Nagyvilág europoli

Kimondták az Európai Parlamentben, hogy az abortusz alapjog, de jogalkotás ebből nem lesz

Az abortuszhoz való jog alapvető jog, az európai uniós tagállamoknak teljes mértékben büntethetetlenné kell tenniük a művi terhességmegszakítást, az abortuszt ellenző csoportok és szervezetek uniós finanszírozását meg kell szüntetni – jelentették ki az Európai Parlament képviselői Brüsszelben, az EP plenáris ülésén csütörtökön elfogadott állásfoglalásban.

A 336 szavazattal, 163 ellenében és 39 tartózkodás mellett elfogadott, nem jogalkotási jellegű állásfoglalásban a szöveget támogató EP-képviselők leszögezték, az abortuszhoz való jogot az EU Alapjogi Chartájában is rögzíteni kell. Véleményük szerint az EU Alapjogi Chartájának 3. cikkét módosítani kellene annak érdekében, hogy kimondja:

Mindenkinek joga van a testi autonómiához, valamint ahhoz, hogy szabadon, tájékozottan, teljeskörűen és egyetemesen hozzáférjen a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz, valamint az összes kapcsolódó egészségügyi szolgáltatáshoz megkülönböztetés nélkül, beleértve a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférést is.

Elítélték a nők jogainak visszaszorulását, valamint a szexuális és reproduktív egészség és jogok és a nemek közötti egyenlőség meglévő védelmének korlátozására vagy megszüntetésére irányuló kísérleteket. A szövegben sürgették a tagállamokat, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2022-es iránymutatásainak megfelelően teljes mértékben dekriminalizálják az abortuszt, illetve szüntessék meg az abortusz előtt álló akadályokat. Egyúttal felszólították Lengyelországot és Máltát, hogy helyezzék hatályon kívül az abortuszt tiltó és korlátozó törvényeiket és intézkedéseiket. Elítélték azt is, hogy egyes tagállamokban az orvosok, sőt egyes esetekben egész egészségügyi intézmények úgynevezett lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadják az abortuszt, gyakran olyan helyzetekben is, amikor a késedelem veszélyeztetheti az érintett nő életét vagy egészségét. Az állásfoglalás megemlíti azt is, hogy a gyógyszeres abortusz Szlovákiában és Magyarországon nem legális, továbbá 2022 szeptemberében Magyarország rendeletet fogadott el, amelynek értelmében az abortuszt kérelmező nőknek kötelező meghallgatniuk “magzatuk szívhangját”.

Az állásfoglalást megszavazó EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy „a világban, így Európában is jelentősen megnövelték a genderellenes és az abortuszt ellenző csoportok finanszírozását”, ezért felhívták az Európai Bizottságot, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjon fel annak biztosítására, hogy a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai, köztük a reproduktív jogok ellen küzdő szervezetek ne részesüljenek uniós finanszírozásban. A tagállamoknak és a helyi önkormányzatoknak növelniük kell az egészségügyi és családtervezési szolgáltatásokra irányuló programokra és támogatásokra fordított kiadásaikat – tették hozzá.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja keretében valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik