Üzleti tippek

Foglalkoztatást elősegítő programok cégeknek

A kormány több foglalkoztatást elősegítő programot indított 2005-ben. A cégek különböző jogcímeken pénzbeli támogatást igényelhetik. A Világgazdaság összegyűjtötte a különböző programokat.

Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás

A legalább hat hónapja (pályakezdők, illetve 45. életévét betöltöttek esetében három hónapja) nyilvántartott munkanélküliek tartós foglalkoztatásához nyújt bértámogatást a munkaügyi kirendeltség.
Az állástalan munkabérének 50–100 százalékát is átvállalhatja a munkaügyi kirendeltség, legfeljebb egyéves időtartamra. Ha a foglalkoztatott személy a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a támogatás mértéke a munkavállaló munkabérének 70–100 százalékáig terjedhet. A támogatás ebben az esetben legfeljebb két évre állapítható meg. A cégnek legalább anynyi ideig továbbfoglalkoztatást kell vállalnia, ameddig kapta a bértámogatást.
A munkáltató munkaerőigénye és a támogatás iránti kérelme a foglalkoztatás megkezdése előtt, lehetőleg az erre rendszeresített formanyomtatványon való bejelentésével történik a munkaügyi központ – a munkaadó székhelye/telephelye szerint illetékes – kirendeltségén. A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatvány térítésmentesen igényelhető a munkaügyi központ kirendeltségein. A munkaadó a támogatással foglalkoztatott munkanélküli után esedékes támogatást havonta utólag, az esedékes havi munkabér kifizetése után, a tárgyhót követő hó 10. napjáig a munkaügyi központ kirendeltségéhez beküldött elszámolólapon igényelheti, amelyhez a bérjegyzék másolatát és a kifizetést igazoló bizonylatot is csatolni kell.

Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása

Az a munkaadó igényelheti, amely vállalja, hogy minimum három hónapja regisztrált munkanélkülit foglalkoztat, méghozzá legalább a teljes munkaidő felét, de legfeljebb a háromnegyedét elérő munkaidőben. Támogatásként a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló bér- és járulékköltségeinek 75 százaléka nyerhető el a kirendeltségtől, vagy a munkába járásával kapcsolatban felmerült helyközi utazási költségek munkaadót terhelő része részben vagy egészben téríthető meg. Mindezt maximum egy évig kaphatja a cég. A támogatás részletes feltételeiről, a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeiről, a támogatás esetleges visszakövetelésének feltételeiről a munkaadóval a kirendeltségvezető megállapodást köt.

Közhasznú munkavégzés támogatása

Az átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő munkanélküliek munkába állítását is segítik a kirendeltségek, méghozzá foglalkoztatásuk ideiglenes jellegű megoldásával úgy, hogy támogatást adnak az igénylőknek. A támogatást települési önkormányzatok, közfeladatokat ellátó intézmények és szervezetek, valamint közhasznú társaságok vehetik igénybe. A kirendeltség a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek maximum 70 százalékáig terjedően ad vissza nem térítendő támogatást a munkaerő-piaci alap decentralizált foglalkoztatási alaprészéből.

Abban az esetben, ha a munkaadó olyan munkanélküli foglalkoztatását vállalja, aki a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, akkor a támogatásnak nem feltétele a statisztikai állományi létszám bővülése, sőt a támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek akár 90 százalékát is elérheti.

Munkahelymegtartó képzés támogatása

Nemcsak munkanélküliek, hanem az állásvesztés veszélyével fenyegetett alkalmazottak képzését is támogatják a hazai munkaügyi kirendeltségek, ha a képzés az elhelyezkedési esélyt növeli vagy épp a munkahely megtartását célozza.

Képzési támogatásként keresetkiegészítés, keresetpótló juttatás, illetve a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kirendeltség átvállalhatja a képzési díj egészét vagy egy részét, a szállásdíj, az étkezés vagy az utazás költségeit. Keresetkiegészítésként a képzésben részt vevő átlagfizetésének és a képzés alatt elért keresetének különbözetét veszik figyelembe a munkaügyi kirendeltségek.
Támogatást nyerhet minden olyan foglalkoztatást elősegítő ismeretszerzés, illetve bővítés is, amely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik vagy hatósági előírások szabályozzák. A munkaadónak írásban vállalnia kell, hogy a képzésben részt vevőket – a képzés befejezését követően – legalább a képzés időtartamával azonos időtartamban továbbfoglalkoztatják. A finanszírozást igénylő vállalkozásnak mindenképp hozzá kell járulnia a képzés költségeihez, vagy biztosítania kell az oktatás lebonyolításához szükséges szakmai, tárgyi, technikai, illetve személyi feltételeket.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik