Belföld

A Bocskai-ruhás tanár esete

Az iskolába bevihető a mobiltelefon, de a tanárnak joga van azt elvenni, ha zavarja vele a diák az órát. Mind a gyerek, mind a tanár szabadon megválaszthatja öltözetét, ha az a testi épségét nem veszélyezteti. Cigizésért fegyelmi jár. Iskolajogi esetek a FigyelőNeten.


iskolajogi esetekA FigyelőNet az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalával
közös sorozatot indít az iskolai jogsértésekről. A tárgyalt „jogi
esetek” a hivatal 2007-ben kivizsgált eseteit és a vizsgálat után tett
ajánlásait, illetve az azok alapján született megoldásokat veszik
alapul.

A sorozat előző részei: Elbocsátható a diákverő tanár

Tilos az iskolában a motozás

A következő rész jövő héten jelenik meg!

Az Oktatási Jogok Hivatalánál 2007-ben is többen érdeklődtek, hogy milyen tárgyakat tarthatnak maguknál az iskolában a diákok. Ez a kérdés különös súllyal a mobiltelefonok tanórán és tanórán kívüli használatával kapcsolatban jött elő, hiszen ez az eszköz különösen alkalmas arra, hogy elterelje a tanulók figyelmét, megzavarja a tanítás rendjét. Az oktatási jogok biztosa szerint ezt az iskolai házirendnek kell rendeznie, amely megtilthatja vagy korlátozhatja például a tanulók iskolai munkájának teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét.

Az iskolák ugyanakkor nem tilthatnak ki tetszőlegesen mindenféle, a tanuláshoz nem szükséges tárgyat. Annak a döntésnek, hogy valamit kitiltanak, ésszerűnek kell lennie, soha nem lehet önkényes – véli az ombudsman. Általánosságban elmondható, hogy azok a tárgyak, amelyeket az emberek az adott helyre általában magukkal visznek, nem tilthatók ki. Napjainkban a mobiltelefon például olyan használati eszköz, amelyet az emberek – így a tanulók is – rendszeresen hordanak, folyamatosan használnak, és szinte mindig maguknál tartanak.

A tanár el is veheti a mobilt

Az iskolák házirendjükben általános jelleggel tehát nem tilthatnak ki minden mobiltelefont, mint ahogyan nem tilthatják ki az összes ékszert, discmant vagy MP3 lejátszót sem. Kitilthatják ugyanakkor a feltűnően nagy értékű mobiltelefonokat, csakúgy mint a nagyobb értékű ékszereket, egyéb drága technikai eszközöket. Az, hogy egy bevitt dolog beletartozik-e a mindennapos használati tárgyak körébe vagy sem, mindig eseti mérlegelés tárgya kell hogy legyen, erre csak nagy vonalakban lehet felállítani általános szabályt. Kitilthatók ellenben az egészségre, testi épségre veszélyes tárgyak.

Mindez nem jelenti azt, hogy a tanulók ne lennének felelősségre vonhatók, ha tanórán nem a tananyaggal, hanem bármi mással, így a mobiltelefonjukkal, discmanjükkel foglalkoznak. Az iskolában ugyanis a pedagógusnak kell biztosítania a tanítás zavartalanságát. Ha a rend másképpen nem biztosítható, elveheti a tanulóktól azt a zavaró eszközt, amely megakadályozza, hogy a tanuló vagy társai a tanulásra koncentrálhassanak. Figyelemmel kell lenni azonban a jogkorlátozás céljára. Mivel a cél az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, a korlátozás – a dolog elvétele – is csak addig terjedhet, amíg ez a cél fennáll. Mihelyt az órának vége, a cél megszűnt, a dolgot vissza kell adni, ilyenkor a pedagógus a tanuló tulajdonában lévő tárgyat nem tarthatja többé magánál.

