Belföld

Felügyeleti felszólítás a Brau Union-nak

A PSZÁF tovább vizsgálódik az Amstel nyilvános vételi ajánlatának ügyében. Hétfőn 30 nappal meghosszabbította az ajánlat elbírálásának határidejét, csütörtökön pedig a hatályos részvénykönyvi kivonat beküldésére szólította fel a Brau Union Rt.-t.

A FigyelőNet információja szerint a felügyelet azért függesztette fel az eljárást, és azért kérte be a sörgyár részvénykönyvét, hogy alaposan megvizsgálhassa, történt-e tisztességtelen árfolyambefolyásolás az utóbbi egy évben, illetve, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való befolyásszerzés tekintetében a jogszabályok által elrendelt kötelezettségeket az érintett felek milyen fegyelemmel teljesítik.

A részvénykönyv – amelyből valamennyi változás és regisztrációs cselekmény bekérése ugyanakkor arra is alkalmat ad, hogy a ténylegesen fennálló tulajdonosi struktúrával egyező adatokat tartalmazza-e.

Előzmények

Az Amstel Sörgyár Rt. a Brau Union szavazati jogot biztosító elsőbbségi, illetve törzsrészvényére vonatkozóan vételi ajánlatát szeptember 5-én nyújtotta be jóváhagyás végett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.

A határozatot 15 napon belül kellett volna meghoznia a felügyeletnek, ehelyett szeptember 19-én harmincnapos időtartamra felfüggesztette az eljárást befolyásszerzéssel összefüggésbe hozható valamennyi releváns körülmény maradéktalan feltárása érdekében. A felügyelet szerint ugyanis indokolttá vált egy újabb vizsgálat megindítása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelőség teljes körű feltárása végett.

E vizsgálati cél elérése, vagyis az ajánlatban foglaltak érdemi elbírálásának megalapozottsága érdekében szükséges az ajánlattevő tulajdonosi körében létrejött egyes szerződéses kapcsolatok feltárása.

Ajánlott videó