Élet-Stílus

Humbug a zéró tolerancia

Kiemelten foglalkozik az úgynevezett zéró toleranciával a Borigo magazin 2008. áprilisi száma. A lap szerint a részletes jogi és orvosi vizsgálat eredménye az, hogy Magyarországon a hivatalos kommunikációval ellentétben gyakorlatilag 0,2 ezrelék az alkoholfogyasztás határa. Mind a jogi szabályozás, mind a mérés, mind az utcai gyakorlat több ponton felveti az állampolgári jogok kérdését. A lap állásfoglalásért az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordult.

A 2008 januárja óta sokat hangoztatott zéró tolerancia jogi megjelenése nem más, mint a többször módosított 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. Ennek 27. paragrafusa a következőket mondja: „A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha …a jármű vezetője az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ittas vezetés szabálysértésének elkövetésével gyanúsítható…”

Humbug  a zéró tolerancia 1

Az alap jogszabály a KRESZ – 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól – 4. § (1) bekezdésének c.) pontján alapul, amely kimondja, hogy „Járművet az vezethet …aki a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.” Ez viszont nem szabályozza az alkoholhatárokat, ezt csak az az állásfoglalás teszi meg, ami az 1994/13. Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levele az alkoholos állapot és alkoholos befolyásoltság orvosszakértői vizsgálatáról és véleményezéséről címet viseli.

A 13. levélben megállapított határok

0,2‰ (20 mg%) = az alkoholfogyasztás nem bizonyítható

0,21-0,50‰ (21-50 mg%) = ivott, de alkoholosan nem volt befolyásolt

0,51-0,80‰ (61-80 mg%) = igen enyhe

0,81-1,50‰ (81-150 mg%) = enyhe

1,50-2,50‰ (150-250 mg%) = közepes

2,51-3,50‰ (251-350 mg%) = súlyos

3,51‰ felett (351 mg%) = igen súlyos fokú alkoholos befolyásoltság

A Borigo magazin szerint az útmutató több meglepő állítást tartalmaz. Például, hogy a kémiai alkoholszonda (a csöves üvegszonda) olyan mértékben megbízhatatlan, hogy csak a gyanút alapozza meg, bizonyítékként nem alkalmazható. Ezenkívül vérvételi lehetőséget mindenképpen biztosítani kell az állampolgár számára, annak kérésére, a levett vért pedig legalább hat hónapig tárolni kell annak érdekében, hogy később kontrollmérést lehessen eszközölni.

Amennyiben már az első vérvétel időpontjában is 0,2 ezrelék alatt van a véralkoholszint, akkor már visszaszámolást sem lehet végezni, vagyis a gépjármű-vezetés időpontjában meglévő alkoholtartalmat sem lehet vizsgálni.

vizsgálati eszközök

Spiratest – a jól ismert utcai szonda: pontatlan, nem ad számszerű bizonyítékot, ám ha „nagyon” elszíneződött, elvehetik a jogsit.

Lion Alcometer SD–400-as szonda – számszerű eredményt ad, ennek ellenére ez sem használható bizonyítékként.

Seres Ethylometer 679-TH típusú légalkohol mérő készülék – a kapitányságokon használatos, bizonyítékként is használható készülék. Ez sem teljesen pontos

Vérvétel – erre akkor kerül sor, ha az állampolgár megtagadja a levegőminta-adást, vagyis a fújást, vagy ha a vérvételt kifejezetten kéri. Kérés esetén ezt nem lehet megtagadni. Ez azért is fontos, mert ezeket a mintákat legalább hat hónapig tárolni kell, vagyis lehetőség van újabb mérésre. Az abszolút biztos módszer.

A lap szerint a jogszabályok betűjét maga a rendőrség is értelmezni kénytelen, vagyis az ORFK belső utasításokkal szabályozza az intézkedés mikéntjét. Az első ilyen a 17/1996. (VI. 3.) ORFK intézkedés, amely a következőket mondja:

„Ha a Lion készülékkel végzett mérés 0,1-0,5 mg/l közötti eredményt mutat, az elkövető írásos elismerő nyilatkozata esetén nincs szükség további vizsgálatra, járművezető esetén szabálysértési feljelentést kell tenni. A 0,1 mg/l alatti mérési eredmény orvosszakértői szempontból nem értékelhető.” (A Lion mg/l-ben és nem ezrelékben mér, az átváltás 2,1. Vagyis 0,1 mg/l 0,21 ezreléknek felel meg.)

A lap szerint ez azt jelenti, hogy a rendőrség maga is alkalmazza 0,2 ezrelékes határt, bár a kommunikáció ezzel ellentétes, így az állampolgár ezzel nincs tisztában. Ha tehát a járőr megfújatja velünk a Lion szondát, ami egész kicsi, mondjuk 0,07 mg/l (0,15 ezrelékes) értéket mutat, és fogyasztottunk alkoholt, de letagadjuk, akkor megússzuk – írja a lap.

Humbug a 0-tolerancia?

A Borigo szerint Magyarországon gyakorlatilag 0,2 ezrelék a büntethetőség határa, vagyis a zéró tolerancia kommunikálása egyszerűen humbug. Ez csak az orvosszakértői 13-as levélből és az ORFK-utasításokból válik világossá, amiknek ismerete nem várható el az állampolgártól, vagyis az állampolgár akár akkor is támadhatóvá válik, ha semmit nem követett el.

Humbug  a zéró tolerancia 2

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet azt mondja, hogy a szervezetben nem lehet elfogyasztott alkohol, ugyanakkor a 13-as levél 0,2 ezrelék alatt gyakorlatilag felmentést ad, és ez ellentmondást hordoz. Az alkoholos állapot (nem befolyásolt és befolyásolt) bizonyítása és az ebből (illetve ennek hiányából) adódó állampolgári hátrányok túlzottak. Hogy van az, hogy olyan szonda (Spiratest) mérése, ami a szakértők véleménye szerint csak a gyanút keltheti fel, már alapot adhat a jogosítvány azonnali elvételére és akár az előállításra is? – teszi fel a kérdést a lap.

Az ORFK baleseti statisztikáiból az tűnik ki, hogy a fél ezrelék alatt okozott balesetek száma elenyésző. Vagyis a 0,2-0,5 ezrelék közötti nem befolyásolt tartományban legfeljebb a pénzbüntetés kiszabása tűnik indokoltnak, a lap szerint. Szakértők arra hivatkoznak, hogy Magyarországon 10 százalék felett van azon balesetek száma, ahol kimutatható az alkohol szerepe, ez Nyugat-Európában 5 százalék körül van. A hivatkozott országokban azonban szinte kivétel nélkül 0,5-0,8 ezrelék a határ.

A Borigo az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordult állásfoglalásért. A teljes cikk a magazin 2008. áprilisi számában olvasható.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik