Tudomány

Vonattal jött visszaszerezni a trónt az utolsó királyunk

Hulton Archive / Getty Images
Hulton Archive / Getty Images

IV. Károly 102 éve, 1921. október 20-án másodszor kísérelte meg a magyar trón visszaszerzését, immár fegyveres erővel. Aznap este felesége, Zita királyné társaságában érkezett repülőgéppel a nyugati határ közelében található Dénesfára – írja a Múlt-kor.

Király nélküli királyság

Az első világháború végén összeomlott a vesztes Osztrák–Magyar Monarchia, így az 1916-ban megkoronázott Habsburg Károly (I. Károly néven osztrák császár, IV. Károlyként magyar király) 1918. november 11-én felfüggesztette osztrák császári, 13-án pedig magyar királyi jogainak gyakorlását.

November 16-án kikiáltották a „független és önálló magyar népköztársaságot”, amelyet 1919. március 21-én a 133 napig fennálló tanácsköztársaság követett. A következő évben az ellenforradalmi rendszer nemzetgyűlése az államfői teendők ideiglenes ellátására bevezette a kormányzói tisztséget, megalapozva a király nélküli királyság intézményét. A pozícióra 1920. március 1-jén Horthy Miklóst választották meg.Arra alapozva, hogy lemondó nyilatkozatának formulája nem terjedt ki az uralkodó mivoltáról történő lemondásra, IV. Károly 1921 márciusában kísérelte meg első ízben a trón visszaszerzését. Lépését hallgatólagosan támogatta Aristide Briand francia miniszterelnök, és az exuralkodó bízhatott az erős magyarországi legitimista mozgalomban is, de hamar világossá vált, hogy Horthy nem hajlandó átadni a hatalmat.

A Monarchia utódállamai részleges mozgósítást rendeltek el, hiszen Károly nem írta alá a trianoni békeszerződést, így uralkodói és öröklési jogokat támaszthatott volna az 1914-ben még Magyarországhoz tartozó területekre. 1921. április 3-án a nagyhatalmak közös jegyzékben szögezték le, hogy nem tűrik el a Habsburg-restaurációt, így Károly április 6-án elhagyta Magyarországot, ezzel pedig véget ért az első, úgynevezett húsvéti királypuccs.

George Rinhart / Corbis via Getty Images

Fegyveres erőkkel indult a trónért

Károly 1921 őszén tett másodszor kísérletet a visszatérésre. 1921. október 20-án este felesége társaságában repülőgéppel érkezett Dénesfára, másnap a helyőrség felesküdött rá, ő pedig Rakovszky Istvánt kormányfőnek nevezte ki. Károly 22-én vonattal indult Budapestre, az alig négyórás utat két nap alatt tette meg: szerelvénye több állomáson is megállt, ahol a katonai helyőrségek és a polgári vezetők hűségesküt tettek neki.

Az antant tiltakozása most sem maradt el, az utódállamok pedig casus bellinek minősítették az uralkodó megjelenését. Mint kiderült, a hadsereg és a polgárság java része Horthyt támogatta, és nem álltak Károly mellé a szabad királyválasztó áramlat tagjai sem. Október 23-án a tragikomikus budaörsi „csatában” a reguláris hadsereg és az egyetemista önkéntesek megállították, majd megfutamították a királypárti egységeket.

Károlyt másnap fogolyként Tihanyba vitték, mivel a trónról továbbra sem volt hajlandó lemondani, november 1-jén átadták az antant megbízottjainak, akik családjával együtt a távoli Madeira szigetére szállították. Károly itt halt meg 1922. április 1-jén. A nemzetgyűlés 1921. november 6-án 1707 és 1849 után harmadszor is kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, bár a királyság intézményét továbbra is fenntartotta.

Kapcsolódó
Így halt meg az utolsó magyar király
Utolsó szavai állítólag ezek voltak: „Jézus, Mária, József”.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik