Üzleti tippek

Elektronikusan is igényelhetők a cégokiratok

2007. január 1-jétől a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság valamennyi, 1997. január 1-je után keletkezett cégiratáról kérhető elektronikus okirati formában kiállított másolat. Valójában a kft., illetve rt. formában működő cégek minden 2005. január 1-je után keletkezett okirata elektronikusan rendelkezésre áll, mivel csak így lehetett azokat akkortól beadni a cégbíróságokra.

Ha 2005-öt megelőző években keletkezett cégiratokról kérnek elektronikus másolatot, ebben az esetben a cégbíróság a papíralapú okiratot elektronikus okirattá alakítja, és a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt – illeték ellenében – megküldi a kérelmezőnek. Az elektronikusan meglévő adatokról a Cégszolgálat is ad ki másolatot, de ami csak papíron létezik, azt a cégbíróságtól kell kérni.

Jelenleg a cégbíróságon a papíralapú cégkivonat elkészítésének illetéke 5000 forint, a cégbizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint, a cégmásolat (ez tartalmazza valamennyi élő és törölt adatot) elkészítéséért pedig 7000 forint illetéket kell fizetni. Ezzel szemben az elektronikusan elküldött cégokirat illetéke – egységesen – 2000 forint.

A Cégszolgálat díjai attól függenek, hogy ellátja-e azokat a szolgálat elektronikus aláírással – ekkor hitelesek – vagy pedig nem. A hiteles cégkivonat 1980, a nem hiteles 450 forintba kerül. A cégbizonyítvány díja – az előbbi megkülönböztetés szerint – 1380, illetve 360 forint, míg a cégmásolaté 3180, illetve 630 forint.

Az elektronikusan kért adatokért járó díjat is elektronikusan – legalább fokozott biztonságú aláírással ellátott okiratban – kell befizetni a Magyar Államkincstár részére. Csak ha a kincstár igazolta a befizetést, akkor adja ki a kért adatokat a cégbíróság, illetve a Cégszolgálat. Januártól nemcsak a gazdasági társaságok, hanem az egyéb cégformában működő vállalkozások is intézhetik cégügyeiket elektronikusan.

Ajánlott videó