Üzleti tippek

Adótipp: Start program

2005. október 1-jei hatállyal jelentősen módosultak a pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának elősegítését szolgáló rendelkezések.

Érvényes Start kártyával rendelkező személyek után két évig nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni, valamint a bruttó fizetés 3 százalékának megfelelő munkaadói járulék és 29 százalékának megfelelő foglalkoztatói társadalombiztosítási járulék helyett az első évben 15 százalék, a második évben 25 százalék járulékfizetési kötelezettség terheli a munkaadót.

A kedvezmény érvényesítése szempontjából a jövedelemnek nincs felső határa, de a kedvezményt csak a kötelező minimálbér 150 százaléka, felsőfokú végzettségűek foglalkoztatása esetén a kötelező minimálbér 200 százaléka összeghatárig lehet érvényesíteni.

A Start kártya a pályakezdő fiatal esetén csak egyetlen munkáltatóval fennálló jogviszony után jogosít fel kedvezményre, még akkor is, ha az illető pályakezdő egyszerre több munkáltatóval létesített munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

A kedvezmény érvényesítésére az a munkáltató jogosult, amely a Start kártyát a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi. A kedvezmény érvényesítésének nem feltétele a foglalkoztatás időtartama, határozatlan vagy a határozott idejű jellege.

A Start program időtartama alatt a pályakezdő korlátlan számban válthat munkahelyet, nincs egy munkáltatóhoz kötve.

A Start kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő 25. életévének, felsőfokú végzettségű igénylő esetén a 30. életévének betöltéséig terjedő időszak, ha az két évnél rövidebb.

A kedvezmény alapjául szolgáló Start kártyát kiválthatja minden:

• pályakezdő fiatal
• aki 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén 30. életévét még nem töltötte be
• tanulmányait befejezte, vagy abbahagyta
• és még nem vállalat munkát

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

A Start kártya kiváltására a pályakezdő fiatal jogosult 0534/Start jelű nyomtatvány kitöltésével.

A Start kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltének napjával kezdődik, ez megegyezik az igénylőlap adóhatósághoz történő benyújtásának napjával.

A munkáltató, szemben a korábbi szabályozással, amikor a kedvezményezett 9 hónapos időszak lejárta után az adóhatóságtól a kedvezmény összegét visszaigényelhette, most havonta érvényesítheti a kedvezményt oly módon, hogy a munkabért terhelő munkáltatói járulékfizetési kötelezettséget a kedvezmény figyelembevételével kell teljesíteni a tárgyhónapot követő tizenkettedik napig.

Amennyiben a munkáltatónál a pályakezdő jogviszonya 2005. október 1-jét megelőzően kezdődött, akkor az első 9 hónapban a munkáltató a belépéskor hatályos kedvezményeket érvényesítheti, majd annak lejárta után a foglalkoztatásnak megkezdésétől számított két évből hátralévő időre a Start program keretében érvényesíthető kedvezményekre jogosult.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik