Belföld

Már bombázzák Hoffmann törvényjavaslatát

Csaknem ötven módosítót nyújt be a Fidesz-frakció az anyaghoz. Maga Lázár János jegyzi a csomagot.

Amint azt a napokban, megannyi nyilatkozatban beharangozták, számos ponton változtatna a köznevelési törvényjavaslaton a Fidesz frakcióvezetője. A terebélyes csomag csütörtökön került fel a parlament honlapjára. Ennek alapján a politikus rögzítené, hogy az óvoda a köznevelés része, és – az állam alapfeladatok ellátásával kapcsolatos felelőssége nyomán – nem maradhat ki az állami finanszírozásból.

Lázár – szülői igény esetén – nyolc helyett tizenhat óvodás, illetve alsó tagozatos korú gyermekhez kötné, hogy helyben működjön egy óvodai, egységes óvoda-bölcsődei csoport, vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. A frakcióvezető szerint a kis létszámú fejlesztő iskolai osztály beindítása már önmagában az iskolai szegregációt determinálná, ezért azt szorgalmazza, ne kis létszámú fejlesztőpedagógiai osztályban, hanem óvodai fejlesztőcsoportban foglalkozzanak a nem iskolaérett gyerekekkel.

Lázár János – ahelyett a törvényjavaslatban szereplő szövegrész helyett, amely arról szól, hogy a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, ha az ott dolgozó rendelkezik az előírt szakképzettséggel – azt foglalná törvénybe, hogy „a családi napközi nem helyettesíti az óvodai nevelést”. A családi napköziben nincsenek meg azok a szakmai elvárások, amelyek segítenék a kisgyermek szociális kompetenciáinak fejlesztését; a családi napközik nem rendelkeznek nevelési tervvel, illetve szakmai ellenőrzésük nem szabályozott – indokol a képviselő.

A kormánypárti politikus kivenné azt a szövegrészt, amely szerint a gimnáziumban egyebek között „munkába állásra felkészítő” nevelés-oktatás folyik. Mint javaslata indoklásában leszögezi, “a gimnázium nem készít fel munkára. Erre hivatottak a szakközép- és szakiskolák”.

Lázár a mindennapos testnevelés részévé tenné – ha a fenntartó biztosítani tudja – az úszásoktatást legfeljebb heti két órában. Módosító javaslatot nyújtott be azzal a céllal is, hogy szakemberek dönthessenek az adott fogyatékosság alapján a gyermek terhelhetőségéről, és hogy pedagógiai szakszolgálat működhessen iskola nélkül is.

Hódmezővásárhely polgármestere kezdeményezi továbbá, hogy a pedagógiai programot – mivel annak költségvonzata is lehet – a fenntartónak kelljen elfogadni, összeférhetetlennek nevezve egyúttal, hogy az intézményvezető hagyja azt jóvá. A tanuló kötelességévé tenné, hogy részt vegyen általános iskolában iskolaotthonos oktatásban, vagy legalább napi két óra időtartamban a délután négy óráig tartó zeneoktatáson, sportfoglalkozáson, KRESZ-oktatáson, illetve művelődéstörténeti tárgyú egyéb foglalkozásokon.

Csaknem ötvenpontos módosító csomagjának részeként Lázár János kimondaná, hogy az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal közreműködésével minden megyében oktatási felügyelőt nevez ki a pedagógusok munkájának értékelésére. Az intézmény működésének önértékelését és a pedagógusok munkájának belső ellenőrzését tanévenként kellene elvégezni.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik