Üzleti tippek

Törvényesen gyűjt banktitkot az APEH

Az APEH törvényesen jár el, ha az SZJA-kötelezettség vizsgálata során mind a vállalkozásból származó, mind az azon kívüli jövedelmeket ellenőrzi és a kapcsolatos számlákról is adatszolgáltatást igényelhet a bankoktól.

Az adóhatóság ezzel kapcsolatos általános gyakorlata – állapítja meg Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos az APEH elnökének írt levelében – adatvédelmi szempontból megfelel a törvényi felhatalmazásnak és a célhoz kötöttség elvének.

Az adatvédelmi biztos arról kért felvilágosítást az APEH-tól, hogyan kapcsolódik egyazon személy magánszemélyként és egyéni vállalkozóként való ellenőrzése; tájékoztatják-e az adózót, hogy a revízió az egyéni vállalkozói tevékenyégére is kiterjedhet. Az adóhivatal tájékoztatása szerint az egyéni vállalkozó ugyanazon az SZJA-bevalláson ad számot minden nemű személyi jövedelemadó köteles tevékenységéről. Az adózó egyéni vállalkozóként elért jövedelmének vizsgálata nem választható el a magánszemélyként kimutatott jövedelmének ellenőrzésétől, azaz az egyazon adózónál egyéni vállalkozóként és magánszemélyként elért jövedelemre eső adó kiszámítása szorosan összefügg egymással – áll az APEH hírlevelében.


Az egyéni vállalkozói kivét az önálló tevékenységből származó jövedelmek közé tartozik, tehát az összevont adóalap része. Az adózó fogalma pedig lefedi az adott személy magánszemélyként és egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységét is, a két jogalanyiság nem különül el élesen egymástól, mert az egyéni vállalkozó egy olyan – sajátos helyzetben lévő – magánszemély, akinek a vállalkozói vagyona nem választható el a személyes vagyonától. Épp ezért nem szükséges külön is tájékoztatni az adózót, hogy az ellenőrzés a vállalkozói tevékenységére is kiterjed.


Az adatvédelmi biztos szerint az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a pénzintézeteket a törvény felmenti a banktitok megtartásának kötelezettsége alól, másfelől az APEH megkeresésének meg kell felelnie a célhoz kötöttség elvének – azaz az adóhivatalnak pontosan meg kell jelölnie az ügyfelet és annak bankszámlaszámát, akiről vagy amelyről a hatóság a banktitok kiadását kéri és meg kell jelölni a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját is.

Ajánlott videó