Belföld

A Scala Business Solutions egyesül az Epicor Software-rel

A két cég együtt a Microsoft-technológia és a webszolgáltatások felhasználásával integrált ERP-, CRM- és SCM-megoldásokat nyújt a közepes piaci szegmens számára az egész világon

Budapest, 2003. November 14. – Az Epicor Software Corporation (NASDAQ: “EPIC”) és a Scala Business Solutions (Euronext: “A.SCALA”) a fenti napon közös közleményben jelentette be, hogy a várakozásoknak megfelelően megállapodásra jutottak a két cég egyesülésére vonatkozóan. A tervezett fúzió megvalósításaként az Epicor nyilvános ajánlatot fog tenni a Scala tőkéjét képviselő minden kint lévő törzsrészvényre a 2003. november 13-i záróárnak megfelelően, a tranzakció várható halmozott értéke közelítőleg 87 millió USD lesz (ez törzsrészvényenként 3,27 eurós árnak felel meg). Ennek fejében 41,7 millió USD készpénzt és 4,1 millió általános Epicor-részvényt ajánlanak fel; a részleteket még pontosítják. Az ajánlat értelmében egy Scala részvényért 1,823 USD készpénzt és 0,1795 Epicor részvényt adnak. A Scala felügyelőbizottsága és vezetősége várhatóan javasolni fogja a nyilvános ajánlat elfogadását a részvénytulajdonosoknak. A Scala egy meghatározott időpontban rendkívüli közgyűlést szervez a nyilvános ajánlat megvitatására. Az Epicor igazgatótanácsa jóváhagyta a tranzakciót.

A nyilvános ajánlat várhatóan azután történik meg, hogy lezajlott az Epicor vizsgálata a Scala kellő gondosságáról, a Scala kézhez kapta a tisztességes ajánlatról szóló véleményt, megtörténtek az előírásos jóváhagyások, az Epicor benyújtotta az SEC (az Egyesül Államok tőzsdefelügyelete) S-4-es regisztrációs űrlapját és teljesítette a többi szokásos feltételt, többek között elfogadták az anyagi károk esetén történő módosításról (elállásról) és a vezetőség megtartásáról szóló megállapodást. Az Epicor reméli, hogy mindezek után 2003 decemberében megteheti a Scala összes kintlévő törzsrészvényére vonatkozó nyilvános ajánlatát és 2004 első negyedévében lezárhatja a tranzakciót. Az egyesülés várhatóan megnöveli majd az Epicor GAAP bevételeit 2004 második negyedévében és a 2004-es pénzügyi évben.

A tervezett fúzió eredményeképpen a Microsoft .NET platformjára és a webes szolgáltatásokra épülő együttműködő ERP-, CRM és SCM-alkalmazásokat nyújtó legnagyobb független szervezet jöhet létre a közepes vállalkozások piaci szegmensében, amely elsődleges feladatának tekinti, hogy az e szegmens szereplői számára világszerte jelentkező egyedi kihívásokra választ nyújtson. A két cég együtt fokozni tudja majd globális jelenlétét azáltal, hogy a világon már több mint húszezer ügyfél által használt integrált megoldások széles választékával világszerte kereskedelmi, tanácsadási és támogatási szolgáltatásokat nyújt a közepes és nagy multinacionális vállalatok, valamint a helyi cégek számára. Mind az Epicor, mind a Scala vásárlóit egy globális entitás segíti majd a műveleti támogatás még hatékonyabb elérésével és méretezésével, jó pozíciót teremtve számukra helyi támogatással a fejlődő piacokon és a Scala hagyományos működési területein – például Skandináviában, Oroszországban, Közép- és Kelet-Európában és Kínában. A Scala vásárlóközönsége túlnyomórészt európai, míg az Epicor vásárlói legnagyobbrészt észak-amerikaiak, ausztrálok, illetve az Egyesült Királyságból származnak. Az egyesülés eredményeképpen létrejövő új cég esetében a bevételek úgy oszlanak meg, hogy közelítőleg 52 százalék származik majd Észak-Amerikából, és 48 százalék egyéb területekről.

– „Nagy örömünkre szolgál, hogy erőink csatlakozhatnak a Scala kiváló, előretekintő csapatához és együtt kereshetjük a hatalmas globális lehetőségeket” mondta George Klaus, az Epicor elnöke és vezérigazgatója. – „A Scala megszerzésével az Epicor tovább bővítheti az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat, és egy jelentős bevételekkel és működési szinergiákkal rendelkező valóban globális céggé válhat. Ebben a szervezetben világszerte kihasználhatjuk az Epicor és a Scala regionális ismereteinek és terjesztési csatornáinak előnyeit a multinacionális ügyfelek még jobb támogatása érdekében.” Klaus hozzátette: – „Ez az egyesülés a megnövekvő számú közepes piaci ügyféllel előnyt jelent az iparág által felkarolt, a .NET-et és webszolgáltatásokat felhasználó megoldások nyújtására vonatkozó jövőbeli terveink megvalósításában is. A Scala és az Epicor együtt, több mint 20 ezer ügyfelével és közelítőleg 250 millió dolláros tervezett éves bevételével a globális középvállalkozási ERP-piac vezetőjévé válhat, nagyobb értéket nyújtva vásárlóinknak (és ennek következtében részvényeseinknek is), így hozzájárulhatunk a növekedéshez és tovább növelhetjük a részvényeseink számára nyújtott értéket.”

Az egyesült vállalkozás tervei között szerepel az iScala termékek további támogatása és fejlesztése. Hosszú távon az egyesített cég ajánlata az összes termék funkcionális összehangolásával és a .NET-es és webes szolgáltatások integrációjának kiaknázásával kerül kialakításra.

– „A mai bejelentés izgalmas hír mindkét cég részvényeseinek, vásárlóinak, alkalmazottainak és partnereinek” – mondta Andreas Kemi, a Scala vezérigazgatója. – „Hatalmas lehetőség előtt állunk, amely abból fakad, hogy képesek vagyunk egy sor Microsoft-technológiára épülő terméket nyújtani, amely szélesebb körű és bőségesebb funkcionalitással rendelkezik, és gyorsabban piacra dobható, mintha ahogyan erre egyedül az Epicor vagy a Scala képes lenne. Az új partnerkapcsolatból fakadó együttes szakértelemmel – és a globális ügyfelek üzleti sikerének elősegítésére vonatkozó közös jövőképünktől vezettetve – abban a helyzetben vagyunk, hogy gyorsan létrehozhatjuk és az egész világon használatba vehetjük vezető üzleti szoftvermegoldásainkat.”

Mindkét cég továbbra is kitartóan dolgozik a Microsoft-technológiára épülő világszínvonalú szoftverek és szolgáltatások létrehozásán és piacra dobásán. Mindketten szilárd partnerei a Microsoftnak – globálisan kezelt független szoftverértékesítőként (ISV-ként) és Microsoft Global ERP Ecosystem partnerként is –, és több éve aktívan részt vesznek számos közös Microsoft fejlesztési programban és korai tesztelői kezdeményezésben.

A lebonyolítási struktúra és kiemelt információk

A

következő néhány hét során a cégeknek meg kell tenniük az egyesülés véglegesítéséhez szükséges lépéseket. Ha a nyilvános ajánlat elkészítésének minden feltétele teljesül, előreláthatólag egy annak feltételeit és kikötéseit tartalmazó feljegyzés kerül kiadásra 2003 decemberében. A tranzakció várhatóan 2004 első negyedévében zárul le. A nyilvános ajánlat követelményeinek egyike az lesz, hogy a Scala törzsrészvényeinek legalább 95 százaléka felajánlásra kerüljön.

• A tranzakció értéke várhatóan közelítőleg 87 millió USD lesz, amely részben készpénzben, részben Epicor általános értékpapírokban kerül kifizetésre, a Scala részvényeseinek védelmére 20 százalékos árcsökkenési védelemmel. Az Epicor általános papírjainak értékcsökkenése (ha az a 10,21 dolláros részvényenkénti árfolyam alá csökken) készpénzes kártalanítást von maga után az ajánlati ár módosításával.

• Az ügylet várhatóan és közelítőleg 87 millió dolláros ára mintegy 45 százalékkal magasabb árat tartalmaz, mint a Scala-részvények 2003. november 13-i záróára, és 59 százalékkal magasabbat, mint a 30 napos átlagos részvényár.

• A tranzakció lezárásához, amely várhatóan 2004 elején történik meg, bizonyos feltételeknek még teljesülniük kell, így például (de nem kizárólag) meg kell kapni az előírásos jóváhagyásokat, illetve a Scala-részvényesek hozzájárulását. A holland pénzpiaci felügyeletet (Netherlands Authority for the Financial Markets) és az Euronextet már értesítették a tervezett ügyletről.

• A tranzakció eredményeképpen várhatóan létrejövő entitás éves bevétele mintegy 250 millió USD lesz, 20 ezer ügyféllel – a 11. legnagyobb ERP-szolgáltató éves bevétel alapján (az AMR 2002. évi adatai szerint).

• A legnagyobb független középpiaci szállító, amely Microsoft-technológiát alkalmaz, élvonalbeli .NET és webes szolgáltatási termékekkel.

• Bővül a jelenlét a legfontosabb vertikális piacokon, így például a pénzügyi szolgáltatások, a fogyasztói csomagolt áruk, a professzionális szolgáltatások, az autóipar, az ipari gépgyártás, a világítástervezés, a vendéglátás, a gyógyszeripar és a nonprofit intézmények terén.

• Megfelelő méret és globális lefedettség a multinacionális cégek kiszolgálásához értékesítési, konzultációs és erős partneri szolgáltatásokkal – közösen több mint 400 partnerrel az egész világon.

• Működési és infrastrukturális szinergiák a G&A (általános és adminisztráció), a kutatás és fejlesztés, a létesítmények és a műszaki támogatás terén; szilárd platform és infrastruktúra a jövőbeni és taktikai felvásárlásokhoz egy konszolidálódó piacon.

• A Scala vezetősége 1 igazgatói pozíciót kap az Epicor hatfős igazgatótanácsában.

• A NASDAQ tőzsdén EPIC szimbólum alatti megjelenés növeli a Scala-részvényesek likviditását.

• A tranzakciót illetően az SG Cowen Securities Corporation az Epicor tanácsadója és a Fortis Bank Corporate & Investment Banking a Scaláé.

A jelen sajtóanyag az 1995-ös Holland Értékpapír-kereskedelmi törvény szabályozása alá tartozó 9b cikkely 2(a) alpont előírásainak megfelelően készült.

# # #

Szerkesztőknek szóló megjegyzések

Előremutató állítások

Az Epicor Software Corporation és a Scala Business Solutions NV vezetősége úgy gondolja, hogy a jelen sajtóközlemény bizonyos, az Epcior és a Scala pénzügyi helyzetére, működésére és tevékenységére vonatkozó állításai előremutató állításoknak minősülnek.

Ilyen előremutató állítások például a tranzakció lezárási dátumával, a felvásárlás bővülő jellegével, az egyesülés várható előnyeivel, a közös entitás növekedésével, a várható jövőbeni bevételekkel és ügyfelekkel, a növekedési lehetőségekkel, a vételárral kapcsolatos állítások, illetve minden olyan, amelyik nem megtörtént tényt rögzít. Ezek az előremutató állítások a jelenleg rendelkezésre álló kompetitív, pénzügyi és gazdasági adatokra, valamint a vezetőségnek a jövőbeni eseményekkel és üzleti teljesítménnyel kapcsolatos nézetein és feltételezésein alapulnak. A tényleges eredmények lényeges mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban közvetve vagy közvetlenül megfogalmazottaktól.

Ilyen kockázat és bizonytalanság például, de nem kizárólag az, hogy a cégek képesek-e integrálni működésüket és megtartani a legfontosabb személyeket; a lezárási feltételek teljesítése, így például az előírt jóváhagyások; változások a vállalati erőforrás-tervezési termékek iránti kínálatban, különösen a versenytárs termékek fényében; az új termékek és frissítések időbeni rendelkezésre állása és piaci fogadtatása; a kompetitív termékek és áraik hatása; ismeretlen szoftverhibák azonosítása; az, hogy a cégek képesek-e megvalósítani a felvásárlásból és az Epicor más felvásárlásaiból származó szinergiákat és működési hatékonyságot; változások a cégek legnagyobb kereskedelmi vásárlóinak pénzügyi helyzetében; valamint az, hogy a cégek képesek lesznek-e a jövőben továbbfejleszteni és bővíteni termék- és szolgáltatási palettájukat, hogy megfeleljenek a kialakulóban lévő üzleti igényeknek és technológiai trendeknek, illetve egyéb tényezőknek, amelyek az Epicornak a 10-Q űrlapon benyújtott, a 2003. június 30-án véget ért negyedévre vonatkozó negyedéves jelentésében olvashatók. Mindezen tényezők eredményeképpen a cégek által a bejelentés részeként várt üzletek vagy potenciális lehetőségek lehetséges, hogy nem következnek be. A cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak az előremutató állítások későbbi átfogalmazására vagy nyilvános frissítésére.

Az Epicor Software Corporationről

Az Epicor a közepes piac számára készített integrált vállalati szoftvermegoldások vezető szolgáltatója az egész világon. Az 1984-ben alakult, több mint 15 ezer ügyféllel rendelkező Epicor átfogó, iparág-specifikus megoldásokat kínál, amelyekkel a cégek azonnal feljavíthatják üzleti műveleteiket és versenyelőnyt kovácsolhatnak a mai internetes gazdaságban. Az Epicor integrált szoftvermegoldásainak – Ügyfélkapcsolat-kezelés, Pénzügy, Gyártás, Szállítóilánc-kezelés, Professzionális szolgáltatások automatizálása és Kollaboratív kereskedelem – átfogó csomagja megfelelő méretezhetőséget és rugalmasságot kínál a hosszútávú növekedés garantálásához. Az Epicor megoldásait szolgáltatások teljes skálája egészíti ki, egyetlen pontból biztosítva a befektetés gyors megtérülését és az alacsony összköltséget, most és a jövőben is. Az Epicor központja a kaliforniai Irvine-ben található, irodái pedig az egész világon. További információ a cég webhelyén, a www.epicor.com címen található.

Az Epicor az Epicor Software Corporation bejegyzett védjegye. Minden egyéb védjegye birtokosainak tulajdonát képezi.

A Scala Business Solutions-ről

A Scala Business Solutions kollaboratív ERP szoftvereket fejleszt – amelyek integrálják az Internet technológiát és a tradicionális ERP funkcionalitást -, hogy általuk egyszerűbbé váljék a globális üzleti működés. A Scala segítségével a globálisan működő vállalatok teljesen integrálni tudják valamennyi ERP rendszerüket a világ minden részén leányvállalataik, üzleti részlegeik, illetve a cég központja között, sőt, partnereiket és szállítóikat is bevonhatják. A Scala kollaboratív ERP szoftverei lehetővé teszik a globálisan működő vállalatoknak, hogy megfelelhessenek a magasabb szintű elektronikus üzleti tevékenység követelményeinek, valamint hogy egy szabványos ERP rendszert használjanak hagyományos üzleti tevékenységeik irányítására. Ezáltal mérhető haszonhoz juthatnak az elektronikus kereskedés segítségével, egyedi kereskedési hely vagy globális portál kiépítésével, illetve a beszállítási lánc optimalizálásával.

Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten, partneri és kereskedői hálózata segítségével a Scala több mint 30 nyelven a világ több mint 140 országában értékesít szoftvereket és nyújt szolgáltatásokat.

A Scalát jegyzik az amszterdami Euronext tőzsdén (jele: SCALA). 2002. évi árbevétele 73,4 millió amerikai dollár volt (77,8 millió euro).

Tekintse meg a Scala webhelyét a www.scala.net címen, ha sajtóközleményekre, befektetői információkra, céges vagy termékinformációra kíváncsi.

©2003 Scala Business Solutions NV. Minden jog fenntartva. A Scala logo, a Scala® és az iScala® bejegyzett kereskedelmi védjegyek. Az egyéb márkanevek vagy bejegyzett védjegyek azok tulajdonosainak tulajdonát képezik.

További információ

Az Epicor Software Corporation bejegyzési jelentést készül benyújtani az S-4 űrlapon, amelynek része egy tájékoztató/ajánlati feljegyzés a Scala Epicor általi felvásárlásával (továbbiakban: „Felvásárlás”) kapcsolatban, a Cégfúziós eljárások, illetve az Epicor és a Scala közötti feltételeknek megfelelően. A tájékoztatót/ajánlati feljegyzést postán megkapják a Scala részvényesei. A Scala értékpapírok tulajdonosainak érdemes elolvasniuk a tájékoztatót/ajánlati feljegyzést és egyéb vonatkozó anyagokat, amikor megjelennek, mert fontos információkat tartalmaznak a Felvásárlással, az Epicorral és a Scalával kapcsolatban. A befektetők és értékpapír-tulajdonosok ezekből a dokumentumokból (miután megjelentek), illetve a Securities and Exchange Commission felé benyújtott egyéb dokumentumokból ingyenes példányokat kérhetnek a SEC webhelyén, a www.sec.gov címen. Ezenfelül a befektetők és értékpapír-tulajdonosok az Epicor Befektetői kapcsolatok oldalán, a cég webhelyén (www.epicor.com/company/investor/) is kérhetnek ingyenes példányokat a Securities and Exchange Commission felé benyújtott dokumentumokból.

Címkék: Hírforrás

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.