Gazdaság

Mit érdemes tudni Edward de Bono professzor úrról?

„Ha nem akarsz lemaradni, tanulj meg gondolkodni, majd tanulni!” /Edward de Bono/
„De Bono munkássága talán a legjobb dolog, ami ma történik a világban.” /George Gallup, a Gallup Intézet alapítója/

Edward de Bono 1933-ban született Máltán. A Máltai Orvosi Egyetem elvégzése után Oxfordba került, ahol ígéretesen kezdődött pályája, kitűnő eredménnyel tette le pszichiátriai szakirányú doktori vizsgáit. Cambridge és Málta díszdoktorrá avatta; Oxfordban, Londonban, Cambridge-ben és a Harvardon máig egyetemi előadó.

Behatóan vizsgálta a kognitív folyamatokat, a párhuzamos és a laterális gondolkodást, a „tartós tanulás módszertanát”. Műveit 34 nyelvre fordították le. 52 országban tartott előadást „A PÁRHUZAMOS GONDOLKODÁS − A HAT GONDOLKODÓ KALAP®” eszközeiről. Ezeket a technikát kifejtő könyvei számos országban általános és középiskolai kötelező olvasmányok.

Igazi jelentőségét az adja, hogy kutatásainak eredményét számos tudományterületen és gazdasági ágazatban alkalmazták sikeresen.
1992-ben a Bostoni Nemzetközi Gondolkodás-módszertani Konferencián a gondolkodástanítás és –fejlesztés gyakorlatba való átültetéséért pedagógiai díjjal tüntették ki. Az üzleti életben is kitűnően hasznosítható tanulási és kreatív módszerekről, újszerű, együttműködésen alapuló döntési folyamatokról (l. „A PÁRHUZAMOS GONDOLKODÁS − A HAT GONDOLKODÓ KALAP®” technika ismertetője) olyan világcégek felsővezetőinek tartott továbbképzéseket, előadásokat, mint az IBM, Du Pont, British Airways, Ericcson, Total, Siemens, Hewlett Packard, Microsoft…vagy akár a Pentagon.

1969-ben megjelent alapművében, Az elme működésében − tíz évvel korának logikával foglalkozó tudósai előtt jutott el ma megerősített eredményekhez.

Úttörőnek számított azzal a felfedezésével, hogy az észlelés folyamán keletkezett érzések a legfontosabb tényezők döntéseink meghozatalában. Hosszú évtizedek kutatásai igazolták, hogy az − észlelet formájában megnyilvánuló − aszimmetrikus agyi ideghálózatok által termelt biokémiai anyagok nagymértékben befolyásolják a döntési folyamatainkat, miközben arra törekszünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk érzelmeinket − elfojtsuk, illetve ne tudatosítsuk őket −; és mindent a logika, a racionalitás határozzon meg.

Általában nem vagyunk tudatában annak, hogy az egónk jelentős mértékben akadályoz bennünket a hatékony gondolkodásban és érvelésben! A klasszikus vitában az egó konfrontatív és szembenálláson alapuló magatartásra kényszeríti a résztvevőket. „A PÁRHUZAMOS GONDOLKODÁS − A HAT GONDOLKODÓ KALAP®” technika éppen arra törekszik, hogy a tárgyalás folyamán kiküszöbölje az egót mint negatív tényezőt. A technika segítségével az egónkat arra kényszerítjük, hogy hatékony

teljesítményt és konstruktív hozzáállást biztosítson a döntési folyamat különböző szakaszaiban.

A forradalmian új technika a tárgy semleges és objektív felmérésére nyújt lehetőséget – a vita nem. Alkalmazásával mód nyílik arra, hogy a vitát, a konfliktust, a gyűlölködést felváltsa az EGYÜTTMŰKÖDÉS, A BIZALOM, A TISZTELETEN ALAPULÓ, MINDKÉT FÉL SZÁMÁRA ELŐNYT BIZTOSÍTÓ ALKUDOZÁSI FOLYAMAT.

Edward de Bono alkalmazta elsőként a „laterális és párhuzamos gondolkodás” fogalmait, és a hozzájuk kapcsolódó módszereket a vállalati versenyképesség, hatékonyság fokozására, a szembenálláson, konfrontatív és kritikus gondolkodással szemben. Állítása szerint a kritikus gondolkodás és argumentáció óhatatlanul ellenállást vált ki, míg a párhuzamos gondolkodás a mindenki számára előnnyel járó megállapodást tartja szem előtt. Edward de Bono cáfolta, hogy a provokáció ösztönzi a pozitív eredmények megszületését − mivel sarokba szorítja a tárgyalófelet. Kidolgozta és gyakorlatiassá tette a konstruktív gondolkodás módszerét. Edward de Bono módszereinek kiemelkedő nemzetközi sikere egyszerűségüknek, játékosságuknak és gyakorlat-orientáltságuknak köszönhető.

Főbb művei:

Atlas of Management Thinking
Conflicts: A Better Way to Resolve Them
The De Bono Code Book
Edward de Bono’s Masterhinker’s Handbook
Edward de Bono’s Textbook of Wisdom
The 5-Day Course in Thinking
Handbook of the Positive Revolution
The Happiness Purpose
How to be More Interesting
How to Have a Beautiful Mind
I am Right, You are Wrong
Lateral Thinking
Lateral Thinking for Management
New Thinking for the New Millennium
Opportunities
Parallel Thinking
Po: Beyond Yes and No
Practical Thinking
Simplicity
Six Thinking Hats
Teach Your Child How to Think
Teach Yourself to Think
Teaching Thinking
The Use of Lateral Thinking
Water Logic
Wordpower

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik