Üzleti tippek

Spórolhatunk az adóelőlegen

Számos vállalkozó számára lehetetlenül magasnak tűnhetnek a korábbi időszak alapján kiszabott adóelőlegek, melyek kifizetése a likviditást is erősen befolyásolja. Az adóelőleg mérséklésére azonban van törvényes megoldás – írja az RSM DTM Hungary.

Az idei évben a szolgáltatási szektoron belül a pénzügyi, ingatlanügyi és gazdasági szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében, illetve az éven belül is ciklikusan teljesítő építőipari ágazatban jelenthet nagy nehézséget a magasabb bázison alapuló adókivetések teljesítése.
A törvény lehetőséget ad arra, hogy az adózó kérje az adóelőlegek módosítását, amennyiben számításai szerint adófizetési kötelezettsége nem fogja elérni a fizetendő adóelőlegek összegét – összegezte Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.

Adóelőleg-mérséklés – csak megalapozott indokokra támaszkodva

A vállalkozásnak az adóelőleg mérséklési kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslései alapján:

 • várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni,
 • másrészt számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

Az adóhatóságok a kérelemmel érintett adónemet meghatározó tényezők függvényében általában:

 • az üzleti év tervezett eredménykimutatásának,
 • az esetlegesen alkalmazásra kerülő korrekciós tényezők és adókedvezmények összegének,
 • valamint társasági adó tekintetében a jövedelem- (nyereség-) minimum számításának bemutatását várják el az adózóktól.

A megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó adókötelezettség az alapja a társasági adó, a társas vállalkozások különadója, az innovációs járulék, a helyi iparűzési adó és a vállalkozók kommunális adója esetében az idén fizetendő adóelőleg megállapításának. Célszerű az adóelőleg módosítást több adónemben egyszerre kérvényezni. Az illetékes adóhatóság a kérelemről annak megérkezésétől számított harminc napon belül dönt.

A válság következményei a tapasztalatok szerint inkább iparág specifikusan érintik a vállalkozásokat, méretüktől függetlenül. Körültekintően kell dönteni a mérséklés nagyságáról, összegéről, hiszen az adóhatóság maximum 20%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, ha a mérséklés következtében az adóelőlegek éves összege alacsonyabb lesz a tényleges adókötelezettségnél – figyelmeztet az RSM DTM Hungary.

Mikor lépjen az adózó?

Az adóelőlegek mérséklését, vagy törlését legkésőbb az esedékesség napjáig lehet kérvényezni. Az egyes adónemek tekintetében ez az alábbi határidőket jelenti:

Társasági adó (az adóelőleg előírásának gyakoriságától függően)

 • minden hónap 20. napja
 • a negyedévet követő hónap 20. napja
 • a feltöltésre kötelezett negyedéves adóelőleget fizető cégek esetében az utolsó negyedéves előleg esetében december hónap 20. napja

Társas vállalkozások különadója

 • a negyedévet követő hónap 20. napja
 • az utolsó negyedéves adóelőleg esetében december hónap 20. napja

Innovációs járulék

 • a negyedévet követő hónap 20. napja

Helyi iparűzési adó

 • az esedékességek napja, azaz az adóév március 15. és szeptember 15. napja

Vállalkozók kommunális adója

 • az esedékességek napja, azaz az adóév március 15. és szeptember 15. napja

Az adóelőleg esedékességétől számított nyolc napon belül pedig igazolási kérelmet terjeszthet elő az adózó, ha önhibáján kívül mulasztotta el a jogszabályban előírt határidőt.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik