Üzleti tippek

Szigetköz projekt

Integrált döntés-előkészítő eszköz megalkotása és bevezetése a fenntartható víz- és területgazdálkodás elérése érdekében, szlovák–magyar együttműködés keretében. LIFE04ENV/H/000382

A Szigetköz Projekt – integrált döntés-előkészítő eszköz megalkotása és bevezetése a fenntartható víz- és területgazdálkodás elérése érdekében, szlovák–magyar együttműködés keretében című LIFE-III ENVIRONMENT pályázatot az Európai Unió Környezeti Főigazgatósága (DG ENVIRONMENT) a 2004. év során kedvezően bírálta el, így a szigetközi térség fejlesztésére először sikerült közvetlen brüsszeli forrásokból támogatást szerezni. A projekt nem csupán az eddigi legnagyobb költségvetésű, magyarországi szervezetek által Brüsszelbe benyújtott LIFE-III projekt, hanem európai mércével mérve is kiemelkedőnek számít mind minőségét, mind költségvetését tekintve. A projekt megvalósítására létrejött öttagú nemzetközi konzorcium célja a fenntartható víz- és területgazdálkodás, valamint a vízpótlás megvalósításának irányába mutató fejlesztések, beruházások végrehajtása, illetve ezen keresztül további uniós támogatások megszerzése.

Célkitűzések

A projekt célja egy integrált döntés-előkészítő eszköz megalkotása, illetve ezen keresztül és ennek segítségével az alsó-szigetközi vízpótlási rendszer hiányzó komponensei egy részének kiépítése. A cél: hozzásegíteni a határokon átnyúló szigetközi-csallóközi régió egészét egy egységes és fenntartható víz- és területgazdálkodási rendszer kiépítéséhez. A fenntartható, és különösen a nemzetközi együttműködésben megvalósuló, határokon átnyúló víz- és területgazdálkodás elérése fontos prioritása az Európai Unió környezeti politikájának (Víz Keretirányelv, 2000/60/EK).

A döntés-előkészítő eszköz (Decision Support Tool, DST) előkészítése és megalkotása – mint a projekt talán egyik legfontosabb hozománya – magában foglalja mindazokat a széles körű, egységesített elemzéseket, felméréseket, amelyek nélkülözhetetlenek a XXI. századi igényeknek megfelelő közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásához. A térinformatikai alapokon nyugvó döntéstámogató eszköz segítségével a jövőben nem csupán a nagy nyilvánosságot kapó vízpótlási kérdésekben, hanem a régiót érintő egyéb környezeti, természeti vagy gazdasági események kérdésében is előre modellezhetjük a döntések hatásait.

A projekt felépítése, munkaszakaszai

A projekt átgondolt és logikus struktúra alapján valósul meg 2004 novembere és 2007 novembere között. A koordinációs és menedzsment munkaszakasz (1) a projekt adminisztratív és pénzügyi koordinálásáért, illetve a különböző, Brüsszelbe benyújtandó hivatalos jelentések elkészítéséért felel. A projekt kiemelt jelentőségű szakasza (2) a helyi lakosok, vállalkozók, valamint civil szervezetek, kamarák és hatóságok igényeinek feltérképezése, szükség és igény szerint szakmai bevonásuk a projektbe. A döntéstámogató eszköz alapjait biztosító térinformatikai rendszer felépítéséhez szükséges környezeti-hidrológiai elemzések (3), társadalmi-gazdasági vizsgálatok, felmérések (4) során a fenntarthatóság szempontjából leglényegesebb folyamatok, kérdések kerülnek majd előtérbe, beleértve a korábbi vízügyi és területhasználati szabályozásokat is (5). Az új felmérésekből, elemzésekből nyert, valamint a meglévő monitoring rendszer által biztosított, illetve a „barter” megegyezések alapján megszerzett adatok egységes térinformatikai rendszerben kerülnek feldolgozásra (6). A megfelelő adatfeldolgozást az erre a célra kidolgozott speciális térinformatikai módszerek segítik. Az adatok hozzáférhetőek lesznek a konzorciális partnerek és – korlátozott módon – a helyi lakosok, társadalmi-gazdasági szereplők számára.

A projekt egyik eredménye a kialakított térinformatikai adatbázison alapuló, innovatív döntéstámogató eszköz (DST) lesz (7). Az eszköz tesztelését és optimalizálását a térinformatikai rendszeren kívül a már meglevő és hatékonyan üzemelő monitoring rendszer fogja segíteni. A DST segítségével lehetővé válik az egész régió egységes modellezése mind a környezet-természeti, mind a társadalmi-gazdasági aspektusokból, sőt lehetőség lesz az esetleges vészhelyzetek előrejelzésére és káros hatásainak csökkentésére is.

A projekt másik, kétségkívül látványosabb eredménye lesz az alsó-szigetközi vízpótlási rendszer hiányzó elemei kiépítésének elindítása (8), jórészt a DST modellezéseinek eredményein alapulva, bemutatva a döntéstámogató eszköz hatékonyságát.

Az eredmények közzététele, a végfelhasználók, a lakosság és az érdekeltek rendszeres tájékoztatása és bevonása a megvalósításba kritikus pontja a projektnek (9). Különböző szemináriumok, workshopok, valamint egy speciális weboldal igyekszik majd kielégíteni valamennyi szakmai és nem szakmai érdeklődő kíváncsiságát.

A konzorcium

„A projekt előkészítését és a pályázat elkészítését a Geonardo Kft. koordinálta” – mondja Kitley Gábor, a több tucat sikeres uniós projektet végrehajtó kft. igazgatóhelyettese, aki maga is a Szigetköz „fővárosából” Mosonmagyaróvárról került Budapestre. A céget egyébként Európai viszonylatban is a legsikeresebbek között tartják számon, hiszen az elmúlt 3-4 évben közel 10 milliárd forint összértékű projektben vett részt.

A Szigetköz Projekt megvalósításának kedvezményezettje a Felső Mosoni-Duna menti Önkormányzati Társulás, egyébként az általa létrehozott Szigetközi-Csallóközi önkormányzati gesztori szövetség vezetője. A projektben partnerként vesz még részt a Geonardo Kft. mellett a Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövizig), a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (Vituki) és a szlovákiai Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VUVH). A projekt 2003 őszén került benyújtásra közvetlenül Brüsszelben, és a közel 9 hónapos bírálati-szerződéskötési folyamat után 2003 őszén kezdődött el. A projekt futamideje 36 hónap.

A LIFE-III Közösségi Program

A LIFE (Les Instruments Financiers pour l’Environnement) elnevezésű közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a tagországokban (illetve a későbbiek során a társult országokban) megvalósuló innovatív, demonstrációs jellegű környezet- és természetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. A jelenleg futó 3. szakasz (LIFE-III) 2000-2006. között van érvényben, 957 millió eurós költségvetéssel.

A LIFE három fő tevékenységi területet felölelő horizontális jogi eszközrendszer, amely alapján a környezet és természetvédelem teljes területén igyekszik kifejteni hatását.

Jelenleg a LIFE-III program 3 alfejezetre oszlik (zárójelben az egyes alfejezetekhez tartozó költségvetési hányad):
• LIFE-ENVIRONMENT – környezetvédelem (47 százalék)
• LIFE-NATURE – természetvédelem(47 százalék)
• LIFE-THIRD COUNTRIES – harmadik országok (6 százalék)

További információ

Széles Sándor elnök, Felső Mosoni-Duna menti Önkormányzati Társulás, 06 96/566-083
Kitley Gábor igazgatóhelyettes, Geonardo Kft.: 06 1/ 250 6703, info@geonardo.hu

A támogatott tevékenységek céljának összhangban kell állnia a közösségi politika és törvényhozás céljaival, valamint meg kell felelnie az információs csomagokban szereplő feltételeknek. A program lehetőséget ad, hogy természetes, illetve jogi személyek egyaránt pályázhassanak támogatásra, amelynek előnye, hogy a LIFE figyelmet tud fordítani a kis léptékű, helyi szintű, nem kormányzati kezdeményezések társfinanszírozására. Az elnyerhető támogatás aránya a jogos költségek 50 százaléka, néhány esetben ez 30–75 százalék között változhat.

Magyarország 2001-ben csatlakozott a programhoz. Az elmúlt évek során kevés minőségi projektet adtak be a hazai pályázók, ennek következtében igen kevés magyarországi pályázatot fogadtak el (2004-ben mindössze négyet).

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik