Belföld

Erősen romlott a Top-100 konjunktúra-indexe

Júliusban az Ecostat nagyvállalati „TOP-100 konjunktúra index" értéke 47 százalék, a legutóbbi júniusi szintnél 6 százalékponttal alacsonyabb.

A legnagyobb magyarországi vállalatok rövidtávú konjunkturális várakozásainak tendenciája 2003 januárja és májusa között szerény mértékben emelkedett. A mutató 2 százalékpontos júniusi romlásából még nem következett a tendencia markáns törése, a júliusi, erőteljesebb visszaeséssel azonban úgy tűnik, hogy a nagyvállalati kör egy időre elveszítette korábbi optimizmusát és bizalmát a közeli fellendülésben – olvasható az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet nagyvállalatokat jellemző jelentésében.

A legnagyobb vállalkozások a magyar gazdaság rövidtávú kilátásait és ezen keresztül saját lehetőségeit összességében kedvezőtlenebbnek értékelik, mint az elmúlt másfél évben bármikor. A világgazdaságból és az unióból érkező gyenge makromutatók arra utalnak, hogy a globális gazdaságban 2003 második felében sem indul be stabil növekedés.

Nagyfokú kiszolgáltatottságuk az uniós tagországok, különösen Németországgal szemben nagyban behatárolja lehetőségeiket. A borúlátó előrejelzések hátterében a vállalkozások legfontosabb exportpiacait jellemző alacsony növekedési ütem áll.

A TOP-100 nagyvállalati kör Magyarország második félévi gazdasági kilátásait a korábbiaknál gyengébbnek értékeli. A kismértékű javulást feltételezők (17 százalék) köre számottevően szűkült, másfél éven belül a legalacsonyabb szintre esett. Ezzel egyidejűleg a pesszimista várakozások 35 százalékos aránya 2002 január óta az eddig mért legmagasabb értékre emelkedett.

A nagyvállalati kör gazdasági kilátásait nagyobb fokú pesszimizmus jellemzi. Az előrejelzések szerint saját teljesítménye fokozására a vállalkozások egynegyede lát lehetőséget. A feltételek negatív változásától tartó cégek 26 százalékos aránya másfél év alatt egyetlen alkalommal volt a jelenleginél magasabb.

A termelésnövelés lehetőségének megítélése – fentieknek némiképp ellentmondóan – jobb, mint a korábbi hónapokban volt. Júliusban a felmérésekben résztvevők 55 százaléka prognosztizált növekedést, mértékét 5 százalék alatt valószínűsíti 45 százalékuk. A tevékenység enyhe növekedése hátterében a korábban leépített készletek részleges feltöltése áll.

Ajánlott videó