Üzleti tippek

Iron Curtain

Az Iron Curtain az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású európai uniós kutatási projektje volt. Nemzetközi partnerséggel a hajdani vasfüggöny menti területek integrált fejlesztésére fejlesztett ki igazgatási gyakorlatokat.

A projekt résztvevői:
• Leobeni Egyetem, Ausztria
• Arisztotelész Egyetem, Thessaloniki, Görögország
• Salzburgi Egyetem, Ausztria
• Interconsult International, Oslo, Norvégia
• GEO Group Prague, Cseh Köztársaság
• Geonardo Kft., Budapest, Magyarország
• Friedrich Schiller Egyetem, Jéna, Németország
• Miskolci Egyetem, Magyarország

További információ: www.ironcurtainproject.com

Az Iron Curtain (vasfüggöny) projekt legfőbb célja, hogy a regionális fejlesztésben, földrajzi adatintegrálásban és analízisben, környezetgazdálkodásban és településfejlesztésben jártas szakemberek együttműködésének eredményeképp valódi, koherens EU-régiók alakuljanak ki az eddig politikailag megosztott, ám társadalmilag és gazdaságilag összetartozó tájegységek mentén. Az Iron Curtain összköltségvetése 3,9 millió euró. A projekt két magyar résztvevője a Geonardo Kft. és a Miskolci Egyetem.

A közel ötven évnyi rendszertelen térségfejlesztési politika, valamint a vasfüggöny mentén elhelyezkedő országok együttműködésének hiánya következtében az Európát kettéválasztó határ közelében koncepcionálisan eltérő gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok a természeti erőforrások gyors kihasználását eredményezték. A volt szocialista országok EU-tagságával a politikai akadályok megszűntek, de annál nagyobb szükség van e régiók egységes, fenntartható kezelésére és fejlesztésére specializálódott programokra.

Különös figyelmet kell fordítani a regionális fejlesztésre, az erőforrások ésszerű használatára, az egyedi természeti értékek megőrzésére és a fenntartható mezőgazdasági földhasználatra. Megakadályozandó az évszázados kulturális és társadalmi értékek, valamint a védett természeti élőhelyek pusztulását, a potenciális kockázatok és konfliktusok figyelembevételével összeállított, megbízható információs adatbázis és hálózat létrehozása szükséges, amelyet a döntéshozók és a lakosság egyaránt felhasználhatnak a térségek fejlesztése érdekében.

A projekt során a partnerek széles körű tapasztalatára építve módszertani útmutató készült, amely alapul szolgálhat az integrált erőforrás-kutatás, -analízis és -menedzsment rendszer létrehozásához, mindvégig szem előtt tartva a fenntartható fejlődés európai irányelveit. Mindezt a volt vasfüggöny mentén, számos ország tipikus térségében tesztelték és fejlesztik tovább, s ennek eredményeképpen egy általános modellben összegződik mindaz a tudás, tapasztalat és módszertan, amellyel sikerre vihető az elmaradt vagy nagy különbségeket mutató vidékek fejlesztése és felzárkóztatása.

A rendszer használói elsősorban a regionális és európai mezőgazdaság-politikai döntéshozók, a térségfejlesztésben érdekelt szervezetek, valamint a környezet- és erőforrás-gazdálkodás szakemberei. A projekt megvalósításáért a térségfejlesztés, területhasználat, GIS, regionális adatbázis-fejlesztők, fenntartható mező- és erdőgazdálkodás, valamint a falusi gazdaságok területéről szövetkeztek felelős szervezetek és szakemberek, hogy a helyi jellegzetességekben jártas intézmények partneri segítségével gyakorlati, hatásos, működő modellt és megvalósítási javaslatokat hozzanak létre.

Ajánlott videó