Vélemény

Balavány: A református egyházon lemoshatatlan szégyenfolt marad, ha Balog Zoltán nem távozik azonnal

Komka Péter / MTI
Komka Péter / MTI

Idézzük fel: Balog Zoltán, Novák Katalin mentora és lelki vezetője saját bevallása szerint is arra buzdította a köztársasági elnököt, hogy adjon kegyelmet annak a K. Endrének, aki pedofil bűncselekmények eltussolásában vett részt a bicskei gyermekotthonban. A püspök videónyilatkozata szerint ezzel „odaállt egy kegyelmet kérő ember mellé”. Szép, nem?

Nem. Mert ez a kegyelmet kérő ember olyat tett, amire nincs kegyelem. „Ha valaki egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül – mutat Jézus a gyerekekre a Máté evangéliumának 16. szakasza szerint – jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik.” Ez az a bűn, amit a társadalom száz százaléka azóta is mélyen megvet és elítél. Olyannyira, hogy a Balog tanácsának nyomán kegyelmet adó Novák Katalin lemondott az államfői tisztségről, és a kegyelmi határozatot ellenjegyző Varga Judit egykori igazságügyi miniszter visszavonult a politikai pályáról.

Hibáztam, mondta Novák, és távozott. Hibáztam, mondta Varga, és távozott. Hibáztam, mondta Balog, és maradt.

Rögzítsünk még valamit: Novák és Varga távozása, keretezze bárhogy a kormánysajtó, nem valamiféle erkölcsi szuperképességről árulkodik. A történtek után ez a morális minimum, amire nem a könnyes elérzékenyülés, hanem a „naná, hogy”, illetve a „még szép” a helyes reakció.

És ez a morális minimum, amire Balog képtelennek bizonyult.

Bielik István / 24.hu Novák Katalin, Balog Zoltán, Gulyás Gergely, Kövér László a Fidesz választási eredményváróján 2018-ban.

Nem véletlenül fogy az egyház

Reformátusnak kereszteltek, a hetvenes években konfirmáltam gyerekként – a komcsi igazgatónő berendelte az iskolába édesanyámat, és megkérte, hogy „gondolja át még egyszer az elvtársnő”–, és felnőttként, harmincévesen a református egyházban találtam meg a hitemet. Két cikluson keresztül voltam szolgáló presbiter: a munka, a család és az egyház volt az életem szentháromsága. Csodálatos embereket ismerem meg, akik lángolnak Krisztusért, szeretik az embereket, és szolgálnak az ifjúság- és gyermekvédelemben, hajléktalanok közt, szegények közt, szenvedélybetegek közt, és akiken valahogy ott csillog az Isten jókedve.

A 2010-es kormányváltás után egy független, hatalomkritikus újság főszerkesztője voltam, és itt kezdődtek a gondok. A Fidesz hatalomra kerülése egyúttal a pártpolitikának az egyházban való szédületes térnyerésével járt, és amikor ezt szóvá tettem, elkezdett fogyni körülöttem és a családom körül a levegő. Hitben járó emberek, korábbi példaképeim próbáltak „beszélni a fejemmel”, mondván, „Gyuri, ne csináld már, ezek Isten emberei a mi javunkra”.

Nem tudtam elviselni, hogy már a szószékről is az evangéliummal összemosott politikai lózungok hangzanak. Úgyhogy 2013-ban kiléptem az egyházamból, vagy az egyházam kilépett belőlem, mindenesetre azóta vagyok lelki hajléktalan.

Pár évig egy független közösségbe jártam a családommal, az jó volt, de ma már itthon imádkozom, és néha nagyon-nagyon hiányzik az úrvacsora, a nyikorgó padok, a szép prédikációk, az orgonán fölzengő gyönyörű, régi zsoltárok, s az áhítat, ahogy együtt énekli őket a gyülekezet.

Sajnos a napi hírek újra és újra megerősítenek abban, hogy a csontig átpolitizált egyházba nekem már nincs visszaút. Sokan vagyunk így, nagyon sokan. Nem véletlen, hogy ekkorát fogyatkozott a gyülekezetbe járó emberek száma 2010 óta.

Politikai komisszár lelkésznek öltözve

Nem helyes túlzott politikai szerepet vállalni annak, aki gyülekezetet vezet. Jézus a földi szolgálata idején tudatosan távol tartotta magát a politikától, mind a szadduceusok, mint a farizeusok pártjától, mind a Heródes-, mind a Róma-pártiaktól, és azt is elutasította, hogy ezek fölötti királlyá tegye a nép (lett volna rá igény). Azt mondta: „az én országom nem ebből a világból való.”

A mondat, amit fentebb leírtam – „nem helyes túlzott politikai szerepet vállalni annak, aki gyülekezetet vezet” –, nem tőlem származik;  2001-ben Balog Zoltán száját hagyta el. Így visszanézve elég fura gondolat a későbbi államtitkártól, majd emberierőforrás-minisztertől, a Fidesz pártalapítványának vezetőjétől.

Szecsődi Balázs / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI Balog Zoltán fogadja a Polgári Piknikre érkező Orbán Viktor miniszterelnököt a kötcsei Dobozy-kúriánál 2018. szeptember 8-án.

Balog vélhetőleg ismeri saját egyháza törvényét, amely így szól: „79. § (1) A lelkész politikai párt tagja nem lehet. Amennyiben mégis politikai párttagságot vagy országgyűlési képviselőséget vállal, a jelöltként történő nyilvántartásba vételétől fogva, az érintettsége tartamára a lelkészi szolgálatát szüneteltetnie kell.”

Nos, Balog ugyan politikai működése idején formálisan szüneteltette a lelkészségét, de a Hold utcai templomban továbbra is ellátta a lelkészi teendőket. Formálisan nem szegte meg a törvényt, le volt papírozva minden, csak épp a törvény szellemiségével ment szembe.

Balog volt az egyik lelkész a sok közül, mások mellett Bogárdi Szabó István expüspökkel együtt, akik miatt a református egyházból az lett, ami: szabad közösségből a politika kapcarongya, Krisztus menyasszonyából – bibliai képpel élve – babiloni szajha.

Balog vezető politikusként, az „emberi erőforrás” (rettenetes ez a kifejezés, sokat elárul arról, hogyan tekint a rezsim a népre) felelőseként végigasszisztálta az egészségügy, az oktatás és a kultúra lezüllesztést és kivéreztetését, hogy aztán hipp-hopp a református egyház vezetője legyen. Meg is született a kampányban a választási körlevél, amelyet a legtöbb templomban fel is olvastak, és amely – egyetlenként a hazai egyházak közül – a Fidesz mellett szavazásra buzdította a református híveket; hát, Balog pont ezért van ott, ahol.

A szörnyeteg segítőjének a segítője

Tudom, kemények a szavaim, de nem tudok lágyabb kifejezésekkel beszélni erről. Erkölcsi és spirituális értelemben Balog Zoltán nevű lelkipásztor nem létezik, s aki abban a fekete talárban tátog, csupán Orbán Viktor kesztyűbábja. Ha ez eddig nem lett volna egyértelmű, akkor a kegyelmi botrányban bebizonyosodott.

Amikor a balhé kitört, Balog külföldre vonult olvasgatni és meditálni. Aztán visszajött, hogy végigcsinálja a szánalmas purparlét: azok, akik püspököt csináltak belőle, úgynevezett szimpátiaszavazást tartottak mellette, és nagy többséggel megállapították, hogy nekik még mindig szimpatikus. Erre hivatkozva állítja Balog, hogy jogos a posztján maradnia, majd átcsap valami orrfacsaróan kegyes dumába Isten kegyelméről, amit már nem is bírok végighallgatni, annyira feldühödöm.

Nagyra becsülöm azokat a testvéreimet, akik kitartanak, állják a sarat, végzik a szolgálatukat, a politikai nyomás ellenében is. Ők még Krisztus-illatúak.

Ők még jelentenek némi reményt, mint azok a lelkészek, akik a keddi bejelentés után lemondtak a kiegészítő jövedelmükről, amíg Balog a hivatalában van.

Ők is látják, amit mindenki, akinek szeme van: Balog odaállt egy olyan ember mellé, aki évekig falazott egy árva gyerekeket abuzáló pedofil szörnyetegnek. A református egyház jelenlegi vezetője ezzel az „odaállással” végső soron támogatta a gyermekek megrontását. És most másokra mutogat, mellébeszél, görcsösen markolja a püspöki széket, ahelyett, hogy bejelentené a távozását.

Tartok tőle, hogy ennek az ájtatos politikai komisszárnak az eltűnése sem újítja meg önmagában a református egyházat, de abban biztos vagyok, hogy a maradása végképp tönkreteszi, mert botrány, ami vérlázító, menthetetlen és magyarázhatatlan.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik