Belföld

Néha értetlenségig fajuló vita a fehérvári testület ülésén

Huszonkét nyilvános és hat zárt napirendet tárgyalt ma meg Székesfehérvár Közgyűlése, ahol a személyeskedő hangsúly sem volt idegen a képviselőktől.

Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására tett javaslat már önmagában is vitát váltott ki a testület tagjai között. Elsősorban a különböző életkörülmények között élő választási kerületek képviseletei ütköztek meg, így más elvet vallottak, akik lakótelepeket képviseltek és mást, akik kertes, esetleg gazdálkodó területet.
A vita akörül folyt, hogy szükség van-e állattartási övezetekre, illetve jó-e az, ha az önkormányzat szabályozza, mennyi és milyen állat tartható egy-egy ingatlanon. A javaslat alapján két övezetre osztották Székesfehérvár lakott területét: az I. állattartási övezet, ahol csak kedvtelésből tartott állatokat lehet majd tartani; II. övezet lesz, ahol a haszonállatok tartását szabályozzák. A javaslat alapján a kis méretű haszonállatok tartását csak korlátozott mértékben szabályoznák, de ez alól kivételt jelentenek majd nyulak és galambok, illetve a vegyes baromfi tartása, melyek tartása engedélyköteles lesz.

Dr. Bóka ViktorDr. Bóka Viktor jegyző megpróbálta lehűteni a kedélyeket azzal, hogy elmondta: a sertésólak is alkalmazhatók a továbbiakban, amíg azok „természetes elhasználódása” engedi. Szigli István feketehegyi képviselő reagálására a jegyző kijelentette, hogy bármilyen szomszédi bejelentés alapján nem szüntetnek meg automatikusan állattartásra vonatkozó engedélyeket, illetve az állattartás tevékenységét.

Az adósság visszafizetésére irányuló kötvény kibocsátásának tervezete, valamint a város vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása már túllépte egyes politikusok türelmi küszöbét. E témák körében parázs, időnként az értetlenséget súroló vita alakult ki.

Mező Balázs jobbikos képviselő felszólalásában kijelentette, hogy a Jobbik helyi szervezete nem örül a hulladékgazdálkodási cég (Depónia Kft.) visszavásárlásának, illetve annak módjának. A képviselő szerint bőven lehet spórolni például olyan tervezett beruházások napirendről történő levételéről, mint a parkolási rendszer felújítása.

Reakciójában a polgármester megdöbbenésének adott hangot, miszerint a Jobbik éppen az önkormányzati tulajdon ellen lobbizik, s ezzel a vad privatizációnak szeretne teret engedni. Cser-Palkovics András kijelentette: a mi célunk az, hogy a köz tulajdona, az önkormányzat vagyona erősödjön, s ezzel lehetőségünk legyen arra, hogy kedvezőbben befolyásoljuk a város lakóinak életminőségét, ellentétben ezek szerint a helyi Jobbikkal.

Márton Roland szocialista képviselő a kötvénykibocsájtási tervezetre az előterjesztő és Szigli István által ismételten előcitált panelprogramot igyekezett védeni. Mint mondta 20 ezer ember életkörülményein javítottak 2007-2008 időszakában, mivel csökkent a lakók fűtési költsége, szerinte évi 100 ezer forinttal. Mint Márton Roland kifejtette, a fideszes városvezetés megijedt a saját kormánya gazdasági intézkedéseitől, s ezért a kötvénykibocsájtással egy előrehozott hitelfelvételt kezdeményez, ami nem indokolt a szocialista képviselő szerint.

Cser-Palkovics András polgármester kategorikusan kijelentette: nem a panelprogrammal volt a baj, hanem a szocialisták hitelfelvételének mértékével, és annak visszafizetési ütemezésével, amit már erre a ciklusra hagytak rá.

Mező Balázs e témában a hitelfelvétel újabb módját kritizálta, és kifejtette: nem lett volna szabad annyi pénzt juttatni a magántőkének városi cégek visszavásárlására.

Égi Tamás gazdasági kérdésekért felelős alpolgármester Márton Rolandnak válaszolva leszögezte: mi nem valamilyen saját panelprogramot finanszírozunk, hanem azt, amit önök csináltak évekkel ezelőtt, méghozzá úgy, hogy mi a saját erőnket is bekalkuláljuk évi 1,2 milliárd forint értékben.

Mező Balázsnak elmondta az alpolgármester, ha ilyen tanácsadókkal dolgozik, abból komoly problémák lesznek, ugyanis ellehetetlenítik a közgyűlés munkáját.

Cser-Palkovics András polgármester azzal zárta le a vitát, hogy reméli nem a hangulatkeltés a leghangsúlyosabb. Mi a nyilvánosságnak, a nyilvánosság előtt készítettük el az előterjesztést a város érdekeit figyelembe véve. Csak bízni tudok abban, hogy a Jobbik annak idején nem ilyenek, a város érdekeinek figyelembevétele miatt zárta kis soraiból korábbi vezetőjét – hangsúlyozta a polgármester.

A testület végül 1 ellenszavazat ellenében elfogadta az előterjesztést.

A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására tett javaslat ismét felkavarta a rövid időre állni látszó vizet. Az előterjesztésben szó volt arról, hogy a hulladékkezelő vállalat 211 millió forint adózás utáni nyereséget könyvelhetett el a 2011-es esztendőre, miután a város 480 millió forint értékben megvette a korábban privatizált Depónia 49%-át.

Mező Balázs jobbikos képviselő azt hangsúlyozta, hogy a kedvezőnek tűnő vásárlásban nem számolták bele azokat a beruházásokat, amiket most kell majd kifizetni. Ráadásul kérdőre vonta az önkormányzat vezetőit, mi szükség van újabb milliós autó és géppark vásárlására.

A polgármester válaszában fontosnak tartotta megjegyezni, hogy mivel a város saját tulajdona lett a Depónia Kft., így tulajdonosként költenünk kell rá, mint bármely más cégünkre.

Égi Tamás alpolgármester a Mező Balázs-féle észrevételhez megjegyezte: tavaly még egy kukáskocsink sem volt, mert minden vagyon egy amerikai offshore cég tulajdona volt. Nehéz lenne hulladékkezelésről beszélni eszközök nélkül – jegyezte meg Égi Tamás.

Juhász László városatya, a Válasz Egyesület képviseletében áthelyezte egy kicsit a figyelem hangsúlyát: jobb lenne ha azt is észre venné mindenki, milyen egészségügyre vonatkozó támogatási elképzelések szerepelnek a Depónia Kft. idei esztendejének terveiben, és végre integrálódik egy nagy vállalat a város életében.

 

Knizse Gyula szocialista képviselő érdemesnek tartotta a hulladékgazdálkodó cég tavalyi nyereségét a figyelem központjába állítani. Ettől kezdve viszont elvárásaink lesznek a jövővel kapcsolatban – emelte ki. Knizse Gyula kitért rá: ismerve az új hulladékgazdálkodási törvényt, szerencsésebb lett volna most megvásárolni a céget, hiszen pillanatnyilag sokkal kedvezőbb lehetett volna az ár.

Égi Tamás alpolgármester azzal zárta a témát, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a Depónia Kft. az országos átlag feléért szolgáltat Székesfehérváron, de ezt csak akkor tudja megtartani, ha gondoskodik a vállalatok hulladékszállításának fejlesztésével, erősítésével.

Végül a közgyűlés Steigerwald Tibor ügyvezető előterjesztését húsz igen és egy tartózkodás mellett elfogadta.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik