Belföld

Jogok és szabályok – forduljon a webhez!

Ahhoz, hogy egy-egy jogi kérdésben eligazodjunk, ma már nem kell súlyos összegeket kiadnunk törvénytárakért vagy jogi tanácsadásért, mert az interneten is sok mindent megtalálhatunk.

A jog nem tudása nem mentesít a felelősség alól. A bíróságoknak és hatóságoknak kitanítási kötelezettségük van az eljárásokban; de mit tegyünk azért, hogy ne induljon eljárás ellenünk? Kérhetünk felvilágosítást
Jogok és szabályok – forduljon a webhez! 1

ettől vagy attól a szervezettől, ám ha helytelen a tájékoztatás, de mi a tájékoztatás szerint cselekszünk, akkor nem a szervezetet vonják felelősségre, hanem bennünket. Elmehetünk ügyvédhez vagy jogtanácsoshoz is – őket jogkérdésben adott téves eligazításuk miatt már felelősségre lehet vonni –, csakhogy ez a szolgáltatás nem ingyenes. A harmadik út az, hogy önállóan nézünk utána a jogszabályoknak. Ebben segíthet nekünk az internet.

Regisztráció

 

A következő adatokat kell megadnunk: megrendelő típusa (magánszemély vagy közület), név, cím, telefonszám, e-mail cím. A regisztrációval kapunk egy ideiglenes jelszót, azt beírjuk a letöltéskor felugró ablakba, s akkor megkapjuk a letöltéshez szükséges végleges jelszót. Fontos kikötés, hogy az így megszerzett közlönyöket csak a forrás megjelölésével lehet felhasználni. Ha valaki nem tartja be ezt a szabályt, akkor megszüntetik a regisztrációját.  

Magyar Közlöny Online

A törvényeket és rendeleteket a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. Az új szabályokat tehát innen a legkönnyebb megismerni. A Magyar Közlöny nyomtatott formájában nem ingyenes, de a Magyar Hivatalos Közlönykiadó online szolgáltatásában PDF-formátumban díjmentesen le lehet tölteni a legutolsó öt számot. Ehhez csak regisztrációra van szükség.

A minisztériumok honlapjai

A minisztériumok honlapjain nemcsak a jogszabályokat olvashatjuk el az idevágó szabályozás tárgykörében, hanem a tervezeteket is.


• A Belügyminisztérium oldalán ezeket a “jogszabályfigyelő” menüpont alatt találhatjuk meg. Külön kiemelik az új törvényeket.

• Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium honlapja átalakítás alatt áll, most csak hírekkel szolgál az oda látogatóknak. Ebben a “törvények, rendeletek” menüpont alatt megtalálhatók a tárca által alkotott és a tárcára vonatkozó jogszabályok.

• A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium jogtárat üzemeltet, s abban felsorolja a minisztérium hatáskörébe tartozó területekkel kapcsolatos joganyagokat. Letölteni azonban csak a legfrissebb törvénymódosításokat lehet.

• A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium főoldalán három fő téma közül választhat a látogató: friss, közlemények, jogszabályok. Ez a harmadik az FVM legújabb rendeleteit tartalmazza.

• A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium weboldalán a felső menüsorban szembetűnő a “szabályozás” alcím: itt a magyar törvények és rendeletek mellett a közösségi jog és a nemzetközi egyezmények forrásait is megtalálja az érdeklődő. Ennek az oldalnak külön érdekessége, hogy a csatlakozási tárgyalásokból a tárcát érintő fejezetek is elolvashatók rajta.

• A Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium szinte vadonatúj weboldalán egy kicsit nehezebb eligazodni. A legegyszerűbb a felső menüsorban levő “oldaltérkép” feliratra kattintani; így könnyen megtalálhatjuk azt, amit keresünk, például a gyermek- és ifjúsági ügyekre vonatkozó törvényeket, a sporttörvényt, a kábítószerügyre vonatkozó szabályokat, valamint az Európai Unió támogatási és intézményrendszeréről szóló tájékoztatókat.

• A Honvédelmi Minisztérium csupán közleményeket és a haderőre vonatkozó széles körű és színes tájékoztatást ad. A jogi szabályozásról nem beszél.

• A minisztériumok közül talán Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium weboldala adja a legszélesebb körű tájékoztatást a területére vonatkozó joganyagokról. A “jogszabályok” menüpontban szabályozási területenként külön felsorolja a törvényeket és rendeleteket: van környezetvédelmi törvénytár, veszélyes anyagra vonatkozó törvénytár, vízgazdálkodási törvény, jogszabálytervezet alpont. Emellett közzéteszi a nemzetközi egyezményeket, s külön is a kétoldalú és sokoldalú egyezményeket. Sőt a legújabb szabályozási anyagok cikként is szerepelnek a honlapon, és ebbe a szövegbe illesztett kapcson át maga a joganyag is letölthető.

• A Külügyminisztérium megújult oldalán a dokumentumok között, a kiadványok mellett külügyi törvénytár is működik. Magyarország külföldi szerződéses kapcsolatai a minisztérium révén könnyen áttekinthetők, és az érdeklődők nem csupán témák szerint kereshetik ki a nekik fontos jogszabályokat, hanem ábécérend szerint is. A hírekben többek között elolvasható az Európai Alkotmány tervezete, és olvashatók a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos alkalmazási kérdések is.

• A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának oldalán Infotéka alcím alatt (csoportosítás nélkül) megtalálhatók a legújabb nemzetközi és magyar jogforrások. Ezenfelül közlemények, szabályzatok, módosítások, statisztikák és kérdőívek is.

• Az Oktatási Minisztérium nem ad külön törvénytárkapcsot, hanem a címlap bal felső sarkában felsorolja a tárca által átfogott területeket: közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, kutatás és fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok. A témakörökön belül az aktuális hírek és pályázatok mellett a jogszabályok is helyet kapnak – főleg a legújabb módosítások.

• A Pénzügyminisztérium honlapjának főmenüjében a “pénzügyi jogszabályok” kapocs alatt külön csoportot alkotnak a családi és szociális ellátások, nyugdíjbiztosítás és munkaügy, az egészségbiztosítás, a számvitel és a nemzetközi vonatkozások. A főmenü “adóügyek” pontja alatt elolvashatók a hatályos adótörvények és a vám- és jövedéki törvények.

• Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium szintén külön pontban emeli ki a jogszabályokat. Letölthetők a rendeletek, a hírközlési törvény, az elektronikus aláírásról szóló törvény és az elektronikus kereskedelemről szóló törvény.

• Az Igazságügyi Minisztérium köteles – jellegéből adódóan – a legösszetettebb szolgáltatást adni a jogszabályokról. Honlapján külön le is írja, hogy miben segíthet az állampolgároknak: “A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának egyik legfontosabb célja – az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó teendők maradéktalan ellátásával együtt – az, hogy díjmentesen eligazítást nyújtson a jogszabályok útvesztőjében az intézményhez forduló embereket számára. (…) Segítséget nyújt továbbá a bonyolult nyelvezetű hatósági határozatok, bírósági ítéletek megértéséhez, és a jogorvoslatok igénybevételének mérlegeléséhez is.” Ezenkívül hangsúlyozza az antidiszkriminációs roma ügyfélszolgálatának, a cégnyilvántartás és céginformációs szolgálatának és Nemzetközi Jogi Főosztályának külföldi okiratok felülhitelesítésében adott segítségét. Jó szolgálatot tehet a “bevezetés a jogba” elnevezésű tájékoztató leírás az “információ” menüpont alatt; a “szakmai” menüpont a jogharmonizációról, az igazságügyi szakértőkről, az emberi jogok védelméről, szakvizsga-követelményekről és cégnyilvántartásról ad felvilágosítást. Az aktuális hírekből letölthetők a legfrissebb törvénymódosítások.

Parlament és Unió

Az Országgyűlés a házszabály közzétételén túl arra is vállalkozott, hogy közzéteszi az interneten az elmúlt 13 évben hozott törvényeket és országgyűlési határozatokat; ebben a szolgáltatásában a KJK-Kerszöv segíti. A jogszabályokat nemcsak év szerint lehet keresni, hanem valamilyen szövegrészlet alapján is.

Az Európai Unió nyolcnyelvű weboldala a hivatalos dokumentumok között jogtárat is fenntart. Itt a különböző szabályozási fajták és jogesetek között lehet ingyenesen kutatni, és elolvasni a joganyagokat. A főoldalon itt is kiemelik a legújabb közzétett dokumentumokat.

Az Európai Uniós csatlakozás legfontosabb jogi és társadalmi vonatkozásairól talán az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány honlapján van a legátfogóbb információgyűjteményt. A Válaszok és az Adatbánya menüpont mellett a HTML-formátumban böngészhető és PDF-állományban letölthető Tájékoztató füzetek részletesen tárgyalják a különféle területeket.

Ajánlott videó