Üzleti tippek

Bármi jöhet

Kellemetlen, ha nem fizet a biztosító, a szerződésben felsorolt kockázatokra hivatkozva. Ezért találták ki az összkockázati (all risks) típusú vállalati vagyonbiztosítást.

Éppen fordított a logikája a szakmában all risks néven emlegetett biztosítási konstrukciónak a hagyományosakkal szemben: nem nevesíti a biztosított kockázatokat, hanem minden váratlan, véletlen, külső ok miatt bekövetkező kárra fizet, ami nem szerepel a kizárások között – magyarázza Ötvös Bence, az Allianz Hungária Biztosító ügyvezető igazgatóhelyettese. Üröm az örömben, hogy utóbbiak listája meglehetősen terjedelmes. Ennek ellenére igaz lehet a biztosítótársaságok állítása: az all risks előnye, hogy tervezhetőbb a vállalat cash-flowja, mivel nem kell ismeretlen biztosítási károkra tartalékolni.

Nagy értékre ajánlják

Az összkockázati biztosítást elsősorban azoknak a vállalatoknak ajánlják, amelyeknél a fejlett technológia, bonyolult termelési megoldások miatt nehéz megjósolni az összes kárt, ami adódhat. Egy egyszerű irodaépületnél könnyebben végiggondolhatók a kockázatok típusai, mint egy vegyi anyagokkal dolgozó, automatizált folyamatokra építő gyógyszerüzemnél. A mindent lefedő szerződés megkötését kimondottan mikrocégeknek sem tiltják, az ilyen típusú biztosításokat az Allianznál a 100 millió forint vagyonérték feletti szerződéseket intéző szervezeti egység kezeli, az Uniqánál 100–150 millió, a G-P-nál 250 millió forintnál kezdődik a közép- és nagyobb vállalati biztosítások ügykezelése.

Az all risks általában nem sztenderd, gyorsan megköthető, hanem egyedi kockázatvállalási munkatársak segítségével, jellemzően 2-3 hét alatt tető alá hozható vagyonbiztosítás. Kivétel e téren az Allianz, ahol ígéretük szerint sztenderd módon 2-3 nap alatt elkészítik.

A biztosítók a szerződésbe bevonandó vagyonérték mellett vizsgálják a cég tevékenységét. Külön szempont, hogy a vállalat tevékenységét egy székházban vagy több telephelyen, fizikailag elkülönülten végzi. Utóbbinál természetesen egyszerre csak egy helyütt várható kár. Külső behatolások ellen pedig számít, hogy milyen az adott vállalat védelmi-biztonsági rendszere. Ha hiányos, a biztosító kényszerűen limitálhatja a kárkifizetés mértékét.

A kis káresetet az ügyfél állja

A részletesebb kockázatelemzés és a „majdnem minden” kár bevállalása miatt az összkockázati biztosítások díja az Uniqa becslése szerint átlagosan 20–30, a Generalinál 20–50, az Allianznál pedig szintén mintegy 15–30 százalékkal magasabb a hagyományos, nevesített kockázatúakéhoz ké-pest. Jóllehet általában utóbbiak is lefedik a ténylegesen bekövetkező bajok, szerencsétlenségek nagy részét – állítja Kirchknopf Gábor, az Uniqa Biztosító területvezetője –, de a maradék így is csak összkockázati biztosítással fedezhető.

Az összkockázati biztosításból kizárt néhány kockázat:


• fokozatos állagromlás, használat miatti kopás, rozsdásodás, erjedés, zsugorodás,
férgek, hőmérsékleti, (lég)szennyezési változás stb.
• szándékos, a biztonsági határt meghaladó túlterhelés, próbanyomás
• alapok, falak, teherhordó szerkezetek megsüllyedése, megdőlése, repedése
(ha ez egyéb tárgyakban kárt okoz, azok biztosítottak)
• háborús és terrorcselekmények, nukleáris reakció, radioaktív szennyezés
• tervezési, gyártási és anyaghiba, hibás munkavégzés
• gépek, berendezések, kazánok, számítógépek álló vagy mozgó alkatrészeinek
mechanikus vagy szerkezeti meghibásodása
• nyomás alatti tartályok, gőzturbinák, gőzgépek, lendítőkerekek repedése,
törése esetén az elfolyt anyag mennyiségi vesztesége
• számítógépes rendszerek adatállományának, információinak elvesztése, sérülése


Melyek ezek a kockázatok? Ha a vállalat targoncása egy logisztikai központban véletlenül nekitolat egy polcszerkezetnek, és az öszszeomlik, megrongálva a készleteket és további polcokat, ez tipikusan all risks kár. Nem volt elemi csapás, nem nyomta be a hó a tetőszerkezetet, mégis szerencsétlenség történt – szemléltette egy példával Dobos Tamás, a Generali-Providencia (G-P) csoportvezetője. Ha valamelyik Uniqa-ügyfélnél a megfelelő karbantartás ellenére is beázik az ingatlan, nevesített biztosítás nem fedezi a kárt. Ehhez már all risks kell, amelyet például tavaly egyik ügyfelük sürgősen meg is kötött első ilyen beázása után.
Mivel az all risks biztosítás tipikusan a nagy károkra szól, a szerződő cégektől minden körülmények között a nevesített biztosításokénál jóval nagyobb, 100–500 ezer forint feletti, de akár többmilliós önrészt várnak el. Az üvegtörés, csőtörés okozta kis baleseteket így az ügyfélnek tipikusan magának kell állnia. Ami a kárkifizetés mértékét illeti, az Allianznál a saját tulajdonú vagyontárgyak esetében utánpótlási új értékre vagy akár a valóságos (úgynevezett avult) értékre is lehet szerződni. A Generali is új értékű pótlásra történő szerződésre tesz javaslatot ügyfeleinek, de itt is van mód használt értékre kötni. Ez főleg olyankor hasznos, ha az adott géptípust a használtgép-piacon is be lehet szerezni. Az Uniqa totálkár és részkár esetén új értéket fizet, ha viszont a biztosított nem pótoltatja a károsodott vagyontárgyat, akkor az avult értéket téríti.

Hűségért kedvezményt

Klasszikus társaihoz hasonlóan az all risks biztosítást is jellemzően határozatlan időre kötik, s évente újítják meg. Egy évben a kártérítés csak a biztosított összeg erejéig fizethető ki.
A hűséges ügyfelek általában tartamkedvezményt kapnak: az Allianznál például 3 évre kötött szerződés után van engedmény, s ha e periódus kármentesen telt el, ezt is külön jutalmazzák. A Generalinál a tartamengedményen túl nagyobb volumen miatt vagy a ritkább (fél vagy egész évre előre szóló) díjfizetés alapján is lehetnek kedvezmények. Még egy tanács: díjkedvezményt, kedvezőbb feltételeket érhet el a vállalat, ha biztosítási alkusz segítségével megversenyezteti a biztosítókat a szerződés megkötéséért.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik