Üzleti tippek

Adóbevallás: figyelni kell a változásokra

Fontos adóbevallási és adófizetési határidő az egyéni vállalkozóknak és jelentős számú magánszemélynek is február 15. A legnagyobb figyelmet érdemlő változás az elvárt adó bevezetése.

Február 15-ig kell beadniuk személyi jövedelemadó (szja) bevallásukat az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek – s ugyanezen határidőig az adót meg is kell fizetniük.

Magánszemélyek is érintettek

Ugyancsak február 15-ig kérheti a magánszemély a munkáltatóját (nyilatkozatban), hogy állapítsa meg az adóját (ha egyéb olyan jövedelme nincs, amely miatt neki magának kellene a bevallást benyújtania). A kedvezmények érvényesítéséhez szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat 2008. március 20-ig kell átadnia munkáltatójának. Magánszemélyeknek egyébként 2008. május 20-ig kell beküldeni adóbevallásukat az adóhatóságnak.

A törvény nem kötelezi a munkáltatót arra, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján az adómegállapítást elkészítse, de köteles a nyilatkozatot továbbítani az adóhivatalhoz.

Az internetes program segítségével kitöltött bevallás elektronikusan is benyújtható, ha az okmányirodában a magánszemély regisztráltatta magát.

A visszaigényelhető adót, járulékot az idei évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2008. március 1-től kaphatják meg az adózók. Előnyt élveznek azon adózók, akik elektronikusan teljesítik a bevallási kötelezettségüket, mert ők legkorábban 2008. február 1-től kaphatták meg a részükre visszajáró összeget.

Elvártan adózni

elvárt adóalap képlete

Elvárt adóalap = 0,02*( Árbevétel – [Eladott áruk beszerzési értéken + közvetített szolgáltatások összege])

Oldal György adószakértő az FN kérdésére elmondta: egyéni vállalkozók esetében a legnagyobb figyelmet érdemlő változás az elvárt adó bevezetése. Az egyéni vállalkozók a vállalkozás hasznát gyakran vállalkozói kivétként vették föl, és a személyi jövedelemadó (SZJA) szabályai szerint leadózták, s nem képeztek vállalkozói jövedelemadó alapot.

Az elvárt adó miatt azonban most célszerű ilyen adóalapot képezni. Nem sokat, csak amennyi „elvárt”, mivel a vállalkozói szja kedvezőtlenebbül adózik a „sima” szja-nál. Az adóalapnak el kell érnie legalább az árbevétel mínusz eladott áruk beszerzési értékének (ELÁBÉ), illetve a közvetített szolgáltatások összege összegének két százalékát. (Képlet külön keretben.)

Egyébként részletes nyilatkozatot kell tenni arról, milyen költségeket számoltak el az üzleti évben, ám ekkor a nyilatkozattevő fokozattan számíthat revízióra. Mentességet az elvárt adó alól csak az induló vállalkozások kaphatnak két adóévre.

Fontosabb változások

• Az 1+1 %-os rendelkező nyilatkozat a bevallás része lett.
• Megváltozott az átvezetésre, részleges kiutalásra szolgáló 0753-11-es lap tartalma.
• A különadó bevallásával kapcsolatos kötelezettségek levezetése a 0753-07-es lapon lehetséges. A magánszemélynek a bevallott összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felső határát (6.748.850 Ft) meghaladó része után 4% különadót kell fizetnie.
• 2007. július 1-jétől hatályos jövedelem-nyereség-minimum számítás levezetését a 0753-17-es lapon kell elvégezni, a jövedelem-nyereség-minimum választása helyett a vállalkozói adóalap utáni adózás nyilatkozatára a 0753-18-as lap szolgál.
• A baleseti járadék bevallásköteles, ha e mellett más bevallás köteles jövedelmet is szerzett a magánszemély.
• Nem érvényesíthető a felnőttképzési díjhoz, a számítástechnikai eszköz szerzéséhez, a szellemi tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmény.
• A lakáscélú hitelszerződést 2007-ben kötő magánszemély nem élhet a törlesztéshez kapcsolódó adókedvezménnyel.
• Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben vehetők igénybe. A magánszemély összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem haladhatja meg a 3.400.000 forintot (e felett 3.900.000 forintig korlátozottan vehető igénybe), a kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg a 100.000 forintot.
• A mezőgazdasági őstermelő, az egyéb feltételek megléte esetén akkor érvényesítheti az őstermelői kedvezményt, ha az adóbevallásában feltünteti a regisztrációs számát.
• Módosításra került az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakhoz fűződő kedvezmény igénybevételének a módja. A pénztári egyéni számlára az adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetni. Fontos, hogy a bevallásban az érintett önkéntes kölcsönös biztosítópénztár bankszámlaszámát tüntesse fel a magánszemély. Az öngondoskodás negyedik pillére a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számla, amelyhez ugyancsak rendelkezési jogosultság kapcsolódik. Ezeket a rendelkező nyilatkozatokat, a 0753-03-as táblán teheti meg az arra jogosult magánszemély. Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó nem csökkenthető.
• A hozzájárulás-fizetési felső határ összege 450.000 forintra emelkedett.
• Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem estén a közeli hozzátartozó részére bérbe adott ingatlan után is kell egészségügyi hozzájárulást fizetni.
• Változott az előző évhez képest a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás kezelése a 0753-09-es bevallási lapon. A kifizető által levont egészségügyi hozzájárulást csak akkor kell egy önálló sorban feltüntetni, ha „túlvonás” történt és a magánszemély ezt visszaigényli.

Forrás: apeh.hu

Ajánlott videó

Olvasói sztorik