Belföld

A könyv, amelynek szerzőjével leült Orbán, majd azt üzente: a liberálisok mindenben tévedtek

John J. Mearsheimer amerikai politológus az „offenzív realizmus” legismertebb nemzetközi képviselője. Új könyve novemberben jelent meg magyarul: Nagy téveszme – Liberális álmok és nemzetközi realitások címen. Ennek apropóján Mearsheimer november elején Magyarországra érkezett, ahol találkozott Orbán Viktorral, aki a találkozó után azt írta, megállapították, hogy a liberálisok mindenben tévedtek. Ugyanakkor Mearsheimer könyvéből kiderül, hogy korántsem ennyire egyértelműen negatív a hozzáállása a liberalizmushoz. De akkor mi az igazság? Miről is szól tulajdonképpen a könyv, és mit hasznosít ebből a magyar kormány?

Thuküdidész a peloponnészoszi háborúról szóló könyvében elmesél egy rövid történetet. Amikor az ókori Hellász két nagy állama, Spárta és Athén egymással hadakozott, az athéni hadsereg flottája kikötött egy kicsiny, Mélosz nevű szigeten, amely semleges volt a háborúban. Az athéni hadsereg vezetői és a méloszi követek tárgyalásra gyűltek össze. Az athéniak ultimátumot szabtak: Mélosz népe vagy behódol, vagy mind egy szálig meghalnak. A mélosziak igyekeztek meggyőzni az érkezőket érvekkel, bíztak az istenek segítségében, fohászkodtak kegyelemért, de az athéniak nem tágítottak: behódolás vagy pusztulás. A tárgyalás folyamán az athéniak végső érve így hangzott:

A hatalmas azonban végrehajtja, amit akar, a gyenge pedig meghajlik előtte.

E mondat alapján érthető meg legjobban John J. Mearsheimer könyve.

Az elmúlt években Orbán Viktor érzékelhetően nagy hangsúlyt fektet a táborának szánt intellektuális iránymutatásra. Teszi ezt nyári olvasmányainak promójával, vagy éppen úgy, hogy 12 pontjában a mindennapos olvasásra buzdít. Mindemellett a jobboldalhoz tartozó kiadók is könyvdömpinggel árasztják el a boltok polcait, így a Mathias Corvinus Collegium könyvkiadója és a Századvég is igen aktív a piacon. Látható tehát, hogy

az Orbán-rendszer valóban komolyan veszi a kulturális hegemóniaépítést.

Ugyanakkor ennek van egy olyan járulékos haszna, hogy nemcsak kurzusművek jelennek meg, hanem olyan, valóban fontos írások is, mint például Tilo Schabert Boston Politics című kötete, vagy éppen John J. Mearsheimer új könyve.

Így több szempontból is érthető, hogy a Nagy téveszme – Liberális álmok és nemzetközi realitások miért a Századvég kiadó Furor Politicus sorozatában jelent meg. Ez a sorozat leginkább konzervatív politikatudományi és publicisztikai műveket gyűjt össze, melyek közös jellemzője, hogy illeszkednek a NER politikai narratívájába vagy annak „ideológiai” hátterébe. A magyar megjelenés alkalmából Mearsheimer el is jött Budapestre, és találkozott Orbán Viktorral, valamint a miniszterelnök politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal.

A könyv azért is érdeklődésre tarthat számot, mert megannyi vonatkozásában összefügg a szomszédunkban zajló háborúval. Ugyanakkor az a jelenség, hogy a szerző hogyan turnézta körbe a magyar jobboldali nyilvánosságot, önmagában is üzenetet hordoz. Először a Karmelitában járt, a találkozó után Orbán Viktor a következőt tweetelte:

A liberálisok mindenben tévedtek, ez volt a lényege Mearsheimer professzorral folytatott beszélgetésünknek.

Ezt követően előadást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és még Jeszenszky Zsolt Politikai Hobbista című műsorában is szerepelt.

Elolvasva a művet rögtön feltűnt, hogy komoly ellentmondás van a könyv „marketingje” és a tartalma között. Merthogy a kötetet érdekes kettősség jellemzi, egyrészről a szerző nyíltan felszólal a liberalizmus mint külpolitikai stratégia ellen,

ugyanakkor nem ellenséges a liberalizmussal mint belpolitikai renddel szemben, sőt, ahogy ő maga fogalmaz, azt egy kívánatos rendszernek tartja, mely a létezők közül a legjobb.

Látható tehát, hogy Orbán Viktor tweetje nem bontja ki az igazság minden részletét. Mearshemier persze azt is mondja, hogy a nemzetközi politikában a liberalizmus inkább káros, mivel több konfliktust okoz, mint amennyit megold, sőt veszélybe sodorja az államon belüli liberális berendezkedést is. Tehát, amikor azt olvashatjuk mind Mearsheimerről, mind az új kötetről, hogy itt van végre valaki, aki kellően „nonkonform” ahhoz, hogy leszámoljon az elefántcsonttoronyban élő „nyugati liberális elitek” valóságtól elrugaszkodott elméleteivel, akkor érdemes figyelembe venni ezt a kettősséget.

A könyv legfontosabb célja megértetni azt az álláspontot, hogy a nemzetközi politikai színtéren miért nem célravezető a liberalizmus és a liberális demokrácia importálása más országokba.

De ha nem a liberalizmus, akkor mi? Erre Mearsheimer válasza a realizmus. Nem meglepő módon, hiszen ő a nemzetközi kapcsolatok tudományán belül a realizmus, azon belül is az úgynevezett „offenzív realizmus”  egyik leghíresebb képviselője.

Mearsheimer érvelése a realizmus mellett azzal a megállapítással kezdődik, hogy a nemzetközi politikai rend alapjaiban különbözik a belfölditől. Ugyanis, amikor két embernek vagy két érdekcsoportnak vitája van egymással egy országon belül, akkor ők egy felettes hatalom elé tudnak járulni ezzel a nézeteltéréssel. Ez a felettes hatalom az állam. Az államhatalom ilyen esetekben rendelkezik saját alkotmánnyal és egy azon nyugvó jogrendszerrel, melynek nevében hatalmában áll ezeket a vitás szituációkat eldönteni, igazságot szolgáltatni, illetve szankcionálni.

Ugyanakkor a nemzetközi rendszer ettől teljesen különbözik, nincs semmiféle felsőbb hatalom, amely igazságot szolgáltatna vagy szankcionálna abban az esetben, ha az államoknak vitájuk támad egymással. Mearsheimer ezt úgy nevezi, hogy a nemzetközi rendszer anarchikus. Szerinte ez az anarchia az, amely önmagában indokolja a realista alapállást.

Eszerint ebben az anarchikus állapotban az államok elsősorban a biztonságuk garantálására és hatalmuk kiterjesztésére törekszenek a közöttük fennálló verseny miatt. Ebből a megközelítésből minden nagyhatalom ugyanolyan. Mindegyik a saját hegemóniájának megteremtésére törekszik. Ha a nemzetközi rendszerben mindössze egy nagyhatalom van, az azt jelenti, hogy egyetlen van, amely a status quo megőrzésében érdekelt, míg a többiek annak kikezdésében. Valami hasonló állapot szerepelt a Thuküdidész által elbeszélt történetben is. Az offenzív realizmus tehát a következő tényezőkből vezethető le:

 • a nemzetközi rendszer anarchikus.
 • Az államok sosem lehetnek biztosak abban, hogy a másik államnak mi a szándéka.
 • Minden állam a túlélésre törekszik.
 • Minden állam rendelkezik valamiféle támadó katonai potenciállal.

Mi a baj a liberalizmussal?

Mearsheimer azt állítja, a liberalizmus fő problémája, hogy az általa hirdetett toleranciával ellentétesen működik a külpolitikában, hiszen minden nem liberális demokráciára ellenfélként tekint. Továbbá intervencionalista politikát folytat, beavatkozik más országok belügyeibe. Ezt mind azért teszi, mert az emberi jogokra egyetemesként tekint, így mindenhol a világon kötelességének érzi, hogy ezeket megvédelmezze. Ahol tehát azt látja, hogy csorbulnak az egyetemes emberi jogok, ott hajlamos a legkülönfélébb eszközökkel beavatkozni. Mearsheimer szerint ebből fakad a liberalizmus hajlama az „erőszakos” demokráciaexportra, amelynek eredményeképpen a liberalizmus legfőbb célja az lesz, hogy a világot kizárólag liberális demokráciák népesítsék be. Ez a liberális hegemóniaépítés, amiről egyértelműen elítélően nyilatkozik Mearsheimer: „A liberalizmus képviselői szerint ugyanis ez a legjobb módja az emberi jogok védelmének, és mivel a liberális államok nem akarnak háborúzni egymással, végső soron ez egy olyan receptet nyújt, amely túllép a realizmuson és elősegíti a nemzetközi békét.”

