Belföld

Törvényességi felügyeleti eljárás a tőzsde ellen

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság (Cg. 01-10-044764) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) 332. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően nyilvánosságra hozza, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cgt. 01-03/003019/2. számú határozatában a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaságot arról értesítette, hogy Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete kérelme alapján a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság ellen törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban.

A törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelem benyújtásának indokát az képezte, hogy a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Alapító Okiratának 5.6. pontja bizonyos jogértelmezés alapján nincs összhangban a Tpt. vonatkozó rendelkezéseivel. A kérelem tárgya az, hogy a Cégbíróság foglaljon állást az Alapító Okirata módosításának (jogszabályi rendelkezéssel történő összehangolásának) szükségességéről.

Az Alapító Okirat 5.6 pontja a 2002. december 31. napjáig hatályban lévő jogszabályi rendelkezésekkel összhangban korlátozza az egy tulajdonos által megszerezhető tulajdoni hányad mértékét, azonban a Tpt. 2003. január 1. napjával hatályba lépett módosításának eredményeként érvényesen csak az egy tulajdonos által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértéke korlátozható.

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága a 2003. április 28. napján megtartott Közgyűlés elé terjesztette a hatályos jogszabályoknak megfelelő Alapító Okirat módosítására vonatkozó indítványát, azonban a Közgyűlés döntése alapján az Alapító Okirat 5.6. pontjának módosítására irányuló eljárás nem vezetett a kívánt eredményre.

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság a jogszabályváltozás hatálybalépésétől az Alapító Okiratnak a Közgyűlés által történő megfelelő módosításáig a hatályos jogszabályi rendelkezéseket szem előtt tartva a gyakorlati alkalmazás során nem veszi figyelembe az Alapító Okirat ezen rendelkezését, ennek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság részvénykönyvét vezető KELER Rt. már a 2003. április 28. napján megtartott Közgyűlésen is a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte a részvényesek regisztrációját.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!