Üzleti tippek

Pályázati tipp: Intelligens energiát

Az Intelligens Energiát Európának (2003–2006) program keretében 2004. december 23-án újabb pályázati felhívást tett közzé az Európai Bizottság. Az idei év teljes költségvetése 57 millió euró.

A támogatás célja

Az Intelligens Energiát Európának Keretprogram az energetika témakörébe eső közép- és hosszú távú fejlesztéseket támogatja. A program az unió energiafüggőségének enyhítésére és a fenntartható fejlődés megvalósítására való törekvésből ered, és a meglévő energetikai rendszerek ésszerűbb, hatékonyabb felhasználására, illetve a megújuló energiaforrások elterjesztésére törekszik. A program nagy hangsúlyt fektet a létrejött kutatási eredmények nemzetközi elterjesztésére és a fejlődő országokkal közösen kialakított projektek támogatására.

A keretprogramban négy jól elkülöníthető terület részesül támogatásban:
SAVE: az ésszerű energiafelhasználás és kereslet menedzsment javítása, különösen az építőipari és az ipari szektorban, magában foglalva a jogszabályok előkészítését és alkalmazását
ALTENER: a megújuló energiaforrások központosított és decentralizált termelésének támogatása, integrációjuk a városi környezetbe, az ide vonatkozó jogszabályok előkészítése és alkalmazása
STEER: a közlekedés energetikai szempontjaihoz kötődő kezdeményezések támogatása, az üzemanyagok diverzifikálása, megújuló energiafajták a közlekedésben, energiahatékonyság, magában foglalva a jogszabályok előkészítését és alkalmazását
COOPENER: az energiahatékonyságot és a megújuló energiák felhasználását célul kitűző nemzetközi projektek támogatása, különösen a fejlődő országokban

A pályázatokat az alábbi három pályázati típusra lehet benyújtani:
• Általános akciók (General Actions), amelyekre a legnagyobb arányban ítélnek meg támogatásokat;
• Új helyi, és regionális energiaügynökségek létrehozásának támogatása; illetve
• Események egyedi támogatása (Specific Support for Events).

A bizottság az első két pályázati típus esetében 2005. március 23-áig, míg a harmadik típus esetében 2005. január 31-éig, illetve május 31-éig várja a pályázatokat.

Támogatási feltételek

A program nyitva áll bármely, az Európai Unióban alapított jogi személy számára és mind a köz-, mind a magánszférát igyekszik bevonni. Az egyetemek, kutató központok, európai, nemzeti, helyi, regionális és városi ügynökségek, testületek és az egész vállalati szektor részvételére számítanak, gyakorlatilag mindenkire, aki érintett a megújuló energiaforrások részaránya és az energiahatékonyság növelésében. Az elbírálásnál előnyt élveznek a kis- és középvállalkozások.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke akár 50 százaléka is lehet az elszámolható költségeknek az 1. és 2. típusú akciók esetében. Az 3. típusú, elsősorban rendezvényeket, konferenciákat támogató akciók keretében az Európai Unió hozzájárulása maximálisan 40 000 euró, de nem több, mint az összes elszámolható költség 50 százaléka.

További információ és letölthető dokumentumok

Az Intelligens Energiát Európának program hivatalos honlapja:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

A programért felelős intézmény:
Európai Bizottság – Intelligent Energy Executive Agency
B-1049 Brüsszel
Belgium
A program és a támogatandó projektek kivitelezésében a végrehajtó ügynökség segédkezik, mintegy kapcsolattartó intézményként a bizottság és a programban résztvevő partnerek között.

Angol nyelvű információ:
tren-intelligentenergy@cec.eu.int

Magyar nyelű információ:
www.euoldal.hu

Ajánlott videó

Olvasói sztorik