Üzleti tippek

Több pontban módosul a GVOP pályázati rendszere

Megváltozik a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) pályázati rendszere. Csökken a támogatási szerződésekhez benyújtandó mellékletek száma, egyszerűsödik a kifizetések igénylése és bevezették az egyszerűsített szerződésmódosító adatlapot is.

A benyújtandó mellékletek számának csökkenésével a támogatási szerződések megkötése hatékonyabbá vált. A jövőben nem szükséges a kedvezményezetteknek a szerződéskötéshez aláírási címpéldányukat ismételten beszerezni és mellékelni, amennyiben azt a kontraktus aláírója már korábban csatolta a pályázathoz, és az aláírásra jogosult személye nem változott a szerződés megkötéséig. Ebben az esetben elegendő a kedvezményezettnek egy nyilatkozatot tennie arról, hogy az adatok nem változtak.Több pontban módosul a GVOP pályázati rendszere 1

Nem kell a továbbiakban a kedvezményezetteknek banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a számlavezető banknak, és megszűnt a biztosítékadási kötelezettségről szóló melléklet is.


A támogatott GVOP pályázatok elszámolása esetében változott a kifizetések folyamata. Az ezirányú igénylésekhez egységesen bekért dokumentumoknál számos egyszerűsítési intézkedést vezettek be.


A kkv-k körében legnépszerűbb prioritás esetében – GVOP 2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése – egyszerűsített szerződésmódosítási eljárást vezettek be. A jövőben a kedvezményezettek megfelelő indoklással és az egyszerűsített szerződésmódosító adatlap hiánytalan kitöltésével, cégszerű aláírással és a közreműködő szervezet részére történő megküldésével kezdeményezhetik a támogatási szerződés módosítását amennyiben az a kedvezményezett adataiban történő változásra, a támogatott projekt kezdési, illetve megvalósítási határidejének módosítására, bankszámlaszám és tanúsító változásra, valamint meghatározott esetekben a projekt tárgyának, illetve megvalósítási helyének megváltozására irányul.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik