Homeopátia – ártalmas lehet

A szerző válaszol az olvasói megkeresésekre.

Az alternatív medicinával – ezen belül elsősorban a homeopátiával – kapcsolatos írásaim nagy érdeklődést keltettek. Számos e-mailt, facebookos üzenetet és telefonhívást kaptam. A bíráló és támogató megjegyzések száma nagyjából megegyezett, amin kellemesen meglepődtem, mivel jóval több hidegre számítottam, mint melegre. Ebben az írásban megpróbálok érdemben válaszolni a felmerült problémákra, elsősorban a negatív kritikákra, hiszen ezekkel vitatkozom.

Sokan a homeopátiás szerek hatékonyágát bizonyító személyes vagy családi példákat említenek.

Hogyan lehetséges az, hogy noha a homeopátia alapelve szamárság, ezek a szerek mégis gyógyító hatásúnak tűnnek? Először is, szögezzük le, hogy az egyedi esetek nem jelentenek bizonyítékot, hiszen a gyógyulás a szer nélkül, magától is bekövetkezhet. A tudományos alapú hatóanyag-tesztelés éppen ezért alkalmaz nagyszámú mintát és kontrollkísérleteket az egyéni beszámolók helyett. A homeopátiás készítmények placebo hatást okozhatnak, ami elsősorban a szubjektív tünetek, mint például a fájdalom vagy a betegségtudat, enyhítésében játszik szerepet, magát a betegséget azonban nem gyógyítja. Többen írják, hogy az ismerősök a homeopátiás szerek mellett hagyományos gyógyszereket is szednek, de a terápiás hatást kizárólag az előbbinek tulajdonítják. Továbbá, az emlékezet szelektív, ha valamit igazolni akarunk, akkor gyakran csakis a pozitív esetekre emlékszünk. Végül megemlítem, hogy sokan panaszkodtak a homeopátiás szerek hatástalanságára.

Fotók: Shutterstock

Rengeteg ellenőrző kísérletet végeztek, amely bebizonyította, hogy a homeopátia hatásos.

Én egyetlen megbízható kísérletről sem tudok, ami ezt az állítást igazolná.

Mindegy, hogy mi okozza, csak gyógyuljunk meg tőle.

Ha e szerek valóban gyógyító hatásúak lennének, akkor praktikus okból akár el is lehetne fogadni ezt az érvet. A probléma azonban az, hogy számos vizsgálat kimutatta, e szerek hatástalanok, azaz megkülönböztethetetlenek a placebo hatástól. A homeopátia alapját egy komplett filozófia alkotja, amit persze – ha elfogadnánk a fenti javaslatot, s megelégednénk a placebo hatással – el kellene felejteni, vagy legalábbis a kételkedő emberek társaságában oda kellene súgni, hogy ez a körítő szöveg csak a hiszékenyeknek szól.

A homeopátia ártalmatlan, hagyjuk békén.

Nem ártalmatlan, főként ha valaki a hagyományos gyógyítás helyett használja. Ráadásul, a pénztárcát is apasztja. A homeopátia érvrendszerének elfogadása a legnagyobb rombolást az emberi elmében okozza, mivel a tényszerű gondolkodás helyett az irracionalizmust és a vak hitet ajánlja.

Sokan azt feltételezik, hogy a gyógyszerlobbi támogatott a cikkek megírásában. Ezek ugyanis összefogtak az alternatív gyógyítás ellen.

Először is kijelentem, hogy nem igaz a támogatásról szóló vád, egy fillért nem kaptam senkitől. Nem is kerestek meg ilyen szándékkal, sőt, még csak nem is gratuláltak a „lobbisták”. Nincs is racionalitása e feltételezésnek, hiszen melyik cég gondolná úgy, hogy ilyen cikkek hatására megnő majd a gyógyszereinek a forgalma. Több véleményből tisztán előjön az összeesküvés-elméletek gondolatvilága. Mint kutatót, mindig is érdekelt az emberi motivációk evolúciós eredete. Az ember alapvető sajátsága, hogy összefogással képes legyőzni az erősebbeket, s ezért kialakulhatott az összefogás felismerésének képessége. Bizonyos embereknél a téves riasztás esete állhat fenn.

„Szerintem nagy a gyógyszer lobbi és félnek a gyógyszer gyártók(sic!), hogy előbb utóbb lesz olyan homeopátiás szer is, amelyik a durvább, eddig nehezen gyógyítható betegségekre is hatásos lesz. Ezért támogatják a szkeptikusokat így vagy úgy.”

Nos, a szer neve innentől kezdve gyógyszer lenne. Egy homeopátiás készítmény esetében azonban ez a helyzet soha nem fog bekövetkezni, mivel a koncepció alapjaival van a probléma.

„Több bizonyított esetben a hatóanyag tartalmat (sic!) azért csökkentik a gyógyszerekben, hogy a beteg ugyan meggyógyuljon, de ez a lehető leghosszabb gyógyszerhasználati időt jelentsen.”

Ez nyilvánvalón nem igaz. Mindenestre, ez a vélemény a hagyományos gyógyszerek hatékonyságát feltételezi, s így az összeesküvés-elméletben „csupán” a gyógyszeripar gonoszsága maradt meg.

Gyakori érv, hogy a 200 év orvostudomány semmi a több ezer éves alternatív gyógyászathoz képest.

Ez az érv azonban helytelen, hiszen az emberiség története tele van téveszmékkel. Hadd ne soroljam a példákat.

A szerző nem tájékozott, nem ismeri a kvantummechanikát és a természeti népek gyógymódjait.

Az utóbbi időben a homeopátia teoretikusai a kvantum részecskék közé próbálják elrejteni a készítményeik hatásmechanizmusának titkait. E szubatomi bújócska oka az lehet, hogy a fizikusok ne találjanak rá egykönnyen a homeopatikus memória nyomaira az apró zugokban. Nem meglepő módon az „ortodox” tudománynak semmiféle ismerete nincs a kvantum memóriát illetően. Annál több jel utal viszont arra, hogy e nézetek ezoterikus hirdetői nem rendelkeznek ismeretekkel e tudományterületet illetően. Továbbá, mivel a homeopátiát 250 évvel ezelőtt találta ki Hanemann, a természeti népek emlegetése itt nyilván nem adekvát.

A dolgok gyökere nem ebben a 3D-s világban van. Létezik valami más világ, vagy ebben a világban a tudomány által eddig fel nem tárt jelenségek, például energiamezők.

Lehetséges, hogy ez a helyzet, de aki ezt állítja, az csupán ráhibázhat, hiszen erre vonatkozó bizonyítékai nincsenek. A modern tudomány valóban megmutatta, hogy a hétköznapi tapasztalatnak ellentmondó jelenségek is léteznek a természetben. Nagyon jó példa erre éppen a kvantumfizika bizonytalansági elve és az anyag kettős (részecske/hullám) természete. A tudomány azonban adott egy mankót is a világ szemléletéhez. Eszerint csupán a kísérletesen bizonyított dolgok és folyamatok tekinthetőek létezőnek, a fantázia pusztán a vizsgálatok kiindulópontja, nem pedig magyarázata lehet.

Korábban a Földet is laposnak hitték, s kiderült, hogy gömbölyű. Ugyanez lesz a homeopátiával is.

Az analógiákkal az a probléma, hogy ha nem megfelelően választjuk ki őket, akkor téves következtetésekre juthatunk. Pontosan ez a helyzet a fentihez hasonló párhuzamokkal. Mellesleg, az új elméleteket tudósok állították, s a laikusok ellenezték, míg az alternatív gyógyászat esetében a helyzet fordított.

Az einsteini világkép is felváltotta a newtonit. A homeopátia egyelőre csak küzd a newtoni térben egy Einsteinre várva.

Ebben a körben én egyelőre csupán a vakbuzgó hitet érzékelem, nem pedig az einsteini zsenialitást.

Nem szabad kimondani, hogy egy szer hamis, ha nincs erről bizonyítékunk, egyébként is a hatástalanságot kell bebizonyítani.

Ez a logika alapvetően helytelen. A világ dolgairól óriási számú állítás tehető. Ha ezeket mind ki akarnánk zárni, arra nem lennének elegendőek az Univerzum maradék évmilliárdjai. Az lenne tehát ésszerű, ha egy hatóanyagjelöltről az előállítójának kellene bizonyítania, hogy az valóban hatékony, nem pedig például az engedélyező hatóságnak, hogy nincs hatása. Sajnos az alternatív szereknél jelenleg nincs ilyen kötelezettség.

Amit még nem tudunk magyarázni nem biztos, hogy hamis. Sokkal több van a világunkban, mint amit látunk.

A világ valóban tele van megismerésre váró csodákkal. Ezeket azonban nem a hit és az ezotéria, hanem a tudomány és a józan ész eszközeivel fogjuk megismerni.

Tudománytalanok a cikkeim, mert nemcsak a víznek van memóriája, hanem mindennek, mert az információ mindenütt jelen van (a molekulák szerkezetében tárolódik).

Egyetlen kérdés jut erről eszembe: vajon honnan tudhatja mindezt valaki a megfelelő tudás hiányában? Egyébként, ha valóban ez lenne a helyzet, akkor olyan információmennyiségek keletkeznének, amit képtelenség lenne memorizálni. Gondoljuk el, hogy miken mehetett keresztül egyetlen vízmolekula a keletkezését követően.

A tudományos módszer csak egy a sok közül.

Egyetértek. Azt azonban hozzáteszem, hogy a tudományos módszer az egyetlen, amelyik hiteles eredményeket képes produkálni.

A cikk írója nem nyitott a világra.

A nyitottságnak van egy korlátja, ez pedig az ésszerűség. Az a fajta nyitottság, ami mindent képes elhinni és összeboronálni, butaság.

A cikkíró elfogult.

A logika, az ésszerűség és a tudományos gondolkodás iránt valóban elfogult vagyok. Az alternatív gyógyítás hívei szintén elfogultak, melynek alapját az előítéletek, az ismeretek hiánya és megrendíthetetlen hit alkotja.

A cikk írójához hasonló beszűkült viselkedés nyert teret mára a médiában.

Érdekes, én úgy tapasztaltam, hogy a mai médiában inkább az ezotéria, a felszínesség, a szavak értelmének kiforgatása és hasonló jelenségek dominálnak a józan ész helyett.

Sokan az egyensúlyban hisznek, és abban, hogy mindkét félnek van igazsága.

A mai világban az árnyalt gondolkodást igénylő dolgokat fekete-fehérként állítjuk be, az igazság és a hamis közötti különbség viszont elmaszatolódik. Vannak dolgok, melyek közül el kell dönteni, hogy melyik a helyes, hiszen kizárják egymást. Más esetekben viszont az egyensúly, a középen állás, a kompromisszum a fontos. Csak ne keverjük a relevanciákat. A homeopátia és a tudomány között választani kell, a politikában viszont kompromisszumra lenne nagy szükség manapság.

Többen állítják, hogy orvosok homeopátiás szereket javasoltak nekik.

Ezt szégyenletesnek tartom. Pirítsunk rá ezekre az orvosokra!

Orvostudomány hideg és hierarchikus-paternalista orvos-beteg viszonyon alapul, az alternatív medicina viszont megértő és udvarias.

Ennek semmi köze sincs ahhoz, hogy az alternatív terápiák hatékonyak-e, vagy sem.

Sok orvos eleinte egyáltalán nem hitt a homeopátiában, de aztán a tények meggyőzték.

Ezen a téren nem léteznek a meggyőzéshez vezető tények.

Az ortodox orvostudomány megöli az embert. Sok a félrediagnosztizálás és a helytelen kezelés.

Valóban, néha megdöbbentő statisztikákat olvas az ember a téves diagnózisok arányát illetően. A helyzet azonban egyre javul. Középiskolás koromban Mici néni – az iskolaorvos – minden panaszra ricinust (hashajtó) írt fel. Persze, sokszor nem is a gyógyulás, hanem egy kis lógás miatt mentünk hozzá. Ma már egy ilyen orvos nem élne meg a szakmában, legalábbis remélem. A gyógyítás egyébként afelé halad, hogy a tünetek és egyéb adatok alapján egy számítógépes szoftver fogja felállítani a diagnózist, kiküszöbölvén ezáltal a szubjektivitást.

Köszönöm, és a küzdelem folytatására buzdítok mindenkit. Tartsuk azonban szem előtt, hogy nem személyek harcolnak, hanem a ráció és az irracionalizmus áll hadban egymással.

Az eddigi cikkeket, a gyógyászat misztikus energiáiról itt, a csontkovácsokról itt és a homeopátiáról itt érheti el!

 

A szerző a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója.

Ajánlott videó mutasd mind

Orbán Viktor: Hétfőtől új világ kezdődik

A kormány lezártnak tekinti a beszoktatást a maszkviseléssel kapcsolatban, hétfőtől büntetni kell. Orbán Viktor szerint januárban a krónikus betegeknek és legveszélyeztetettebb időseknek beadhatják a koronavírus-vakcinát.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.