Üzleti tippek

Többen minősülnek foglalkoztatónak

Az adóhivatal tájékoztatása szerint 2005. szeptember 1-jétől foglalkoztatónak kell tekinteni a gazdálkodó szervezetet, egyéni vállalkozót, magánszemélyt akkor is, ha a biztosítást megalapozó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet juttat.

2005. szeptember 1-jétől a biztosított foglalkoztatásán túlmenően akkor is foglalkoztatónak kell tekinteni a jogi és természetes személyt, egyéni vállalkozót, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságot, egyéb szervezetet, költségvetés alapján gazdálkodó szervet, bármely személyi egyesülést, ha a biztosítottnak a biztosítást megalapozó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet juttat (Tbj. 4. § a) pont).

A járulékfizetési kötelezettséget a juttatott jövedelem után a foglalkoztatónak kell megállapítani, bevallani és teljesíteni.
A természetes személy, ha az előbb említett juttatásban külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől részesül, és az eredeti foglalkoztatója (például a leányvállalat), akinél a fennálló jogviszonyára tekintettel részesült a juttatásban a kötelezettségeket nem vállalja át, a biztosítási kötelezettség terheit neki kell viselnie, azaz a társadalombiztosítási-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget neki kell megállapítania, bevallania, megfizetnie.

A természetes személynek a járulékfizetési kötelezettségét az adóazonosító jelére hivatkozva a tárgyhónapot követő hónap 12-éig, a bevallási kötelezettségét a személyi jövedelemadó-bevallásában 2006. május 20-áig kell teljesíteni. (Tbj. 5. § (3) bekezdés, 20. és 30/A.§)

Ajánlott videó

Olvasói sztorik