Üzleti tippek

Gépjármű- felelősségbiztosítás: uniós kiterjesztés

Könnyebb lesz a Közösségen belül elszenvedett károkból eredő igények érvényesítése.
A kormány szerdán döntött az új gépjármű- felelősségbiztosítási rendeletet, amely bevezeti azokat az intézményeke (kárrendezési megbízottak, Kártalanítási Szervezet), amelyek segítségével a tagállamok állampolgárai könnyebben juthatnak kártalanításhoz az EU más tagállamainak területén elszenvedett balesetek esetén.

A kárrendezési megbízott a biztosító más tagállamban működő megbízottja, aki a biztosított gépjármű üzemeltetése kapcsán felmerült kárigényeket a károsult lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban kezeli és rendezi. A Kártalanítási Szervezet feladata a belföldi károsult más tagállamban elszenvedett kára kapcsán a kárigények elbírálása és kielégítése a rendeletben meghatározott esetekben.

Az új szabályozás értelmében létrejönnek a határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység feltételei,
így a más a tagállamok területén székhellyel rendelkező biztosítók is terjeszthetik a magyar jogszabályoknak megfelelő termékeiket, amennyiben tevékenységüket bejelentették a PSZÁF-nál, és kijelölték a Magyarországon lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező kárképviselőjüket.

Fontos azonban tudni, hogy a külföldön megkötött felelősségbiztosítás a fenti feltételek megléte nélkül nem jelenti a kötelező biztosítás meglétét.
További változás, hogy a bonus kedvezmény a korábbi egy év helyett két éven belül érvényesíthető.

Ezenkívül, a más tagállamból származó kártörténeti igazolás a magyarországi biztosítók által kiadott igazolással azonos elbírálás alá esik. Például, ha egy osztrák rendszámú gépjármű tulajdonosa
Magyarországra hozza autóját, és magyar rendszámot kap, akkor kérelmére a korábbi kártörténetét úgy kell figyelembe venni, mintha magyar biztosítása lett volna.

Az új rendelet 2004. július 1-én lép hatályba.

Ajánlott videó