Mearsheimer szerint viszont a liberalizmus nem fogja elérni azokat a céljait, melyeket kitűzött maga elé.

Kiindulópontja, hogy az emberek alapvetően nem értenek egyet abban, hogy milyen is a „jó élet”. Mindig lesznek ellentétek és értékviták. Ebből a logikából pedig az következik, hogy a liberális hegemóniaépítés csak addig működtethető stratégia, amíg a nemzetközi politikai rendszer egypólusú. Ahogy azt már Immanuel Kant is megírta az Örök béke című művében, a világbéke akkor válik megvalósíthatóvá, ha lesz egy olyan erős állam vagy szervezet, amelynek módjában áll ezt „rákényszeríteni” a többi országra.

Csakhogy Kína felemelkedése és az oroszok által indított háború Ukrajnában éppen annak a jelei, hogy az egypólusú világrend fölbontására erősek a törekvések. Így a liberális hegemóniaépítés, mely Mearsheimer szerint eddig is eredménytelen külpolitikai stratégia volt, innentől egyenesen

működésképtelenné és veszélyessé is válik.

Szerinte ugyanis egy többpólusú világban, ahol több nagy és szuperhatalom van, csakis a realista logika szerint lehet érvényesülni.

Mearhseimer könyve érdekes olvasmány, különösen ma és különösen itt Magyarországon. Ám minden olvasónak érdemes szem előtt tartania azt, hogy ez is „csak” egy elmélet, annak minden használható és túlzóan általánosító vonásával együtt.

Orbán Viktor könyvespolca

Sokszor volt rá példa az utóbbi években, hogy Orbán Viktor olvasmányaiból  következtetéseket lehetett levonni arra nézve, milyen irányba fejlődik a miniszterelnök politikai gondolkodása. Egy ideje ő maga is használja ezt követői intellektuális orientálására, például amikor Bill Gateshez és Barack Obamához hasonlóan összeállítja saját olvasmányajánlóját. Megpróbáltuk a teljesség igénye nélkül összeszedni az elmúlt évekből, hogy mit olvasott Orbán Viktor. A gyűjtés meglehetősen színesre sikeredett: van a listán japán származású liberális filozófustól és meleg izraeli sztártörténésztől kezdve keresztény-konzervatív amerikai gondolkodón át bevándorlásellenes brit történészig sok mindenki. A listán szerepelnek olyan könyvek, amelyeket a miniszterelnök konkrétan ajánlott, amit kikapcsolódásként olvasott, de akad köztük olyan is, amelyet bejelentései közben az íróasztalán láttunk.

