Tudomány

Időt utazhat az információ

Még mindig nem lehetséges az időutazás, de az információk időbeli teleportálása igen.

Kvantum-összefonódásra, két külön térben elhelyezkedő részecske kvantumállapotának “összehozására” eddig is képesek voltak a fizikusok, azonban most egymástól időben különböző részecskéknél is meg tudták csinálni, állítja Jay Olson és Timothy Ralph az ausztráliai Queenslandi Egyetemen.

Ha a teret egy x tengelyen képzeljük el, az idő egy y tengelyen ábrázolható. Az eddigi kvantumteleportációk sikerességét csak az x tengely síkján lehetett megmutatni, azonban az újféle kvantum-összefonódásban a teleportáció az y tengelyen, függőlegesen ábrázolható.

NEM OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSRŐL VAN SZÓ

A qubitek észlelése az ausztrál fizikusok kísérletében szimmetrikusan történik két különböző időpontban. A fizikusok úgy utaztattak “kvantumrészecskéket” a jövőbe, hogy azoknak nem kellett a jelenidőben folyamatosan ott lenniük.

Úgy lehet ezt elképzelni, mintha a részecskéket az időben tükrözték volna. A fentiekben leírt koordinátarendszer y tengelyén mintha ugrottak volna a qubitek egyet, csak nem a térben, hanem az időben.

A queenslandi fizikusok az időteleportációt a térbeli kvantumteleportációt felcserélő változatnak tartják. Az új kísérlet nem azt jelenti, hogy lehetséges az időutazás. A kvantuminformatikában az információtovábbítást gyorsíthatja fel.

Az kvantum-összefonódásnál használt úgynevezett qubit nem más ugyanis, mint az informatikában használt bit mértékegység kvantummechanikai megfelelője. A kvantumbit a normál bitekkel szemben képes két állapot szuperpozíciójában lenni, azaz egyszerre lehet 0 és 1-es is, a normál bittel szemben, mely vagy csak 0 vagy csak 1-es értékű lehet.

AJÁNLOTT LINKEK:

Bővebben az időbeli kvantum-teleportációról (Technology Review)

A kvantum-teleportációról szóló tanulmány kivonata (arXiv)

qubit (Wikipedia)

Ajánlott videó