Kultúra

A tudás tarisznyája Bicskén

A bicskei Petőfi Művelődési Központ „A tudás tarisznyája Bicskén” című projektet a 2012. július 1-től 2014. augusztus 31-ig terjedő időszakban valósítja meg, a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” 3. ütem „A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című pályázat keretein belül.

Várják a bicskei és a környékbeli 12-16 éves fiatalok jelentkezését, akik pályaorientációja a képzőművészet, a fotózás, a filmezés vagy pedig az elektronikus újságírás felé irányul.

A program címében szereplő „tudás tarisznyája” már önmagában is jelentéssel bír. A magyar népmesékben gyakran szerepel, hogy a legény tarisznyával a vállán, vándorbottal a kezében indul útnak, hogy bejárja az egész világot, és szerencsét próbáljon. A gyerekek a bicskei Petőfi Művelődési Központban „próbálhatnak szerencsét”, szerezhetnek meg olyan tudást, mely meghatározhatja pályaválasztásukat, jövőjüket. A program végén tarisznyájukba a megszerzett tudást kapják, vándorbot nélkül, hiszen programunk célja, hogy a gyerekek és a fiatalok, akik hamarosan felnőtté válnak, a helyi vagy a környékbeli kreatív ipar területein találják meg saját lehetőségeiket.

„A tudás tarisznyája Bicskén” című projekt programja négy kreatív területet – a képzőművészet, a fotográfia, a film és az elektronikus újságírást – foglalja magában, kétszer négy kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat, az ismeretterjesztéstől, a pedagógiai indíttatású tehetséggondozó munkán keresztül az elkészült produktumokig, melyek a közművelődési munka széles területét érintik. A választott kreatív területek készségekkel kapcsolatos készségek, jártasságok, kompetenciák megszerzésére és a gyakorlati megvalósításra fókuszálnak.

Alapgondolata, hogy a kreatív ipar meghatározott területei iránti fogékonyság hozzájárul, hogy később javuljanak a résztvevő fiatalok, a kreatív terület iránt érdeklődő tehetséges fiatalok önalakítási, s ezzel munkavállalási vagy vállalkozóvá válás esélyei.

A megvalósuló projekt célcsoportja a 12-16 éves korosztály – akik közül a tervek szerint 80 gyermek és fiatal kapcsolódik majd be a programba közel két év során.

A projekt széleskörű városi összefogással valósul meg: közoktatási és önkormányzati intézmények, civil szervezetek és a helyi kreatív ipar vállalkozói, szereplői vállaltak partnerséget a megvalósításban. A megvalósításban kiváló szakemberek, művészek, pedagógusok, fotósok, operatőrök és marketingszakemberek vesznek részt. A projekt egyik célja is a szakmai innováció ösztönzése.

Az intézmény 20 millió forintot nyert céljaik megvalósítására, ami azt jelenti, hogy első ízben kerül sor ilyen nagyléptékű programtámogatásra és -fejlesztésre a bicskei közművelődés területén uniós forrásból.

Programunk eredetiségét az adja, hogy a kreatív területekre kidolgozott tematikák a helytörténetből, helyi kultúránkból, a hagyományainkból, a helyi kulturális örökségünkből építkeznek, merítenek, s tudatosítják mindezek megőrzésének fontosságát. Az elkészülő produktumok egyben a településmarketinget is szolgálják, bepillantást nyújtva a résztvevőknek a kulturális turizmusba is, a turisztikai piac egyik ágába.

A program kiemelt kedvezményezettjei a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok: romák, állami gondozottak, egyszülős családban élők, három vagy többgyermekes családban élők.

A célcsoport résztvevőinek különböző kompetenciákat kínálunk attól függően, hogy az egyén milyen ismeretekkel, tehetséggel rendelkezik, illetve milyen a tanulási kultúrája, személyisége milyen fejlettségű. Célunk, hogy a programon belül minden résztvevő saját magához képest fejlődjön, gyarapodjon, társadalmi, egyéni deficitjei csökkenjenek.

„A tudás tarisznyája Bicskén” című projekt az intézmény reményei szerint sikeresen építi tovább a bicskei közművelődés kultúraközvetítő, fejlesztő munkáját.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik