Belföld

Ezt jósolja a csillagokból 2014-re a Fidesz 2013-as tanácsadója

Magyarország 2013-2014-es szolár horoszkópjának elemzése.

A Wieber and Wieber Kft.-t a Fidesz-frakció fizette tavaly kommunikációs tanácsadásért. A cég tulajdonosa Wieber Tamás és Wieber Orsolya. Utóbbi Rákay Philip felesége – írta tavaly a 444. Wieber Orsolya viszont nemcsak tanácsadó, hanem asztrológus is. Magyarország 2013-2014-es szolár horoszkópjának elemzése alapján szerzőtársával erre jutott.

„Nehéz hangvételű, számonkérő, a nemzet testén akár érzelmi sebeket is ejtő, szúrkálódó, bántó szavakkal terhelt, titkokat is feltáró és leleplező, ugyanakkor bölcsességet és a mélységekbe látást ígérő évnek indulunk neki közösen. A Sors csak az őszinte, akár kemény szavakkal megfogalmazott, ám jogilag alátámasztott álláspontot engedélyezi a közös hazában élőknek. Néptől és vezetésétől egyaránt saját árnyoldalaikkal való szembenézést követeli meg. A kormánytól az elkövetkezendő egy év egy átgondolt, alázattal cselekvő, igazságos átalakító munkát vár, a néptől pedig a kézzelfogható, fizikai világ fátyla mögött rejtőző valóság fölismerését, s a titkos érdekektől való függetlenedést.”

Szerencsés törvénykezés

Fényiné Csobor Rózsa és Wieber Orsolya emlékeztet arra is, hogy „Magyarország Szolár képlete, egy évre vonatkozó asztrológiai előrejelzése, a mindenkori október 23-ával, a Magyar Köztársaság kikiáltásának dátumával, hazánk jelenlegi államformájának születésnapjával kezdődik.” (…) „A most induló Szolár évnek a “személyes évszáma” a 3-as, mely a Jupiteri erők képviselője. Jupiter, a Nyilas uraként, nemzetünk Nyilas érdekeltségének megélendő analógiáit hordozza, sőt a hagyomány szerint e létünket befolyásoló sorsbolygó a Magyarok Bolygója nevet is viseli. Ebben a 24. “születési” évben keringésének visszatérését is ünnepeljük. Mely csakúgy, mint a Vénusz esetében, különös hangsúlyt jelez számunkra. A Rák jegyében állva, holdi uralomban a nemzet hazához, családhoz, az anyaföldhöz való kötődését erősíti és hűségét a nehézségek ellenére is meghálálja. (…) Mivel a Jupiter a hit, jog, és erkölcs bolygója is egyben, a törvényi intézkedések ezen témákban kerülnek előtérbe jelen Szolár évünkben. Ezt támasztja alá a két teremtő erejű sorsbolygó kedvező fényszöge (…) mely nehézségeink és sebezhetőségünk ellenére szerencsés kimenetelű törvénykezési évet mutat.

Főnix vagy kígyó?

A szerzők szerint Skorpió jegyben állva a vezetés nem kerülheti el, hogy a dolgok mélyére ásva kormányozzon, a kérdés az, hogy “kígyóként a porban tekeregve vagy hatalmas lelki erejéből és tudatos koncentrációjából adódóan Főnixmadárként újjászületve szárnyal-e küldetését teljesítve. A mindenkori “skorpiós” kormány előtt két út áll: vagy közös problémáink gyökeréig hatolva, s onnan hatalmas lelkierővel megemelkedve egy magasabb látószögből letekintve, spirituális válaszokat adva működik a világban, vagy elfedve a valóságot, titkos utakon, titkos vezetőkkel kormányoz.”


A kép csak illusztráció!
Forrás: Hír24

Az elemzés végkövetkeztetése szerint „az előttünk álló egy év, nem a jutalomjáték, hanem az önmagunkba nézés, s legmélyebben rejtőzködő vágyainkkal való szembenézés ideje. A vezetéstől az elkövetkezendő egy év átgondolt, racionális, alázattal cselekvő, igazságos átalakító munkát követel, a néptől pedig a kézzelfogható, fizikai világ fátyla mögött rejtőző valóság meglátását, s a titokzatos érdekek leleplezését követeli meg. Mindkét fél számára nagy a feladat, s ideje rájönni, hogy ősi múltunk feltárásának igazságai nélkül csak nehezen fog menni.”

Rezsicsökkentés a csillagokban is?

