Tudomány

Miért viselnek férfiak női nevet?

Hámori Gyula / Fortepan
Hámori Gyula / Fortepan
Egyes szülők ügyeskedésből, még többen gondoskodásból adtak női nevet fiuknak, és ma is élnek férfiak Mária vagy Erzsébet névvel. A keresztnevek kiválasztásának megvolt a maga rendje, legnagyobb súllyal a szentek, a szülők, a keresztszülők befolyásolták, de sokat számított az is, hogy az újszülött meghozta a saját nevét.

A Mária név hallatán feltehetően keveseknek ugrik be Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös, IV. Károly, az utolsó Habsburg uralkodó vagy gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter. Pedig mindhárman hivatalosan viselték ezt a nevet (is), az anyakönyvben így szerepeltek:

  • Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria,
  • Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria,
  • illetve Apponyi Albert György Gyula Mária.

A történelem mellett az irodalomban, sőt, a kortárs gyakorlatban is találkozunk a jelenséggel, napjaink statisztikai adatai szerint például Magyarországon

egy férfi a Máriát, egy az Erzsébetet, egy az Erzsebetet (ékezet nélkül) viselte első névként, és 16 férfi második keresztneve volt Mária.

Mi ennek az oka? Miért adtak/adnak női neveket fiúknak? Dr. Raátz Judit nyelvészt, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát kérdeztük.

Juhász Jácint és a szakállas Marcsa

A legprózaibb indok a megtévesztés, vagyis a szülők női keresztnévvel igyekeztek kimenteni fiukat a katonai szolgálat alól. Mikszáth Kálmán A Marcsa öcsém című, 1885-ös novellájában az író Szegeden járva ismerőse házában lel szállást, és meglepetten értesül, hogy az éjszakát Marcsával fogja tölteni egy kis szobában. Pironkodva és fiatalemberként izgatottan várja az estét, de a felsercenő lámpafénynél kiderül, ez a Marcsa nagy kecskeszakállat és vörhenyes bajuszt visel.

Mint megtudja, tényleg Csukay Mária az anyakönyvezett neve, és a környéken sokan viselik férfiként a Mária vagy Terka nevet, a házigazda „vagy negyven ilyen asszony nevű fickót” tud. A szabadságharc leverése után, az elnyomó Bach-rendszerben születtek ugyanis, apáik pedig a fiú csecsemőket lányoknak diktálták be, így fel sem kerültek a katonai sorozóbizottságok listájára, „Mert az volt a jelszó: »Kárt okozni a németnek, ahol lehet«”.

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye Mikszáth Kálmán 1880 körül.

Kicsit más, de nem hagyhatjuk ki a virágneveket, amelyeket mindig nőkhöz társítunk, pedig nem ökölszabály. Juhász Jácint Jászai Mari-díjas színész édesapja például a szentek sorában bukkant a névre, amit állítólag azért választott, mert Mogyoródon rengeteg Juhász élt, csak neki 16 testvére volt. Jácintot így biztosan senkivel nem keverte össze a postás – egyébként pedig görög eredetű férfinévről van szó, mitológiai alakról, a virágot is róla nevezték el.

Szentek oltalmába

Magyar főnemes, királyi, császári herceg esetében azonban kizárhatjuk az ügyeskedést, illetve a postás sem tévesztette össze a sarki boltossal, ez egy egészen más, sokkal nagyobb múltra visszatekintő és lényegesen gyakoribb jelenség.

A keresztnévválasztást először az állami anyakönyvezés 1895-ös bevezetésekor szabályozták mennyiségi megkötés nélkül, majd az 1952-es családjogi törvény, amely kettőben maximalizálta az adható utóneveket, és ez a plafon máig megvan. Az egyházi anyakönyvek azonban nem állítottak – és most sem állítanak – ilyen korlátot, Raátz Judit kutatásai során gyakran találkozik akár hét keresztnévvel a forrásokban. A napjainkban már szokatlan gyakorlatnak mély gyökerei vannak, és bár a háttér nyilván családonként eltérő, de minden keresztnevet vissza lehet fejteni a hagyományok mentén.

  • Örökölt név, azaz az apa (lányoknál csak ritkábban az anya) vagy a nagyszülők neve.
  • Naptári név a születés napjára eső név napja, vagy, amennyiben az nem felel meg a baba nemének, akkor a legközelebbi alkalmas név. Úgy mondták, az újszülött meghozta a nevét.
  • A keresztszülők neve az irántuk érzett tiszteletből, és érdemes megjegyezni, hogy módosabb családok több személyt is felkértek keresztszülőnek.
  • Valaki ismert személy, földesúr, bába stb., akiknek a nevét a szülők irántuk való tiszteletük jeléül adták az újszülött gyermeküknek.
  • Valamely szent neve – katolikusoknál persze –, aki iránt ezzel is tiszteletüket fejezik ki, illetve oltalmába ajánlják az új életet.

Ez utóbbi törekvés magyarázza a rengeteg Mária nevű férfit szerte a keresztény világban. Szűz Mária a legismertebb és legnagyobb tisztelettel övezett szent, nem véletlenül van neki a legtöbb, összesen 33 napja az évben – minden egyes Mária nap a Szent Szűz egy-egy jeles életeseményére emlékezik. Talán még azt is hozzátehetjük, hogyha segítségről, közbenjárásról van szó, Jézus Krisztus édesanyjánál „befolyásosabb” személyt nehezen lehet elképzelni a mennyben.

Építész / Fortepan Mária-szobor a Bartók Béla utca és a Vasvári Pál utca kereszteződésében.

A szokás ma is él, bizonyítják ezt a fent idézett legfrissebb névstatisztikai adatok is. Részletes adatok nem állnak rendelkezésre, mivel a „férfiak női keresztnévvel” egyáltalán nem kutatott téma hazánkban.

Négy tragédia után váltottak

Elődeink névadásában nagyon erős felekezeti tagozódást is megfigyelhetünk. A reformátusok általában az Ószövetségből választották gyermekük első keresztnevét, míg a katolikusok inkább az Újszövetségből, és utóbbi közösségben is jellemző a név apáról elsőszülött fiúra öröklődése. A magas gyermekhalandóság e téren megrendítő, egyben rejtélyes hagyományt alakított ki.

Katolikus családokban, ha az elsőszülött fiú meghalt, a második is az apja nevét kapta, majd a harmadik és a negyedik szintén. Ha mind a négyen elhunytak kisgyermekkorban, az ötödiknek érkező fiúnál megszakították a sort, őt már más névre keresztelték

– mondja a 24.hu-nak Raátz Judit.

Lányoknál nem volt ennyire jellemző az anya nevének átörökítése, esetükben inkább a nagymama vagy a keresztanya volt a névadó. Érdekes jelenségként a szakember megjegyzi, hogy manapság, a XXI. században többen választják a dédi nevét valamilyen személyes okból.

A zsidó közösségben pedig egyáltalán nem volt divat a szülő után elnevezni a gyereket, és itt gyakran jelennek meg olyan becézett formák hivatalos alakban, mint a Rézi, Elzi.

A név kötelez

A névtudomány egyik szépsége, hogy a „Nomen est omen” (szó szerint „a név előjel”, de jobban értelmezhető formában „a név kötelez”) igazsága több rétegben is tetten érhető. Uralkodók előszeretettel adták nagy elődök nevét a trónörökösnek, remélve, hogy már ezzel is hasonlóan dicső tettekre predesztinálják utódukat. Árpád-kori 21 királyunk közül ötöt hívtak Istvánnak, négyet Lászlónak és négyet Bélának. Hasonlóan jártak el a főúri dinasztiák, a katolikus egyház vezetői pedig maguk választják pápai nevüket a trónra lépésükkor, döntésükkel egyben uralkodói attitűdjüket is kifejezik.

De nemcsak az elitben, hanem a közrendű, paraszti társadalmakban is megvoltak bizonyos „előjelek”:

Egy-egy közösségben igencsak zárt névkészleteket találunk, és amikor valahol új, »különleges« név jelenik meg, az anyakönyvek adatai szerint bizonyítható, hogy sok esetben törvénytelen gyerekről van szó. Ezzel is megkülönböztették őket

– emeli ki a nyelvész.

Hámori Gyula / Fortepan Keresztelő 1953 körül.

Ma is élő gyakorlat, hogy az ismeretlen helyről és családból származó gyereknek – gondoljunk itt napjainkban a kórházak előtt elhelyezett inkubátorokra – a megtalálás helye lesz a családneve, és az aktuális névnapokból választanak utónevet. Történelmi példát hozunk: az Anna napon, a Gödöllő közelében fekvő Bolnoka-erdőben talált kislányt Bolnokai Annának nevezték el.

A „nép körében” egyébként a fent felsoroltak mellett és azzal szerves összefüggésben a névadást a szentek tisztelete befolyásolta talán a legerősebben. Azért van annyi Mária, Erzsébet, István és János, mert ők voltak a legismertebbek, ezért a legnépszerűbb patrónusok, oltalmazók a paraszti kultúrában is. Aztán apáról fiúra, anyáról, nagyanyáról, keresztanyáról leányra szállva egyre gyakoribbá váltak az évszázadok során. Ezért a leggyakoribb név még ma is hazánkban a Mária (2024. január 1-jén 261 079 nő viselte ezt a nevet). Az említett János második a férfinevek gyakorisági listáján, ugyanebben az időben 227 009 névviselővel.

Végezetül pedig cikkünk alapkérdését megfordítva: lányokat is kereszteltek férfi szentek tiszteletére? A tudomány jelen állása szerint ilyenről nincs tudomásunk, de ez nem jelenti azt, hogy nem történhetett meg.

Kapcsolódó
1953 óta törvény tiltja, de ezrek élhetnek még három keresztnévvel
Némi félreértésre adhatott okot az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosítására benyújtott javaslat, pedig valójában csak arról van szó, hogy az adminisztrációt gyorsítaná a kormányzat.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik