Tudomány

Tényleg Koppányt illette volna Géza trónja?

Arcanum Digitális Tudománytár / Szabad Föld, 2021. július-december (77. évfolyam, 27-52. szám)2021-08-19 / 33. szám
Koppány és Szent István harca
Arcanum Digitális Tudománytár / Szabad Föld, 2021. július-december (77. évfolyam, 27-52. szám)2021-08-19 / 33. szám
Koppány és Szent István harca
Tényként kezeljük, hogy Géza fejedelem trónját Koppánynak kellett volna elfoglalnia, az apáról fiúra való öröklés szembe ment az „ősi joggal”. Csakhogy ez nem több történészi hipotézisnél, a fellelhető bizonyítékok szerint az a bizonyos ősi törvény sokkal inkább az egyenes ági utódlást mondhatta ki.

Géza halálával a fejedelmi hatalom 997-ben Istvánra szállt. Ekkor még nem volt egyértelmű, hogy a fejedelem hatalmát fia örökli. Az ősi szokások szerint ugyanis a legidősebb férfirokon, Koppány követte volna Gézát a trónon. Az összecsapást nem lehetett elkerülni

– írja a magyar történelem talán legismertebb testvérháborújáról az egyik 5. osztályos történelemkönyv.

István és Koppány harcát, a kereszténység vagy pogányság dilemmáját, az ősi szokások és az új rend konfliktusát az István, a király rockopera emelte központi helyre történelmi tudatunkban, miközben nemzedékek számára teszi átélhetővé a keresztény állam megalapításának sorsfordító jelentőségét.

A kereszténységgel megszilárdított primogentúra alapján a hatalom apáról a legidősebb fiúra száll, míg az „ősi szokások szerinti” szeniorátus alkalmazásával a fejedelmi nemzetség legidősebb férfi tagja örökli a főhatalmat. Géza és István a kereszt felvételével nemcsak politikai állásfoglalást tett, hanem az európai minta átvételével a magyar történelem legnagyobb mértékű társadalmi reformját is végrehajtotta. Kezdve persze magukon, az öröklési rend megváltoztatásával. Azonban míg előbbi állítás megállja a helyét, utóbbira nincs semmiféle bizonyíték, sőt:

a magyar történeti hagyományban Álmostól Istvánig, azaz öt generáción keresztül apáról fiúra való öröklést látunk.

Művészeti alkotástól nem várhatunk el történeti hűséget, tankönyvtől viszont igen, tehát a krónikás hagyomány téved. Vagy mégsem? Dr. Sudár Balázs történészt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát kérdeztük.

Ki lehetett Tar Zerind?

Kezdjük Koppánnyal, akiről annyit tudunk, hogy Tar Zerind fia volt, és a Dunántúlon rendelkezett birtokkal, azon országrészben, ahol az Árpádok is. Ki volt Tar Zerind, milyen rokonság fűzte a fejedelmi dinasztiához? Nem tudjuk. Egyetlen említését a XIV. századi Képes krónikában találjuk, mint a „vitéz és hatalmas Koppány vezér” apja. Egy másik forrás, a kortárs Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár műve, a De administrando imperio (DAI), azaz A birodalom kormányzásáról tovább fokozza a bizonytalanságot.

A császár ebben leírja, hogy (valamikor 948 környékén) magyar küldöttség érkezett az udvarába egy Árpád-házi herceg, Termacsu vezetésével, aki részletes információval szolgált a magyarokról, ide értve az uralkodócsalád, Árpád leszármazottainak bemutatását. Ebben pedig nem szerepel Tar Zerind, pedig ekkor már élnie kellett, ha Koppány apja volt. Lehet persze, hogy a felsorolt Árpád-házi hercegek között rejtőzik más néven – de ennek felvetésén túl messzebb nem juthatunk, és gyorsan az ellenőrizhetetlen felvetések és megalapozatlan ötletek birodalmába kerülünk.

E forrás alapján nem mondhatjuk, hogy Koppány Árpád-házi volt

– fogalmaz a 24.hu-nak Sudár Balázs.

Nem ismerjük a jogi hátterét

További fejtörésre ad okot a rockoperában is hangsúlyos jelenet, amikor Koppány feleségül kéri az özvegy fejedelemasszonyt, Saroltot, amivel „az ősi jog szerint” is Géza örökébe lépne. A Képes krónikában erről ezt olvassuk: „Géza vezér halála után Koppány vezér Szent István király anyját vérfertőző házasságra kívánta, meg akarta ölni Szent Istvánt, hogy vezéri részét a maga hatalma alá hajtsa”.

Mit jelent itt a vérfertőző? Ha a Sarolttal való rokonságot, akkor az megint kizárja az Árpád-házi származást. Valami köze azonban biztosan volt a családhoz, és az sem kétséges, hogy Koppány 997-ben saját táborral rendelkező, potens figura volt, aki meg akarta szerezni a főhatalmat. A történész szerint tehát:

Koppány és István harca belháború volt, egy István győzelmével zárult hatalmi játszma, aminek a „jogi hátterét” nem ismerjük.

Elég nagy a káosz

Térjünk vissza a hatalom öröklésére. A középkori magyar krónikák alapján – Anonymusnál és a Képes krónikában is – egyértelmű a kép: Álmos-Árpád-Zolta-Taksony-Géza-István, mindig apáról fiúra, nem tűnnek fel idősebb férfi rokonok, nincs oldalági öröklés. Azért itt is van némi zavar az erőben.

A DAI Termacsura hivatkozva úgy informál, hogy akkoriban, vagyis 948 táján a magyarok fejedelmének neve Falicsi (vagy Fajsz), aki Árpád unokája, egészen pontosan harmadik fiának, Jutocsának a fia. Utána viszont már a negyedik fiútól, Zoltától eredő ágat találjuk a trónon Taksony személyében. A lényeg, hogy egyik esetben sem az elsőszülöttről, Terkacsuról (Tarhos) vagy annak leszármazottairól van szó. Logikailag tehát lehetett valamiféle „vetésforgó”.

Csakhogy a X. század első feléből hiányoznak a jó források, és valójában nem tudjuk, hogy hogyan öröklődött a fejedelmi hatalom. Ha pedig az összegzéshez a bizonytalanságokat is beletesszük a kalapba, akkor is inkább a primogenitúra felé hajlik a mérleg, hiszen Álmos és Árpád esetében, majd Taksony-Géza-István vonalán világos az apa-fiú öröklés.

Vasvári Tamás / MTI Szent István és Boldog Gizella szobra a veszpérmi várban 2023. május 25-én.

Rossz sablont húztunk magunkra

A szeniorátus érvényesülésére tehát nincs hiteles bizonyíték, az egész egy viszonylag régi történészi hipotézis. Ha ugyanis a forrásokból nem olvasható ki teljes bizonyossággal az igazság, akkor a szakma megvizsgálja a hasonló társadalomba szerveződött népeket, és az ő szokásaikkal egészíti ki a hiányzó részeket.

Konstantin császár a DAI-ban írja a besenyőkről, hogy nyolc törzsbe szerveződve éltek, amelyek vezetői pozíciója még csak nem is a közvetlen családon (fiak, testvérek), hanem az unokatestvérek vonalán öröklődött. Konstantin kifejezetten a besenyőkről jegyezte fel ezt, a magyarokról semmi ilyesmit nem állított. Ez viszont elég volt ahhoz, hogy a sztyeppei népekre általánosságban ráhúzzuk a szeniorátus hagyományát. Így a magyarokra is, bár összefoglalásként kimondhatjuk:

a fellelhető bizonyítékok alapján az a bizonyos „ősi törvény” sokkal inkább az egyenes ági, apáról fiúra öröklést mondhatta ki.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik