Belföld

A Humet leszállítja alaptőkéjét

A Humet Rt. pénteki rendkívüli közgyűlésén jóváhagyták a társaság jegyzett tőkéjének leszállítását - a részvények lebélyegzése útján - 21.600.000 forintra, így a részvények névértéke darabonként 6 forintra változik - közölte a társaság.

A határozat szerint a társaság alaptőkéje 3.600.000 darab, egyenként 6 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, névre szóló részvényből áll. A részvényesek fizikailag birtokolt részvényeiket az alaptőke leszállítását jóváhagyó cégbírósági végzést követő kilencven napig kötelesek részvényeiket lebélyegzés céljából a Humet Rt.-nek benyújtani.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot minimum 85 millió forint, maximum két millió dollár tőkebevonás megszervezésével. A határozat szerint az igazgatóságnak úgy kell intézkednie, hogy a Humet Rt. jelenlegi kisrészvényeseinek lehetőségük legyen zárt körben a tőzsdei átlagár alatt, de mindenképpen legalább 88 forintos, vagy afölötti áron 900.000 darab Humet-részvény lejegyzésére. Ezen felül az igazgatóság tárgyalhat hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról, vagy más, az említetteken kívüli zártkörű, vagy nyilvános kibocsátásról is.

Jóváhagyták a Humet Rt. 2004 március 31-ig terjedő üzleti tervét az előterjesztett formában. A felügyelő bizottság tagjává választották Takács Imrét, Andrew G. Pichlert. A Humet Rt. korábbi közlése szerint a közgyűlés napirendjén szerepelt az APEH elleni per eddigi lefolyásáról szóló tájékoztatás. Az APEH Bűnügyi Igazgatósága 2001 december 3-án a Humet székhelyén házkutatást tartott és fiktív számlákat keresve az irattár jelentős részét lefoglalta. Az APEH szerint a Humet 400 millió forintnyi fiktív számlát fogadott be. A Humet az állításokat cáfolta, és az APEH visszaszolgáltatta a lefoglalt iratokat.

A Humet, jó hírnevének sérelme miatt pert indított az APEH ellen. A társaság a legutóbbi, 2003 október 9-iki bírósági tárgyalást követően a pénzügyminiszterhez fordult, hogy rendeljen el rendkívüli revíziót a társaságnál, amely november 11-én megkezdődött meg.

A Humet szerint a könyvelésében egyetlen forintnyi fiktív számla sincsen. A pénteki rendkívüli közgyűlés a kármegállapításra vonatkozó számítást elfogadta és felhatalmazta Civin Jánost, hogy intézkedjen az APEH-hal egyezség keretében a kár megtérítése, a kárösszeg behajtása érdekében.

Ajánlott videó