Belföld

Változás a hivatali ügyintézésben Győrött

A járási igazgatási rendszer kialakításával összefüggésben 2012. december 12-től változások következnek be a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási és ügyintézési helyszíneiben.

Ettől az időponttól új helyen érhető el az Építéshatósági, az Igazgatási és a Gyámügyi Osztály, valamint az ügyintézők telefonszámai is megváltoznak. A költözés miatt december 10-én és 11-én a Honvéd ligeti, az Árpád úti és a Czuczor úti épületben az ügyfélfogadás szünetel, kivétel ez alól az Okmányiroda, ahol ebben a két napban is várják az ügyfeleket!

A Hatósági Főosztály új hívószáma: 96/500-411 (fax: 500-412).

Az Építéshatósági Osztály december 12-től a Honvéd liget 1. számú épület 5-ik emeletén található meg, központi száma: 96/500-460 (fax:500-459). A jövőben minden építéshatósági ügy, például építési engedély, használatbavételi engedély, építési bejelentés, használatbavételi bejelentés itt intézhető.

Az Igazgatási Osztály a Honvéd liget 1. számú épület 4-ik emeletén lesz elérhető, központi száma: 96/500-411 (fax: 500-412). 2012. december 12-től tehát itt intézhetők az osztály hatáskörébe tartozó ügyek, köztük a hagyatéki, a kereskedelmi- és iparügyek, az állattartással, növényvédelemmel, környezetvédelemmel, a birtokháborítással kapcsolatos ügyek, házszám,
talált tárgyak kezelése, közmunkaügyek vagy ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos, illetve az adó- és értékbizonyítvány ügyek.

A Gyámügyi Osztály december 12-től az Árpád út 36. szám 1. emeletén érhető el, központi száma 96/500-341 (fax: 500-343). A Városi Gyámhivatal ugyancsak az 500-341-es számon érhető el. A jövőben tehát ide várják az ügyfeleket gondnoksági ügyekben, valamint a gyermekek vagyoni, családi jogállás rendezés, kapcsolattartási, tartásdíj állam általi megelőlegezése, foglalkoztatásának engedélyezése, végleges külföldre távozás engedélyezése, veszélyeztetettség bejelentése, és minden más, a gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügycsoportban.

A költözés miatt a Honvéd ligeti, a Czuczor Gergely úti és az Árpád úti épületekben a hivatali ügyfélfogadás 2012. december 10-én és 11-én szünetel. Kivétel ez alól az Okmányiroda, ahol december 10-én és 11-én is lesz ügyfélfogadás. Az Anyakönyvi, Személyi Adat és Lakcímnyilvántartási Csoport Árpád út 36. szám alatt lévő részlegén ugyancsak szünetel az ügyfélfogadás.

December 12-től a megszokott időpontokban, de már az új helyeken várja ügyfeleit a Hatósági Főosztály Építéshatósági, Igazgatási és Gyámügyi Osztálya.

Az osztályokhoz tartozó további telefonszámok a www.gyor.hu honlapon lesznek elérhetők.

Ajánlott videó