Belföld

2002-ben négy százalékkal nőtt az ÁPV Rt. vagyona

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV) 2002-ben nem rendelkezett a részvényesi jogok gyakorlója által jóváhagyott éves üzleti tervvel, ezért az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felkérte a pénzügyminisztert: gondoskodjon arról, hogy az ÁPV Rt. jóváhagyott üzleti terv alapján végezze tevékenységét - áll az ÁSZ jelentésében.

A jelentés megállapítja, hogy az ÁPV Rt. 2002. évi működését befolyásolta a kormányzati ciklusváltás. Az év első felében – az akkori kabinet gazdaságpolitikai törekvéseivel, irányelveivel összhangban – a vagyonkezelési tevékenység kapott prioritást, majd a kormányváltást követően a privatizáció újraindítása, illetve annak felgyorsítása került előtérbe.

Először fordult elő az ÁPV Rt. és jogelődei történetében, hogy a társaság osztalék bevételei meghaladták a privatizációból származó bevételeket. A társaság hozzárendelt vagyona 2002 végén 720 milliárd forint, kötelezettségeinek állománya a hozzárendelt vagyon terhére 96,5 milliárd forint volt. Saját vagyona az év során 4 százalékkal, 13,5 milliárd forintra nőtt.

Az ÁPV Rt. működési bevétele tavaly 5,3 milliárd forint volt, ugyanakkor működési kiadása 4,5 milliárd forintot tett ki. A tartalékfeltöltési kötelezettség teljesítésére a kormány 5 milliárd forint pénzeszközt és 10,1 milliárd forint államkötvényt adott a társaságnak, a tervben juttatás nem szerepelt – állapítja meg az ÁSZ.

A privatizációs szervezet a módosított, csökkentett bevételi tervét sem realizálta, elsősorban két tervezett tranzakció meghiúsulása miatt. Az elszámolt 10 milliárd forintos privatizációs bevétel 39 százaléka portfoliócseréből származott, ami államháztartási szempontból nem jelent privatizációs bevételt- teszik hozzá.

A hozzárendelt vagyon összbevételének kétharmada, 12,8 milliárd forint a tulajdonosi körébe tartozó cégek osztalék-befizetéséből származott. Az éves költségvetési törvény 95,5 milliárd forint előirányzatot tartalmazott a hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos ráfordításokra, a tényleges felhasználás 24,5 milliárd forint volt.

Az összefoglaló megállapítja, hogy a vagyonkezelési ráfordításoknál és a hozzárendelt vagyon értékesítésének előkészítésénél, mintegy fél milliárd forint ügyvédi költséget számoltak el versenyeztetés nélkül. Az ÁSZ célszerűtlennek tart ilyen nagyságrendben külső megbízást, mert indoklásuk szerint ennek költségszükséglete, versenyeztetés nélkül nehezebben ellenőrizhető, mint a saját alkalmazottakkal végzett munka.

Az ÁSZ megállapítja azt is, hogy a Volán társaságok támogatásánál az autóbuszok beszerzésére fordított 1,5 milliárd forint tervezése és elszámolása nem az éves költségvetési törvény végrehajtására hozott kormányhatározatok előírásainak megfelelően történt.

Az ÁPV Rt. likviditási gondjai ellenére az előfinanszírozásként kiutalt összeget ugyanis a Volán társaságok az ellenőrzés befejezéséig nem használták fel az autóbuszok beszerzésére. Ebben részben az is közrejátszott, hogy az ÁPV Rt. a saját maga által kiírt közbeszerzési eljárást érvénytelenítette- teszik hozzá. Kifogásolják a számvevők, hogy a hozzárendelt vagyon változását nem eredményező ráfordítások közül a vagyontárgyak vásárlására, valamint az üzleti célú befektetésekre fordított kiadásoknál – a 2001. évhez hasonlóan – 2002-ben sem szerezte be a társaság a kormány jóváhagyását a tranzakcióihoz.

A privatizációs tartalék felhasználásának több mint felét az állam vagyon- és gazdaságpolitikai tevékenységét támogató intézkedésekkel, válsághelyzetek megszüntetésével összefüggő kiadások tették ki. Jelentős súlyt képviseltek az elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelősség rendezésére fordított kiadások is.

A hozzárendelt vagyonhoz tartozó társaságok a szabad pénzeszközök kihelyezésnél és szabályozásánál eltérő gyakorlatot folytattak. A Malév Rt. eredeti átalakítási koncepciója nem folytatódott, ezért a 2001-ben erre biztosított 9,2 milliárd forintos támogatás nem hasznosult.

A privatizációs szervezet működési bevételei, ráfordításai az üzleti tervében meghatározott célkitűzések és a törvényben előírt keretek között alakultak – állapítja meg a jelentés.

Az ÁSZ felhívja a figyelmet arra: korábbi vizsgálatainak megállapításai ellenére sem javult a költségvetési kapcsolatok tervezése. A számvevőszék azt javasolja a kormánynak, hogy a vonatkozó törvénynek megfelelően nyújtsa be az Országgyűlésnek az ÁPV Rt. tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről az eddig be nem terjesztett beszámolókat.

Ajánlott videó