 1. Yuval Noah Harari: Sapiens és Homo Deus. A jeruzsálemi Héber Egyetem történelem tanszékének professzora igazi sztártörténész: könyvei hatalmas példányszámban keltek el, és nagyon népszerűek. Művei rendkívül egyedi látásmódról és kiváló mesélői tehetségről tanúskodnak. Itthon az utóbbi időben Toroczkai László riogat vele a YouTube-csatornáján úgy mutatva be őt, mint a techmilliárdosokat az ujjai köré csavaró őrült zsenit.
 2. Helen Russell: Egy év a világ legboldogabb országában. Egy angol újságírónő, aki Dániába költözve elhatározza, hogy kideríti, mi a titka annak, hogy ennek a kis északi országnak a polgárai a legvidámabb és legelégedettebb emberek. Egy év alatt a hygge életmód nyomába szegődik, és megpróbálja kideríteni, mit csinálnak jól és mit rosszul a dánok. Annak ellenére, hogy az itthoni kormányzati diskurzusban a Nyugat a hanyatló dekadencia szinonimájává vált, úgy tűnik, a miniszterelnök is érdeklődik az iránt, mi teheti egy ország népét elégedettebbé.
 3. Boyé Lafayette De Mente: A kínai észjárás. A kínai néplélek kettősségén töprengő könyv, amely egyrészről vizsgálja a kínai hagyomány és tradíció továbbélését az üzleti életben és a politikában. Másrészről a kínai társadalom nyugatosodását és individualizálódását. Magyarország nem Kína, ugyanakkor a félperifériás lét és a közel fél évszázad a vasfüggöny keleti oldalán itt is aktuálissá tehet olyan kérdéseket, minthogy egy bizonyos karakterisztikájú kollektív tudattalan hogyan képes alkalmazkodni vagy beépíteni a nyugati gondolkodás és életmód egyes elemeit.
 4. Ian Douglas: Megbetegít-e a modern technológia? Ez a kötet ellenpontozása Harari Homo Deusának. Azok a folyamatok, amelyeknek összességét az izraeli szerző csak hatalmas, világot megváltoztató lehetőségekként szemlél, Douglas könyvében sokkal kevésbé pozitív kontextusban kerülnek elő. Milyen változásokat indít el az emberi társadalmakban a technológiai fejlődés vagy az okoseszközök elterjedt használata? Különösen érdekes kérdéskör ez, amely a szabadság-biztonság néhol ellentétes, de roppant aktuális kettősségét járja körül. Valamint rendkívül időszerű 2023 Magyarországán a Pegasus-botrány után.
 5. Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján, Hazugság nélkül élni – Keresztény másként gondolkodók kézikönyve. Rod Dreher konzervatív író nem egyszemélyben, de mindenképpen felelős Orbán amerikai republikánus másodvirágzásáért. Rod Dreher volt az, aki figyelemre méltónak találta az orbáni politikát, és elkezdte azt az USA-ban a republikánusok köreiben propagálni. Ő hívta meg Magyarországra Tucker Carlsont, az amerikai jobboldal legismertebb televíziós személyiségét, és ez indította el azt a folyamatot, melynek végpontjaként Magyarországon is megrendezték a CPAC-et, a Egyesült Államok legnagyobb konzervatív találkozóját.
 6. Békés Márton szerkesztésében: A Nagy Terv – A Soros-birodalom Közép- és Kelet-Európában. Békés Márton a Terror Háza kutatási igazgatója és a NER egyik fő politikai teoretikusa, legutóbbi vonatkozó műve a Kulturális Hadviselés. Abban kifejti az orbáni politika kulturális hegemóniaépítésének gyökereit, módszereit, céljait, és Antonio Gramsci hegemóniaelméletére alapozott programot is bemutat. E kötet pedig a „Soros-birodalom” történetét és a nemzeti szuverenitás elleni atrocitásait és beavatkozásait hivatott bemutatni.
 7. T. S. Eliot: Egy keresztény társadalom eszméje. Az irodalmi Nobel-díjas költő, író műve 1939-ben jelent meg eredeti nyelven. A közös társadalmi értékrend integratív és megőrző jellegének fontosságáról szól. Talán nem olyan nagy rejtély, hogy miért lehet ez az esszé fontos olvasmány Orbán Viktornak, aki rendre hangsúlyozza a „kereszténység nemzetmegtartó erejét”.
 8. Francis Fukuyama: Amerika válaszúton – Demokrácia, hatalom és neokonzervatív örökség. Japán származású amerikai liberális filozófus és politikai gondolkodó, aki az 1989-es kelet-európai rendszerváltásokat követően írta meg híres művét, A történelem vége és az utolsó embert, mely nem a legjobban öregedett. Mindenesetre Fukuyama az elmúlt években többször is nyíltan kritizálta Orbánt, általában a jogállamisággal kapcsolatos kérdéskörökben.
 9. Douglas Murray: Európa furcsa halála. A brit történész ezzel a kötetével lett világszerte ismert. Részletesen elemzi Nagy-Britannia bevándorlással kapcsolatos történetét, az okait, a mértékét és az utóhatásait. Majd egyértelműen az orbáni politikához hasonló álláspont mellett teszi le a voksát. A kötet maga is tartalmaz hosszú idézeteket a magyar miniszterelnöktől. A magyar kiadás idején Orbán Viktor posztolt is egy képet a Facebook-oldalára, amelyen Murray művét olvassa.
 10. Albert Camus: A pestis. A francia egzisztencializmus meghatározó alakja azért került a listára, mert A pestis című regénye – amely alapvetően a világháború allegóriájaként íródott – egy karanténba zárt város klausztrofóbiás drámáját beszéli el. A miniszterelnök 2020-ban a pandémia idején ezt a kötetet ajánlotta Szijjártó Péternek, aki éppen koronavírus-fertőzöttként önkéntes karanténba vonult.
Kapcsolódó
Boldog dánok, kínai észjárás, őrjítő technológia: mit tudunk meg Orbán Viktor olvasmánylistájából?
A kínaiak homályosan beszélnek, a technológia növeli a mentális megbetegedések számát, a keresztény erkölcs hátrálásban van, Dániában pedig nagyon sokat kell adózni, de cserébe nagyon boldognak lehet lenni – állítások azokból a könyvekből, amelyeket a miniszterelnök nyári olvasmányként ajánlott. Megnéztük, mit mond el a négy kötet a világról és Orbán Viktor politikájáról.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik