Belföld

Célzott vezetés – személyre szabott motiváció

A munkatársak limbikus személyiségtípusának azonosításával a vezető kulcsot kap ahhoz, hogyan motiválja a leghatékonyabban beosztottjait.

Hogyan lehet elérni, hogy a munkatársak a szervezeti célok megvalósulásáért küzdjenek? Az agyműködést vizsgáló, friss neurobiológiai kutatások segítségével feltérképezhető az egyes alkalmazottak limbikus személyiségtípusa. Ha tisztában van azzal, hogy egyik vagy másik munkatársa úttörő, teljesítő, ellenőrző, kreatív, támogató vagy óvatos, a vezető személyre szabott eszközökkel motiválhatja beosztottjait, így könnyebben vezetheti sikerre csapatát és vállalatát.

Feltérképezett agy

A modern agykutatás úgynevezett képalkotási eljárásokkal képes gondolkodás és cselekvés közben megfigyelni, hogy bizonyos ingerek mely agyi központokat tesznek aktívvá. Az agyunkban található, úgynevezett limbikus rendszer az érzelmek, a motiváció, a késztetések és a jutalmazás központja. A limbikus rendszer szerepének fontosságát Donald Hebb pszichológus így fogalmazta meg: “R. W. Doty észrevette, hogy az agykéregnek vagy más érző, illetve mozgató működést szolgáló struktúráknak a sérülése csökkentheti az intelligenciát, percepciós zavarokat és bénulást is okozhat, de máskülönben a személy ugyanaz marad, aki volt. A limbikus rendszer sérülése ezzel szemben magát a személyiséget változtatja meg. Az sérül tehát, ami az emberi természet lényege.” Ha megértjük egy ember limbikus profiláját, megtudhatjuk, mi motiválja.

Irányító motivációs rendszerek

Három motivációs rendszer felelős azért, hogy valaki hogyan viselkedik. Először is az úgynevezett egyensúlyi instrukció, az a program, amely arra készteti az egyént, hogy elkerülje a veszélyeket, szokásokat alakítson ki, és védettséget keressen a családnál vagy a barátoknál. Ha egy vezető ezt a területet szeretné stimulálni, biztos munkahelyet, átlátható feladatokat és pontos munkaidőt kell kínálnia az alkalmazottainak.

A stimuláló instrukció arra készteti az embereket, hogy az ismeretlent kutassák, a változatosságot keressék. Azoknak a munkavállalóknak, akiket leginkább ez az instrukció befolyásol, sokszínű feladatokra és dinamikus vállalati kultúrára van szükségük.

Az utolsó motivációs rendszer, a dominancia instrukció az emberek becsvágyáért felelős. Akinek a személyiségére erősen hat ez az instrukció, az jobb szeretne lenni a többieknél, felfelé törekszik, hatalma és befolyása kiterjesztéséért dolgozik.

Az egyes személyiségtípusoknál mindhárom motivációs instrukció hat, de eltérő erősséggel. Ennek alapján az egyes személyek típusokba sorolhatóak. Egy gyógyszeripari vállalat már bele is kezdett munkatársai limbikus rendszerének feltárásába.


Célzott motivációs eszközök

A limbikus rendszer a beérkező ingereket aszerint vizsgálja és értékeli, hogy mennyire felelnek meg az adott egyén személyiségének. Az értékelés 70 százaléka tudattalanul történik, eredményeit pozitív, illetve negatív érzelmekként éljük meg.


A limbikus motivációs és személyiségtípusok
Tipikus ismertető jegyek
Leírás
Vezetési és motivációs elvárások
Az óvatos
Öltözködésében általában nem követi a divatot, kényelmes cipőt visel. Íróasztalát és munkahelyét személyes tárgyakkal díszíti.
A személyiségét átlagon felüli mértékben az egyensúlyi insturkció határozza meg. Biztonságos munkahely, állandó munkakörnyezet és kockázatmentes feladatok motiválják a leginkább.
Jól strukturált feladatokat és folyamatos visszacsatolást vár el főnökétől. Szüksége van nagyra becsülésre, ami a védettség érzetét kelti benne.
Az ellenőrző
Korrekt, ám nem divatos öltözéket visel. Íróasztalán mindig rend uralkodik. Munkáját mindig időben és megfelelően végzi el.
Személyiségét közepes erősségű dominancia instrukció és erős egyensúlyi instrukció határozza meg. Akkor tud jól teljesíteni, ha feladatai kiszámíthatóak és egyértelmű teljesítménycélja van.
Megegyezéses teljesítménycélok tudatában érzi jól magát. Különösen odafigyel a játékszabályok betartására.
A teljesítő
Korrekt és ápolt megjelenés jellemző rá. Sokat ad a státuszszimbólumokra, pl. a márkás órára vagy a méregdrága mobiltelefonra. Tárgyilagosan és hivatalosan kommunikál másokkal.
Átlagon felüli erősségű dominancia instrukció a meghatározó a személyiségében. Gyorsan akar az élre törni, ezért kihívó és vezetői felelősséggel járó feladatokat keres.
A teljesítményelvárások és a karriercélok pontos meghatározása fontos számára. Szüksége van bizonyos mértékű szabadságra a feladatai végrehajtásához.
Az úttörő
Divatos ruhákat hord. Optimista, gyakran türelmetlen, és állandóan új feladat után néz.
Magas dominancia- és stimuláció-instrukció jellemző rá. Ő a vállalat vállalkozó szelleme. Állandóan kihívásokat állít maga elé, és a kockázatokat is vállalja.
Azokat a projekteket és feladatokat szereti, amelyekben potenciált és fantáziát lát, hogy valami újat fedezhessen fel. Munaktársainak meg kell tanulniuk az úttörő türelmetlen és viharos természetét tolerálni.
A kreatív
Íróasztala kaotikus, öltözéke kirívó, nem követi a trendet. Élete változatos.
Magas stimuláció-instrukció jellemzi a kreatív típust. Állandóan az újat keresi, a változatos feladatokat kedveli. Laza, már-már kaotikus munkakörnyezet hat rá pozitívan.
Az adminisztrációs feladatokat nem viseli. A strukturálás és rendszerezés feladatában segítségre van szüksége.
A támogató
Lezseren, kényelmesen öltözködik. Barátságos, nyílt személyiség, magas érzelmi intelligenciával.
Közepes vagy magas stimuláció- és egyensúlyi instrukció határozza meg személyiségét. Nyitott az újdonságra, de csak ha az a status quot nem veszélyezteti. Szereti a csapatmunkát és az azzal járó közös gondolkodást.
A változatos, de áttekinthető feladatokat szereti. Szüksége van egy támogató és bátorító vezetőre.
Forrás:Harvard Business manager


Egy előléptetés például a dominancia instrukcióra hat pozitívan, nyomában büszkeség és boldogság alakul ki. Ugyanakkor az egyén azon is elgondokodik, hogy milyen teljesítmények vezettek az előléptetéshez. Feladatkörének megnyirbálása frusztrációt és dühöt idéz elő az érintett személyben.

A limbikus rendszer értékelése meghatározza a alkalmazottak által mutatott magatartást: a negatív érzelmeket próbálják elkerülni, míg a pozitívakra „vadásznak”. Ennek fényében azok a motivációs ingerek vannak a legnagyobb hatással az alkalmazottakra, amelyek megfelelnek a személyiségtípusuknak, és pozitív érzelmeket váltanak ki belőlük.

A teljesítő típus például azokra a feladatokra reagál pozitívan, melyek vezetői felelősséggel és státusszal járnak, míg az óvatos személyiséget pontosan az ilyen jellegűek riasztják el. A kreatív személyiségtípusra éppen azok a tényezők hatnak demotiválóan, melyek az óvatosok számára vonzóak.

Ajánlott videó