Belföld

Botrány a Jobbiknál: Omlanak a fehérvári falak?

Pénteki cikkünk nyomán többen megkeresték a Fehérvár24-et a székesfehérvári Jobbiktól. Rendőr spiclik, suttogók és két lemondott alelnök.

Több mint egy éve húzódik a belviszály a fehérvári Jobbiknál. Információink szerint két alelnök, Endes Attila és Lakatos István is írásban adta be lemondását október 8-án. A jobbikfehervar.hu oldalon már levették a két alelnököt az elnökségi tagok sorából, bár még ezzel kapcsolatban a taggyűlés nem hozott határozatot – értesült jobbikos forrásokból a Fehérvár24. Az eddigi öt tagú elnökségből csak Mező Balázs elnök és Fazakas Attila, valamint Horváth Lénárd alelnök maradt meg pozíciójában.

Endes Attila lemondott alelnökA lemondó alelnökök levelet juttattak el a tagságnak, amiben megindokolták lemondásukat. Cikkünkben több idézetet közlünk a levelekből, melyek helyesírását, szövegkörnyezetét nem korrigáltuk az eredetiség érdekében. Endes Attila többek között ezt írta a tagság részére: „Az elnökségen belüli helyzet a kezdeti optimista hangulat után, egyre feszültebbé kezdett válni. Az első aggasztó ilyen sarkalatos ügy a Gál Péter ellen megfogalmazott vádirat elkészítésé volt. Az irat készítője és benyújtója Horváth Lénárd alelnöktársam nem akart a teljes elnökség bevonásával közösen dolgozni, fogalmazni. Mondván, nem ad ki információkat, mert nem bízik az elnökség egészében, szerinte nemkívánatos információk lesznek szándékosan kiszivárogtatva?!

Majd így folytatta: „Később az elnökségen belül kialakult és ki is mondott bizalmatlanság, a külön utak járásába csapott át. Számos esetben tényként szembesültem olyan komoly ügyekkel, melyek eldöntésében minden elnökségi tagot kívánatos lett volna bevonni, nem megkérdezés nélkül eldönteni, és az érdeklődéskor érkező válasz, „a 2/3 már megbeszélte és meg is szavazta” volt.

A leköszönő alelnök levelében sajnálatát fejezi ki azért, mert nem sikerült egységesebb társasággá kovácsolni a székesfehérvári Jobbikot, sőt így folytatta: „Egy ideje nem érzem a kohéziót a társaságban, sőt inkább az erózió egyértelmű jelei mutatkoznak. Váratlan Elnöki döntéssel megszűnt a levelezési rendszer, egyirányú lett?! Pedig ez a fajta kommunikáció igazságtalan korlátozása ellen felemeltem a szavam. Sok embert, embertípust volt már életem folyamán szerencsém megismerni, mind a nagykereskedői mind az építőipari tevékenységem alatt, de úgy tűnik, még én is tanulok a „folyamatos ellenség képkereső” Horvát Lénárd alelnök társamtól.

Végül e sorokkal zárta gondolatait: „Egy évvel ez előtt, még Völgyi Szabolcsot találta meg magának és bélyegezte meg ügynöki, besúgói vádakkal álságosan a suttogó propagandával élve. Most rám került a sor, engem talál az útjában állónak. Suttogva terjeszti az agyszüleményét. Sőt nagyobb nyilvánosság előtt is nem átallott, ügynöknek, Belügyes besúgónak nevezni, felháborodásomra levette a szemüvegét, hogy „üssem csak meg és had vigye az ügyet az Etikai Bizottság elé”.

Hasonlóképpen levelet intézett a tagsághoz Lakatos István alelnök is, aki szintén lemondott posztjáról. Célzott arra levelében, hogy szerette volna céljait úgy beteljesíteni, hogy a szervezet sokszínű legyen, és annak látsszon kívülről is. „Sajnos ezen célomat nem tudtam megvalósítani, mert az elnökség 3-2 arányban úgy látta jónak, ha csak 1 embert helyezünk “reflektor fénybe”.

Majd így folytatta Lakatos levelét: „Nagyon sajnálom, hogy az a gyakorlat alakult ki, hogy a tett megelőzi a döntést. Itt szeretném nyomatékosan leszögezni, nem azzal van a baj, hogy amit akar csinálni az elnökség 3 másik tagja (Balázs, Lénárd, Fazakas Attila) az rossz lenne, sőt, sok esetben nagyon is jó kezdeményezésekkel, támogatandó célokkal rukkoltak elő. De, úgy gondolom mindennek megvan a szolgálati útja, főleg egy szervezetnél, ahol még szabályok is vannak.

Majd hozzátette: „Nem tartom korrekt hozzáállásnak azt, hogy számtalan esetben az a gyakorlat alakult ki, ha megvan a 3 “szavazat” az elnökségen belül, avagy egyetértés adott témában, akkor felesleges is tájékoztatni, informálni, a véleményét kikérni a másik 2 alelnököt, ráér majd utólag, mondván “úgyis megvan a 3-2 arány. A legfőbb döntéshozó szerv a mi esetünkben a taggyűlés, nem az elnök, de még csak nem is az elnökség.

Egy belső levelezés hangvételére hivatkozva mélységes felháborodásának adott hangot levelében Lakatos István: „Ezúton szeretném visszautasítani azokat az alaptalan és aljas rágalmakat amiket Horváth Lénárd alelnök “Úr” terjeszt folyamatosan, többek közt a személyemmel kapcsolatban is. Nem egyeztettem soha Szigli Istvánnal (független önkormányzati képviselő), nem levelezgettem, avagy nem levelezgetek Kummer Ákossal (habár tagtársam, így ha megkeres mint alelnököt, kötelességem lett volna vele szóba állni), nem tájékoztattam Gál Pétert, sem akkor, mikor még tagunk volt, sem azután, hogy kilépett a Jobbikból.

Annak ellenére, hogy a Fehérvár24 pénteki cikke után Mező Balázs kérdőre vonta e sorok szerzőjét azzal kapcsolatban, hogy egy egy évvel korábbi esetre mi értelme van visszatérni, Lakatos István is megemlítette Gál Péter Pál leváltásának körülményeit. Ebből az következik, hogy az egy esztendeje indult falomlás még nem állt meg, sőt mintha felgyorsulni látszana, és következményei a mai napig kihatnak a fehérvári Jobbikra.

Lakatos István alelnök lemondásával kapcsolatos levelét így zárta: „Arról az esetről nem is beszélve mikor Horváth “Úr” nyilvánosan meggyanúsított alelnök társunkat Endes Attilát, hogy Ő egy rendőr spicli, besúgó. Ezt a kijelentését azzal támasztotta alá, hogy tudja nagyon jól, hogy Attilának a családjában vannak volt rendőrök és úgy “véli”, ők is mind besúgók voltak természetesen. Ergo Attila is besúgó, beépített ember, akit ide küldtek. Sajnálatos módon itt nem állt meg a történet, ezen rágalmát több tagtársunknak is tovább adta és kész tényként állította is. Ezzel lejáratta Attila és családja jó hírnevét. Midőn szóban számon kértük, tegyen le bizonyítékot, csak annyit válaszolt, hogy ő tuja amit tud és kész, bár bizonyítani nem tudja. Rágalmait mind a mai napig fenntartja és terjeszti. A magam részéről ezután beszéltem Balázzsal és elmondtam neki az esetet és kértem vonja le a konzekvenciát. Sajnos mind a mai napig nem történt ez ügyben semmi. A magam részéről nem kívánok részt venni egy olyan elnökség munkájában, ahol ilyen és ehhez hasonló esetek megeshetnek és a folyamatos rágalmakat semmilyen tett nem követ az elnökségen belül. Súlyos felelősség terheli mindazokat, akik ezt a stílust hagyták, hagyják eluralkodni.

A két lemondott alelnök azzal nyújtotta be lemondását, hogy tagként tovább működnek a szervezetben. Ugyanakkor kiszivárgott értesüléseink szerint a mai, hétfői taggyűlésen „meglepetést” készítenek elő, ami elképzelhető, hogy a fehérvári szervezetből való kilépést jelenti.

 

A jelenlegi elnökség: Fazakas Attila és Horváth Lénárd alelnökök, valamint Mező Balázs elnök

Ajánlott videó