Belföld

Győri gyöngyszemek – A magyar nyelvért Győrből

Nevezetes műemlékeinken, szakrális kincseinken túl Győr hírnevét számos kitűnő személyiség, történet vagy éppen találmány öregbíti. Igazi értékek ezek, városunk gyöngyszemei.

Révai Miklós egy igazi polihisztor volt, akinek szellemiségét ma is élteti Győr egyik leghíresebb iskolája, a Révai Gimnázium. Nyelvújító, nyelvész, irodalomtanár, költő, újságíró, a rajz és az építészet ismerője. Nevelő, pap, a Tudós Társaság egyik alapítója. Röviden: Győr és a magyar történelem kiemelkedő személyisége.

Révai Mátyás János Miklós 1749-ben Nagyszentmiklóson született, szegény családban nevelkedett. Tanulmányait Szegeden a piaristáknál kezdte, majd be is lépett a piarista rendbe. Több városban tanult és tanított, a humán tudományok mellett többek között rajzot és építészetet, ezután pedig több helyen is nevelőként tevékenykedett. 1783-tól ő lett a szintén győri kötődésű Rát(h) Mátyás által indított Magyar Hírmondó szerkesztője.

1784-ben költözött városunkba, ahol először nevelőként dolgozott, majd megszervezte a győri nemzeti iskolában működő rajziskolát. Itt tanított egészen 1795-ig. Időközben kilépett a piarista rendből és világi pap lett. A következő években több iskolában is poetikatanár, végül a pesti egyetem magyar tanszékén tanított, itt hunyt el 1807-ben

Munkásságának talán a legfontosabb eleme a magyar nyelv megújításáért végzett tevékenysége. Számos művet fordított magyarra, meghonosította az időmértékes verselést, új szavakat alkotott, gazdagította a tudományos nyelvet. Tankönyveket, szakkönyveket, helyesírási szótárakat alkotott, nem véletlen hát, hogy Kazinczyval (akiről egyébként a Révai iskola szomszédságában álló másik híres győri gimnáziumot neveztek el) életre szóló barátságot kötött.

A Tudós Társaság megalapítása mellett szívügye volt a győri iskola is, ahol nemcsak rajzot, de mértant, építészetet, földrajzot és géptant is tanított. A Ratio Educationis által létesített Győri Királyi Nemzeti Főbb Iskola, valamint a Révai Miklós által megnyitott Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzoló Iskola a mai Révai Miklós Gimnázium jogelődjének tekinthető. Olyan kitűnő személyiségek tanultak itt, mint gr. Batthyány Lajos, Liezen-Mayer Sándor festőművész, Riesz Marcell matematikus vagy Winter Ernő akadémikus, de rajtuk kívül a mai napig számos kiváló tudós, kutató, orvos, mérnök, tanár végzett az intézményben.

Az iskola egyébként méltán Győr egyik gyöngyszeme, hiszen az ország egyik legnívósabb gimnáziumaként tartják számon. Ezt a rangot nem csak az oktatás színvonalával, de a pezsgő diákélettel, közösségi programokkal is kivívta.

Ajánlott videó