Poszt ITT

Parti Nagy: (Simlisárm)

A miniszterelnök odanyúl.

34 őszinte másodperc egy frenetikus humorú miniszterelnökről. Kis színes, érdemes nézegetni, ha valaki nem értené, mitől, milyen kontextusban és meddig tahó, például, Illés Zoltán. Történik, a magyar parlamentben, egy lift előtt.

Kisasszony: Miniszterelnök úr…

Miniszterelnök: (férfimód igazít valami a nadrágszíja alatt, odanyúl, így mondanám) Csókolom, kisasszony.

Kisasszony (méltatlankodva, de rámenőtlenül:) Illés Zoltánnak kell valamit tennie, bocsánatot kérnie vagy ilyesmi?

Miniszterelnök: Illés Zoltán sajnos még nem tudott felnőni a baloldalhoz, úgyhogy még erősödnie kell. Bocsánat. (felkacag a saját szellemességén, odalép a lifthez, de az bezáródik, megnyomja a gombot, nem nyílik,  kinyitom én, mondja, majd fogja és mint egy óvodás isten, szétfeszíti a liftajtót, kísérői kíséretében diadalmasan bevonul, megfordul)

Kisasszony (kintről, enyhe rosszallással): Nem hiába férfiparlament.

Miniszterelnök: Így mennek a dolgok. (mosolyog, nagyot csippent a szemével, lehengerlő simlisárm,  az ajtó  becsukódik)

Olvasói sztorik