Gazdaság

Vásári mulatságok

Legalább 100 millió forint, más források szerint ennél is nagyobb kár érte az elmúlt években a Hungexpo Rt.-t, mert külső cégekkel kötött előnytelen szerződéseket.

Immár tizenhárom éve, hogy először felmerült a legnagyobb kiállítás-szervező cég magánosításának gondolata, ám a Hungexpo Rt. mind a mai napig állami tulajdonban van. Rossznyelvek szerint ugyanis a politikai “hűségjutalmak” kifizetésére alkalmas vezetői posztok miatt a politikai akarat sohasem volt eléggé privatizáció-párti. Csak erősíti ezt a vélekedést, hogy a Hungexpo jelenlegi vezetője régen a KISZ KB titkára volt, majd az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályvezető-helyettesi funkcióját is betöltötte 1989 előtt. Vásár- és kiállítás-szervezési gyakorlata pedig egyik igazgatósági tagnak sincs, viszont szinte mindegyikük “dicsekedhet” pártállami pozícióval. Petykó Zoltán, a Fidesz-kormány alatt kinevezett vezető sem büszkélkedhet szakmai múlttal.


Vásári mulatságok 1

SZÁZMILLIÓS KÁROK. Az évtizedes bizonytalanság légköre most sem enyhül a cég körül. Mi több, a múlt héten a Magyar Hírlap arról közölt cikket, hogy több százmillió forint kár érte az állami céget az elmúlt években, mert igen előnytelen szerződéseket kötött. A partnerek közt több olyan cég is akadt, amely a menedzsmenthez közelálló személyekhez köthető – szólnak az információk. Egy, a lapunk birtokában lévő, a kiállítás-szervező társasággal perben álló vállalkozó által összeállított dokumentáció szerint a hűtlen kezelés gyanúját is megalapozó előnytelen szerződések és kétes kiadások révén az előző vezetők sok százmillió forint hátrányt okoztak a Hungexpónak (lásd külön). Ám ami a leginkább meglepő: egy másik anyag, a múlt hónapban elkészített belső ellenőri jelentés alapján valószínűsíthető, hogy az előnytelen szerződések gyakorlata az új kormány által kinevezett vezetők ideje alatt tovább folytatódott.

Az említett belső jelentés súlyos visszaélések nyomára bukkant a Hungexpo Rt. 2001-es és 2002-es gazdálkodásában. A legtöbb szabálytalanság a Hungexpo Tours and Trade (HTT) Kft.-hez, valamint a helyette később létrehozott Expo Trade Kft.-hez köthető. Ezeket a vásárközpont nem kiállítási célú hasznosítására hívták életre, a Fidesz érában kinevezett Petykó Zoltán vezérigazgatósága idején. Az azonban különösen figyelemre méltó, hogy – amint a jelentésből kiderül – az Expo Trade még tavaly decemberben is kötött olyan szerződést, amelyből kára származott a Hungexpónak. A két évvel ezelőtti keretszerződésben kialakított konstrukció lényege, hogy a Hungexpo külső cégnek (akkor még a HTT Kft.-nek) átadja a nem kiállítási célú rendezvények szervezésének jogát. A HTT ezt követően a Hungexpónak szerény összegű bérleti díjat fizet csupán, majd piaci áron bérbe adja a létesítményeket. A két ár közti haszon nagy valószínűséggel e külső cégnél csapódik le. E külső cégek valójában a Hungexpo belső embereihez köthető társaságok.

 

 Egy per és következményei

A botrány előző vezetést érintő megállapításainak hátterében ezúttal nem politikus, hanem a 100 leggazdagabb magyar listáján is szereplő egyik üzletember, Haris György áll. A Budapesti Autószalon szülőatyja és szervezője 2000 januárjában a Hungexpónak értékesítette az Autószalon és az Autótechnika kiállításokat. Az utóbbiról szóló előszerződéshez azonban a Fidesz-érában kinevezett új vezetők már nem tartották magukat. Haris, miután nem sikerült megegyeznie, bírói úton 250 millió forintot és annak kamatait követeli a Hungexpótól, s ezt első fokon már meg is ítélték számára. A történet pikantériája, hogy a választások után a Hungexpo elnöki székébe éppen Harist kérték fel. Az 1998-ban még SZDSZ-es képviselőjelöltként induló üzletember azonban nem vállalta el a posztot, tekintettel a folyamatban lévő peres ügyére. A vásárközpontal évtizedes szoros üzleti kapcsolatban álló Haris ugyanakkor feltérképezte a Fidesz-éra alatti Hungexpo cégkapcsolatait. Az állami cég holdudvarába került rokoni, baráti cégháló és a Hungexpo közti üzletek áttekintése alapján azt állítja: mintegy 800 millió forint hátrányt okozott az állami cégnek a Petykó-féle vezetés.

PÉNZÁTJÁTSZÁS. A konferenciákra, összejövetelekre a Hungexpóhoz beérkező megkereséseket a jelek szerint a mai napig e külső cégekhez irányítják, amelyek piaci áron szerződést kötnek a megrendelőkkel, majd kedvezményes áron számláznak a Hungexpo felé. Például a 2001-ben rendezett Taizé Kongresszus kapcsán a Hungexpo eredményeiben lényegében e konstrukció miatt nem jelent meg 36,7 millió forint. “A Hungexpo Rt.-nél különösen nagy értékű a hűtlen kezelés, a 100 százalékos leányvállalatnál (HTT) a hűtlen kezelés és sikkasztás vélelmezhető” – állapítja meg a jelentés.

Az ingatlangazdálkodás, a közüzemi díjak, a nem értékarányos szerződések így összesen a fent említett 100 millió forinttal rövidítették meg a társaságot. (Értesüléseink szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal más üzleteket is felderítő, jelentése szerint nagyságrendileg 310 millió forint a hiányzó összeg.) Ebben az összegben azonban szerepel egy – immár a jelenlegi vezetés alatt szentesített – tavaly decemberi ügylet is. A dokumentumok tanúsága szerint a vásárközpont területén rendezett Diabetes Kongresszus árbevételének elengedése, egy 2002. december 2-i keltezésű megállapodás alapján 8 millió forintos kiesést okozott. A vásárközpont területét négy napra összesen 100 ezer forintért (!) adták bérbe.

A feltárt szabálytalanságok kapcsán Barabás János, a Hungexpo Rt. jelenlegi vezérigazgatója kijelentette: nem felelnek meg a valóságnak a szabálytalan gyakorlat továbbéléséről szóló értesülések. Álláspontja szerint éppen hogy sokmilliónyi többletbevétel folyt be a kifogásolt ügyletekből. Barabás szerint az a vád sem állja meg a helyét, hogy a mai napig magánkézbe vándorol a külső cég haszna. Az Expo Trade Kft.-t ugyanis a Hungexpo február végén részben visszavásárolta. (Ennek az ügyletnek április 14-én még nem volt nyoma az internetes céginformációs rendszerben.)

 

Vádak Hungexpo-vezetők ellen

PETYKÓ ZOLTÁN (2000. október-2002. június)
A VÁDAK: A Hungexpo Rt. számára előnytelen szerződések megkötése a Hungexpo Tours and Travel, az Expo Trade és más, az rt.-hez kötődő cégek, alvállalkozók kapcsán.
E szerződések haszna feltehetően részben magánzsebekbe vándorolt. Az összeg nagyságrendje 100 millió és 800 millió forint közt szóródik, forrástól függően.
A VÁDAK FORRÁSA: A Kehi jelentése 2002 végén; nem hivatalos belső ellenőri jelentés 2003 márciusában; Haris György adatgyűjtése.

BARABÁS JÁNOS (2002 júliusa óta)
A VÁDAK: Az előnytelen szerződések gyakorlatát nem számolta fel az új vezetés, újabb, a korábbihoz hasonló szerződések születtek. Az új vezérigazgató több, a cégnél változatlanul kulcspozícióban lévő, Fidesz-érában kinevezett vezetőt nem számoltatott be.

A VÁDAK FORRÁSA: Nem hivatalos belső ellenőri jelentés 2003 márciusában; Kehi-javaslat; Haris György.

Mint Barabás mondja, ő kezdetektől a pénzcsapok elzárásán fáradozik, s a külső cég magántulajdonú státusát is meg kívánta változtatni. A belső jelentéssel kapcsolatban a vezérigazgató kiemeli: annak elkészítését maga rendelte meg, ám szerencsétlen módon egy félkész, első verzió került ki a cégtől. Az üggyel kapcsolatban Barabás János ellenérdekelt üzleti körök alaptalan állításait véli felfedezni.

A kormányváltást követően a Kehi figyelmét is felkeltette a választásokat megelőző hungexpós gyakorlat. “Az ominózus belső vizsgálat pedig éppen az új vezetők javaslatára született” – mondja Barabás. Szerinte furcsa, hogy éppen az előző kormány által kinevezett vezetők számlájára írható visszaélések kapcsán esett csorba a jelenlegi vezetés becsületén.

E vezetésnek azonban a most következő átfogó vizsgálatok során bizonyítania kell: nemcsak tisztességes, de képes is annak látszani. Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen legutóbb a Hungexpo ellenőrzési és auditálási igazgatóját hozták hírbe: Kollár K. Attila állítólag azonos azzal a személlyel, aki az MDF gazdasági igazgatójaként az elhíresült székházeladási ügyben részt vett.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik