Belföld

proba képesforrás

Nyelvtani összefoglaló – Grammar

COMPARISON

MELLÉKNÉV FOKOZÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS

Melléknév fokozás:

– az angol nyelvben a melléknév fokozás, egyes kivételektől eltekintve, a melléknevek szótagszámától függ

1. 1-2 szótagos melléknevek

alapfok középfok felsőfok

big bigger the biggest

small smaller the smallest

high higher the highest

easy easier the easiest

– alapfokban a melléknév változatlan marad, középfokban ‘-er’ végződést kap. Felsőfokban a melléknév elé a ‘the’ határozott névelő kerül és ‘-est’ végződést kap.

2. 3 vagy annál több szótagú melléknevek

alapfok középfok felsőfok

expensive more expensive the most expensive

difficult more difficult the most difficult

comfortable more comfortable the most comfortable

– alapfokban a melléknév változatlan marad, középfokban a ‘more’ kerül a melléknév elé. Felsőfokban határozott névelőt és ‘most’ előtagot kap a melléknév.

3. kivételek

– a szabály nem mindig érvényes a szótagok alapján, vannak olyan melléknevek amelyek kivételek a szabályok alól

alapfok középfok felsőfok

tiring more tiring the most tiring

exact more exact the most exact

tragic more tragic the most tragic

common commoner / the commonest /

more common the most common

clear clearer / the clearest /

more clear the most clear

4. rendhagyó melléknév fokozás

– egyes mellékneveket a szabálytól eltérően, rendhagyó módon fokozunk

alapfok középfok felsőfok

good better the best

bad worse the worst

far farther the farthest

further the furthest

little less the least

much/many more the most

– a jelentés módosítására a következő határozók kerülhetnek a fokjozott melléknevek elé:

(very) much, a lot, lots, any, no, rather, a little, a bit

much more money, a lot nicer, a bit more difficult, a little less expensive

Összehasonlítás:

2 fajtája lehetséges:

1. … than

– különbség kifejezésére

– a melléknév mindig középfokban szerepel

Tom is taller than Peter.

Travelling by car is more comfortable than travelling by bus.

2. (not) as … as

– azonosság kifejezésére, illetve azonosság tagadására

– a melléknév beékelődik az ‘as … as’ közé és mindig alapfokban áll

She is as clever as Susan.

Travelling by car is as interesting as travelling by bus.

Tom is not as tall as Peter.

Travelling by bus is not as comfortable as travelling by car.E heti tesztünk >>>

Ajánlott videó