A szerzőpáros szerint idén mindenkinek „szembesülnie kell saját pénzügyi lehetőségeivel, s annak okaival. „Ám lesznek akik befolyásolhatóakká válnak pesszimizmusuk által, s elért anyagi könnyítéseiket is a veszteség oldalán élik meg. Összességében a Vénusz állása miatt az anyagi nehézségek ellenére is reményteli kimenetelre számíthatunk anyagi-pénzügyi téren. Ezt tovább erősíti a magyar agy, a magyar genius találékonysága, a talentumainkkal a nemzeti kincseinkkel való helyes sáfárkodás kihasználása. (…) A pénzügyi életben a kormányzati cselekvés egy új eszközrendszert, gazdasági módszertant, mint “találmányt” hasznosíthat, mely mint az elmúlt évek mindennapi munkájának gyümölcseként pozitív előjelell látható a képletben. (…) További fizikai strukturális átalakulásnak, illetve a magyar föld kérdésében zajló átalakító munkának, az ország pénzügyi kiszámíthatóságának lehetünk ugyanakkor tanúi. (…) Mindennapi kapcsolatainkban és kommuniciónkban éles kemény, fájdalmas szókimondásra számíthatunk. De a sikerekereinket nem volna szabad elhallgatni. Nagy kérdése az évnek, hogy az emberek vajon meddig engedik be életükbe a külső befolyásoló erőket, s a titkos háttér szándékot?!

Elég a Csipkerózsika-álomból!

“Ideje volna ugyanakkor nem öncélúan és pökhendi módon, hanem a Sors előtti legnagyobb alázattal szót ejtenünk arról: miért is rendezett bennünket a Teremtő egy hazába, s milyen feladattal bízott meg 24 évvel ezelőtt!?”  – írják a szerzők. Szerintük “Jóval könnyebb dolgunk lenne, ha végre felismernénk valós nemzeti múltunkat, s arra támaszkodva hajtanánk végre a Jó Istentől kapott küldetésünket.(…) Idén februárban – melyre minden évben mód nyílik -, ha tudatosan állunk sorsfeladatunk elé, ha kikerülhetünk az amnéziából, elködösítésből és Csipkerózsika-álomból, mely a Nemzet, a Haza, az Anyföld és Gyökereink életterületét érinthetik. (..) El kell jönnie annak az időnek, amikor törvényi, s jogi szinten is ki kell mondani múltunk igazságát, még ha ez hangos szócsatákkal, s bizonyos falak összeomlásával is jár. (…) A Kreativitás, Teremtés Életterületén komoly figyelmeztetést kapunk: nem volna szabad veszélyeztetni a személyes ambíciókkal, az ország struktúra átalakító szándékát. (…) Váratlan fordulatokra ugyanakkor számíthatunk, melyek megoldása újszerű ötletességre sarkallanak bennünket.

Női erők Mária országa felett

A mindennapok alázatos munkálkodását szerencse kíséri. A klasszikus értelembe vett dolgozó rétegek, a közegyészségügy helyzete, mint megoldandó feladat napirenden van az ország vezetésének asztalán, sőt cselekvő szándékkal is párosul. (…) Nyíltan látszik, hogy a külföld és külvilág befolyásolni akarják életünket, s anyagi kérdések hivatkozva igyekeznek érdekeiknek érvényt szerezni. (…) A nép számára a veszteségekből való tanulás, s belső félelmeink legyőzése, a független gondolkodásmód megélése a lehetséges irány. Mária országának minden tagját azonban a korábban említett Vénusz-Szűz Mária oltalmazza, s anyagilag támogatja a Radix 11- Szolár 2-es Házakból. Észre kellene végre vennünk, hogy passzív, női erők jelenléte őrködik hazánk fölött! (…)

Lesznek akik személyes, egoista ambícióik miatt az átlagnál több támadást, jogsértést, erkölcsi megaláztatást zúditanak idén ránk. (…) Azonban a szintén “eredeti” helyére visszatéró Jupiter, a hit, jog és erkölcs bolygója kitart a haza védelmében, (..) és az év második felére külvilágbéli megítélésünk is kedvezőbb fordulatot vehet. (…) Mérleg érdekeltségű, távoli segítőkre számíthatunk kik, kötődnek ősi múltunkhoz. Az Ő távoli segítségük a nép nehéz sötét, zárt helyzetét, helyzetmegítélését igyekeznek a Fény felé segíteni. Távoli barátainktól talentumot, szellemi segítséget és hitet remélhetünk. (…)

Komoly csaták várnak a kormányra

Éves előrehaladásunk nehezítettsége jól látható, s néha azt érezhetjük, kezünk lábunk megkötözve kell centinként előrehaladunk. E szerint halad a kormányzati munka is, mely gúzsba kötve ugyan, de cselekvőképes, vezetést mutat, mely ugyanakkor nem kerülheti el, hogy saját rejtett nehézségeivel szembe nézzen! Munkáját szópárbajok és csatározások kísérik majd, de ha hittel, hitelesen kommunikál, s családba, hazába, nemzetbe veztett bizalmát hangsúlyozza, segítője lesz nemzetének.

A Radix és Szolár tengelyegyüttállások és házbéli állásaik jelzik, hogy a komoly tanulságok levonásával zárul majd következő évünk, mely nehéz önszembesítésekkel, veszteségekből való tanulással, komoly sérülésekkel jár majd. A tanulságok levonása után be kell majd látni, hogy a Sors továbblépésünket kizárólag szellemi spirituális előrehaladással engedélyezi!…”

További részletek itt!

Ajánlott videó

Olvasói sztorik