Üzleti tippek

Magyar-osztrák határ: 12 millió euró közlekedési és turisztikai fejlesztésekre

Magyarország és Ausztria határon átnyúló együttműködésének ösztönzésére 1995 óta számos Phare program indult és valósult meg. A 2004-ben meghirdetett “Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok” és a “Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok” támogatási konstrukció keretében ez évben több mint 30 projekt kezdheti meg a munkát.

A program indító eseményeként írták alá a támogatási szerződéseket hétfőn, ünnepélyes külsőségek között Szombathelyen.

A határon átnyúló együttműködések elősegítésére 1995-ben elsőként a magyar-osztrák határrégióban indult európai uniós támogatási program. Azóta számos Phare CBC (Cross-Border Cooperation) valósult meg az ország határszakaszain néhány nagy értékű projekt, kisprojekt alap vagy támogatási konstrukció formájában.

A Magyarország-Ausztria Phare CBC program keretében először 2003-ban hirdetett meg támogatási konstrukciót a VÁTI Kht. humánerőforrás-fejlesztés és környezetvédelmi témában. 2004-ben újabb támogatási konstrukciók indulhattak: a “Határon Átnyúló Közlekedési Infrastruktúra Hálózatok” (HU 2003/004-575-01) és a “Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok” (HU 2003/004-575-02). A határ két oldala közötti gyorsabb, jobb és biztonságosabb közlekedési kapcsolatok kialakítására 8 millió euró, a magyar-osztrák határrégióban először kifejezetten a turizmus fejlesztésére 4 millió euró áll rendelkezésre.

A programok célja a határon átnyúló együttműködések fejlesztése, a határrégió versenyképességének erősítése, a magyar-osztrák határtérség társadalmi-gazdasági integrációjának, fejlődésének elősegítése. Kiemelt fejlesztési területei az elérhetőség javítását szolgáló közlekedési infrastruktúra hálózatok, valamint a turisztikai kínálathoz turisztikai termékek (vonzerő, kapcsolódó létesítmények és szálláslehetőség és szolgáltatások) kialakítása.

A projekteknek a magyar-osztrák határtérségen belül kell megvalósulniuk:
Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye (Magyarország), illetve
Burgenland, Bécs, Niederösterreich Süd és Wien Umland-Süd (Ausztria) területén, és legalább egy partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról.

A programban támogatásra a magyar-osztrák határterületen központtal vagy képviselettel rendelkező szervezetek pályázhattak:


 • non-profit és nem-kormányzati szervezetek,

 • önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkező társulások, önkormányzatok által alapított és önkormányzati kezelésben lévő társulások,

 • szakmai szervezetek és kamarák, oktatási intézmények,

 • alapítványok, egyesületek,

 • területi közigazgatás,

 • továbbá a közlekedési témában, helyi, megyei és regionális hivatalok, közlekedési és közútkezelői közhasznú társaságok és más közhasznú infrastruktúrakezelő társaságok,

 • illetve a turizmus területéről magyar állami tulajdonban levő turisztikai attrakciók.

  A projektek időtartama maximum 18 hónap, minimum 3 hónap.

  A Határon átnyúló közlekedési infrastruktúra hálózatok támogatási konstrukció pályázható keretösszege 8 millió euró, ebből az európai uniós Phare-támogatás 6 millió euró, a nemzeti társfinanszírozás 2 millió euró. A programon belül tanulmányok, tervek és egyéb szolgáltatásokra 1 millió euró, közlekedési infrastruktúra beruházásokra 7 millió euró fordítható. Az egy projektre elérhető támogatás minimum-maximum összege az előbbi esetben 10 ezer-200 ezer euró, az utóbbinál 500 ezer-2 millió euró.

  A Határon átnyúló turizmus-fejlesztési hálózatok támogatási konstrukcióban 4 millió euró használható fel, ebből az európai uniós Phare támogatás 3 millió euró, a nemzeti társfinanszírozás 1 millió euró. Az egy projektre elérhető támogatás minimum-maximum összege 20 ezer-500 ezer euró.

  A pályázóknak a projekt költségvetésének minimum 10 százalékát saját hozzájárulásként kell biztosítaniuk.

  A projektek példaértékű határon átnyúló együttműködéseket mutatnak, így többek között:
  a közlekedés területén a Fertő-tó körüli kerékpárút fejlesztése, összekötőút építése Szentgotthárd és Mogersdorf között, a Jánossomorja és az országhatár közötti útszakasz felújítása, a Pinka-menti határátkelési infrastruktúrák fejlesztése, kerékpárút építése Zalalövő-Bagod között, a Zala-völgye és az Észak-Hanság kerékpárút valamint a Szombathely-Kőszeg főút terveinek elkészítése;

  turizmus témában a Pannonhát Tájpark kialakítása, kerékpáros turistáknak szálláshely létesítése Halásziban és turisztkai központ és szálláshely létesítése Iváncon, kerékpárkölcsönző rendszer kiépítése a régióban, alpesi borház és horgászturisztikai információs központ létrehozása Vas megyében, Zalakaroson a szabadtéri színpad felújítása.

  A 2003-ban indult első támogatási konstrukcióban a 22 humánerőforrás-fejlesztési és a 13 környezetvédelmi projekt ez év végére fejezi be a munkát, míg a mostani program több mint 30 projektjének eredményei 2006-ra várhatóak.

  A pályázati programok iránti érdeklődést, a fejlesztési igényt jól tükrözi, hogy a jelentkezések közel másfél-kétszeresen meghaladják a programok adta lehetőségeket: a közlekedési programban a 8 millió eurós keret kétszeresére érkezett pályázat, 22 pályázóból 14 juthatott támogatáshoz; a turisztikai területen a 32 pályázó közel 6 millió eurós támogatási igényéből 19 nyertest lehetett hirdetni a 4 millió eurós keretből.

  A program sikerét vetíti előre a támogatási keret közel százszázalékos lekötési aránya, ez a szám mindkét konstrukcióban meghaladja a 99 százalékot. Az eredményhez jelentősen hozzájárulnak a pályázók korábbi években szerzett tapasztalatai. Eltérő a kép a két programot összevetve: a turizmus témában a nyertesek fele már részt vett Phare pályázatokon, ezek döntően önkormányzatok és civil szervezetek; ugyanakkor a közlekedésfejlesztésre pályázók legtöbbje újnak számít a Phare által finanszírozott határ menti együttműködésben.

  A Phare CBC programok folytatásának tekinthető Interreg Közösségi Kezdeményezésben további hasonló programok szerepelnek a magyar-osztrák határszakaszon is.

  A hétfői aláírási cermónián részt vett Szegvári Péter, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke, Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és a VÁTI Kht. részéről Galovicz Mihály programengedélyező ügyvezető.

 • Ajánlott videó

  Olvasói sztorik