Tudomány

Oda-vissza nap van

A mai dátum: 2011. 11. 02. Olvassuk csak visszafelé!

Ma visszafelé is leírhatjuk a dátumot, úgy sem fogjuk elrontani. Ugyanis palindromnap van. Ez azt jelenti, hogy egy palindromszám vagy számpalindrom a mai dátum.

A palindromszámok a játékos matematikai feladványokhoz tartoznak. A legelső néhány palindrom igen unalmas. Lényegében nullától kilencig minden egyjegyű szám palindrom. Utána pedig 11, 22, 33, 44, 55…  így folytatódik a sor, egészen 100-ig… Majd 101, 111, 121 stb… A legközelebbi palindrom évszám 2002 volt, a következőig még száz évet 2112-ig várhatunk!

Buckminster Fuller – aki azt hitte, bevonhatja tetővel New Yorkot, és akinek a nevét a különleges felépítésű, szimmetriájú fullerénmolekula őrzi – Seherezedé számoknak nevezte el őket. Hogy miért? Seherezádé az Ezeregyéjszaka meséi című mesesorozat főhősnője, s az éjszakák száma, az ezeregy pedig maga is palindrom.

Habár többnyire a tízes számrendszerből ismerjük a palindromokat, azok bármilyen számrendszerben előfordulhatnak, ha ugyanazok előre, mint visszafelé olvasva. Sőt olyan számok is vannak, amelyek több számrendszerben egyszerre palindromok, ilyen például a tizenhatos számrendszer 7C7-je, ami a tízes számrendszerben 1991.

A palindrom a nyelvre is érvényes, ilyenkor nem matematikai, hanem szó- és mondatjátékokról beszélhetünk.

Példák magyar nyelvi palindromokra:

A kólanyalóka.

Apáca, lenyel a cápa!

Sok sokkos kos.


Vagy manapság sajnálatosan aktuálisan:

Indul a görög aludni.


A leghosszabb oda-vissza mondatot az 1800-as évek végén a sakkmániás Brayer Gyula alkotta, és így hangzik:

Nádasi K. Ottó Kis-Adán, májusi szerdán e levelem írám. A mottó:Szivedig ime visz irás, kellemest író! Szinlelő sziv rám kacsintál! Demesszi visz szemed… Az álmok (ó csaló szirének ezek, ó csodaadók) eléles. Irok ime messze távol. Barnám! Lám e szivindulat Öné. S im esziv, e vér ezeket ereszti ki: Szivem! Ime leveled előttem, eszemetletevő! Kicsike! Szava remegne ott? – Öleli karom át, Édesem!Lereszket évasziv rám. Szivem imád s áldozni kér réveden – régigyerekistenem. Les im. Előtte visz szived is. Ég. Érte reszketek,szeret rég és ide visz. Szivet – tőlem is elmenet – siker egy igérne,de vérré kinzod (lásd ám: ime visz már, visz a vétek!) szerelmesedét.Ámor (aki lelőtt ó engem, e ravasz, e kicsi!) Követeltem eszemettőled! E levelem ime viszi… Kit szeretek ezer éve, viszem is én őt,aludni viszem. Álmán rablóvá tesz szeme. Mikor is e lélekodaado csókezeken éri, szól: A csókom láza de messzi visz!… Szemed látni csakmár!… Visz ölelni!… Szoríts!… Emellek Sári szivemig. Ide visz Ottó. Mamár ím e levelen ádresz is uj ám: Nádasi K. Ottó Kis-Adán.

Most jobbról-balra!

Ajánlott videó

Olvasói sztorik