Belföld

Megbírságolták a magyar Vodafone-t

A Hírközlési Felügyelet Területi Hivatalának Szegedi Irodája egymillió forintos bírságot szabott ki a V.R.A.M. Távközlési Részvénytársasággal (a Vodafone mobilhálózat üzemeltetőjével) szemben, mivel a szolgáltató nem tett eleget a hírközlési hatóság piac-felügyeleti tevékenységéhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének. Nem tartotta be az Általános Szerződési Feltételeket, ezért a hatóság a hírközlésről szóló törvény előírásai szerint kötelezi annak fokozott betartására.

A V.R.A.M. Távközlési Rt. egy kecskeméti előfizetőjének panasza nyomán indította el piac-felügyeleti vizsgálatát a Hírközlési Felügyelet Területi Hivatalának szegedi irodája. A bejelentő június 7-én vásárolta Vitamax előfizetését, ám csak nyolc nappal később tudott először telefonálni készülékével, mert a szolgáltató akkor aktiválta kártyáját. Ezen felül az előfizető kifogásolta, hogy panaszára többszöri érdeklődés után kapott érdemi választ. Időközben a szolgáltató kárenyhítés címén felajánlott számára 2500 forint jóváírást, de ő azt nem fogadta el, és a Hírközlési Felügyelet Területi Hivatalának szegedi irodájához fordult.

A hatóság vizsgálata során bekérte a szolgáltatótól az előfizetői szerződést. Magyarázatot várt arra, hogy a kártya aktiválása miért tartott 24 óra helyett nyolc napig, miként valósult meg a szolgáltató és az előfizető közötti együttműködési kötelezettség, illetve látni kívánta azoknak a dokumentumoknak a másolatát, amelyek a panasz bejelentése és megoldása közben íródtak. A V.R.A.M. Rt. a piac-felügyeleti vizsgálat során hiányosan szolgáltatott adatokat, valamint az előfizetői szerződés megküldésére ígéretet tett, de nem teljesítette. Ezzel a V.R.A.M. Rt megsértette a hírközlésről szóló törvényt, mely szerint a Felügyelet feladatainak végzéséhez szükséges adatokat a szolgáltatók akkor is kötelesek átadni, ha azok üzleti titkot képeznek.

A vizsgálat során a szolgáltató azt a tájékoztatást adta a HíF szegedi irodájának, hogy az előfizető nem válaszolt a számára felajánlott számlajóváírással kapcsolatban. Ennek ellenére a V.R.A.M. Rt. adatszolgáltatásában szerepelt egy levél, amelyben az előfizető a következőket írta „Az önök által felajánlott enyhítéssel nem értek egyet. Számomra nem az anyagi enyhítés a fontos, hanem az, hogy biztosítsák számomra, a meglévő és leendő előfizetőik számára, hogy nem fordul elő hasonló probléma, vagy ha mégis akkor intézkednek mihamarabb, mert az én ügyemben a sok telefonbejelentés ellenére nem tettek semmit.” A panaszos is átadta a Felügyelet számára a V.R.A.M. Rt. ügyfélszolgálatával folytatott levelezését, amely különböző időpontokban, különböző információkat tartalmazott a kártya aktiválás késésének okáról. A Felügyelet határozata megállapítja, hogy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint az előfizető és a szolgáltató köteles együttműködni, és egymást késedelem nélkül tájékoztatni a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról. A piac-felügyeleti vizsgálat szerint a szolgáltató az ÁSZF előírásait megsértette, mivel nem adott megfelelő tájékoztatást és nem adta meg a kellő segítséget, hogy az előfizető késedelem nélkül igénybe vehesse az előfizetői szerződés szerinti szolgáltatást.

Mindezek miatt a Felügyelet kötelezi a szolgáltatót az ÁSZF betartására. A Hírközlési Területi Hivatal Szegedi Irodája a V.R.A.M. Rt. számára egymillió forintos piacfelügyeleti bírságot szabott ki. A határozat augusztus 12-ei keltezésű, a szolgáltató a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezhet ellene.

Ajánlott videó