Tilos az egyenruha

A saját külsejét minden ember szabadon alakíthatja. Néhány korlát szab csak ennek határt, például az önkényuralmi jelképek viselését tiltó rendelkezés. A közoktatási törvény alapján az iskoláknak óvniuk kell a tanulók testi épségét, egészségét, vigyázniuk kell értékeikre, gondoskodniuk kell a tanulók erkölcsi védelméről. Az öltözködéssel kapcsolatos iskolai előírások kizárólag e célok érdekében születhetnek.


Bocskai ruhát is viselhet a tanár

Bocskai ruhát is viselhet a tanár

A tanuló testi épségének megőrzése miatt jogszerű például, hogy bizonyos ékszerek nem hordhatók testnevelés órán, mert balesetveszélyesek, illetve hogy műhelygyakorlatokon védőöltözetet kell használni. Azok az előírások is jogszerűek, amelyek nem feltétlenül a testi épséget, hanem a tanuló ruháját hivatottak védeni, ezek sok esetben nem is különíthetők el a balesetvédelmi előírásoktól. Nem hozhat viszont az iskola olyan szabályt, amely csak azért rendel el öltözködési előírásokat, hogy ezzel „egyneműsítse” a tanulókat. Mögöttes fegyelmezési célok miatt szintén nem lehet öltözködési szabályokat bevezetni. Ugyancsak jogszerűtlen, ha az öltözködési szabályok célja esztétikai követelmények, ízlésbeli elvárások kikényszerítése – hívja fel a figyelmet az ombudsman.

Bocskaiban is lehet

Nem csak a tanuló, hanem a pedagógus is jogosult öltözködését a jogszabályi előírások által biztosított keretek között szabadon megválasztani.

Egy iskola ünnepségén a fenntartó a Bocskai-ruhát viselő pedagógusok öltözékét kritikával illette. A fenntartó szerint ugyanis nyilvános iskolai rendezvényen ilyen ruházat viselése a pedagógus részéről nyílt politikai állásfoglalásnak minősül, amely megakadályozása az intézményvezető feladata.

Az Alkotmányban biztosított önrendelkezéshez való jog, valamint a munkajog előírásai értelmében a pedagógusokat megilleti az önrendelkezés szabadsága, és a személyiség szabad kibontakoztatásának joga, s ennek része az öltözködés szabad megválasztása. Az öltözék megválasztásának csak jogszabályi korlátai lehetnek, így iskolai belső dokumentumokban sem lehet kötelezővé tenni, vagy megtiltani pedagógusok számára valamely viseletet az iskolai ünnepségeken.

Betiltanák a cigit az iskolákban

A tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Ebből következően az iskolákban és a tanulóknak szervezett iskolán kívüli rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek, így többek között a dohánytermékek árusítása, fogyasztása.


Fegyelmi jár a cigiért

Fegyelmi jár a cigiért

A nemdohányzók védelméről szóló törvény szerint pedig a közforgalmú intézményben (ide tartoznak a közoktatási intézmények is) csak a dohányzás számára kijelölt helyeken lehet dohányozni. Nem jelölhető ki azonban ilyen hely óvodákban, illetve iskolákban a tanulók által is használt helyiségekben. Az iskolaszéknek e mellett arra is lehetősége van, hogy az adott iskolát nemdohányzó intézménnyé nyilvánítsa. Ebben az esetben az egész intézmény területén tilos a dohányzás, a tilalmat megszegő tanulóval szemben pedig fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

A 2007-ben ülésező Országos Diákparlament olyan fontos problémának ítélte az iskolában történő dohányzás kérdését, hogy ajánlásában felkérte az oktatási és kulturális minisztert, intézkedjen, hogy az óvodákhoz hasonlóan mindenki számára tilos legyen a dohányzás a közoktatási intézményekben is. Az oktatási ombudsman szerint is helyesebb lenne, ha a törvény nem csak a lehetőséget biztosítaná a nemdohányzó intézménnyé nyilvánításhoz, hanem kifejezett szabályozással nevelési-oktatási intézmények területén tiltaná bárki számára a dohányzást.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik