósságot hagytak a városra. Az ingatlan manipulációk ellen pedig fellépek, amíg én vagyok Székesfehérvár polgármestere, ellentétben önökkel – utalt a szocialisták észrevételére.

A telekadóra vonatkozó előterjesztést a közgyűlés 3 ellenszavazat ellenében elfogadta.

Kisebb vitát váltott ki az úgynevezett bölcsődeadó korábbi tervezete, majd a Fidesz-frakció által mára leadott javaslata alapján az elvetése.

 

 

 

Márton Roland szocialista képviselő a korábbi jelzésekre utalva megjegyezte: nem akartam Brájer Éva alpolgármesternek csalódást okozni, ezért kértem szót. Kicsit hasonló a helyzet a tavalyihoz képest, amikor a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumot saját maguktól mentették meg. Most hasonlót csinálnak, amikor hoznak egy javaslatot arra, hogy megadóztassák a bölcsődei ellátást, aztán felkérik a hivatalt, hogy kutassa ki mennyi bevételt jelent ez a városnak, végül pedig beterjesztik a közgyűlésnek, hogy ne legyen bölcsődeadó – zárta Márton Roland.

 

 

Brájer Éva alpolgármester válaszában elmondta: az adó egy alternatív lehetőségként jött szóba és nem bevezetett adóként. Kérdés az volt, hogy valóban érdemes-e bevezetni. A számok azt mutatták, hogy keveset nyerne vele a város, ezért inkább azt javasoljuk, hogy vessük el a tervezetet. Csak jelzem, hogy ehhez először el kellett végeznünk a hivatallal a szakmai munkát.

A polgármester éllel jegyezte meg: a szocialisták korábban hiányolták a hatástanulmányokat, most pedig az okoz gondot, hogy van hatástanulmány, és az a bajuk, hogy miért dolgozik a hivatal – zárta le a vitát Cser-Palkovics András. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosítást.

A közigazgatási rendszer átalakításának részeként az évek óta működő Esélyek Háza – Székesfehérvár Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda megszüntetésére tettek javaslatot a 18. számú előterjesztésben.

Knitsze Gyula szocialista képviselő elmondta: egy szomorú előterjesztés van előttünk. Mi szerencsésebbnek tartottuk volna, ha nem a NEFMI veszi át az Esélyek Házát. Sajnálom, hogy nem kívánja a város tovább üzemeltetni a házat, ami hosszú időn keresztül segített azokon, akik rászorulnak. Kívánom, hogy legyen minden dolgozónak munkája, és egyben megköszönöm nekik azt a sok munkát, amivel segítették az embereket – zárta Knizse Gyula

Fertő László, a Civil Szövetség képviselője ügyrendi javaslatként javasolta, hogy egyelőre ne döntsenek az előterjesztésről.

A polgármester elmondta, hogy a kialakult helyzetre keresni fognak olyan megoldást, amivel az ott dolgozó kollektíva szakértelme hasznosítható lehet, és jelezte, egyetért Knizse Gyulával. Az ügyrendi javaslatot a képviselők 2 igen és 6 tartózkodás ellenében elvetette, majd az előterjesztést elfogadta.

Újabb vita alakult ki az önkormányzati épületek őrzésével kapcsolatos előterjesztés miatt.

Fertő László ellenzéki képviselő javaslatot tett arra, hogy a közbeszerzési pályázat nyílt legyen.

Cser-Palkovics viszont felhívta a figyelmét Fertő Lászlónak, hogy a javaslatával minden bizonnyal a fehérváriak gyakorlatilag labdába sem rúgnak, hiszen olyan – nagy valószínűséggel külföldi – cégek jelennének meg, akikkel szemben a helyi vállalkozásoknak esélyük sem lenne. Én pedig – amíg erre lehetőség van – a helyieket támogatom – zárta a polgármester.

Mező Balázs jobbikos képviselő azt javasolta, hogy egészítsék ki úgy az előterjesztést, hogy több magyart, fehérvárit hívjunk meg a versenyre. Egy pályázattal csak magas árakat érhetünk el – mondta Mező Balázs.

Mészáros Attila fideszes képviselő kérdőre vonta Mező Balázst: ha jól értem, akkor azt szeretné, ha olyan fehérvári cégek jelentkezzenek, akik ide vannak bejelentve, de egyébként valamely multi cég részeként dolgoznak? Ez nem éppen Vona Gáborral megegyező gondolkodás – mondta gúnyosan Mészáros Attila.

Fertő László egyetértett a polgármesterrel, és azt kérte, hogy akkor hívják meg az összes megyei vállalkozást.

Cser-Palkovics így reagált: tőlem meghívhatunk mindenkit, de ez ne veszélyeztesse a fehérvári vállalkozásokat.

Márton Roland is hozzászólt: mi támogatjuk az olyan kihívásokat, ahol többen vesznek részt a versenybe.

Mező Balázs személyes megtámadása miatt kérte az elnököt, az ilyen esetekben a fideszes Mészáros Attilát is intse önmérsékletre. Mészáros Attila nincs tisztába vele, mit beszél, mert én magyar cégekről, kimondottan magyarról beszéltem – fejezte be a jobbikos képviselő.

Fertő László ekkor visszavonta eredeti javaslatát, és azt kérte, a pályázók köre legyen fehérvári, de legyenek többen.

Cser-Palkovics András ezzel egyetértve azt javasolta, hogy a jelenlegi három helyett a jegyző hatáskörébe adva a pályázatot, több céget hívjanak meg arra meg. Végül a testület ezt a javaslatot fogadta el egyhangúlag.

A többi napirendi pontnál legfeljebb kérdések merültek fel, de a jól előkészített anyagokat egyhangúlag fogadták el a képviselők.

Ajánlott videó