Üzleti tippek

Elindították a BÉKÉS Kisvállalkozói Hitelprogramot

A mikro- és kisvállalkozások számára új vállalkozásfejlesztési finanszírozási program indul a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány (BMVA) és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) közreműködésével.

A Békés megyei vállalkozások erősítésének, fejlesztésének felgyorsítása érdekében a BMVA folyamatosan, egyre bővülő szolgáltatásokkal áll a megyei vállalkozások rendelkezésére. Egyik legsikeresebb programját, a Mikrohitel Programot 1994. évben indította. Erre építve 2004. május 12-én megállapodást írt alá a BVK-val, hogy az Európa-díjat nyert konstrukció eljárási rendjének megfelelő hitellehetőség a Békés megyei vállalkozások számára is rendelkezésre álljon.

A BVK hitelterméke bebizonyította, hogy a nonprofit és profitorientált szervezetek összefogásával a kis- és kezdő vállalkozások is sikerrel finanszírozhatók. A konstrukcióban nyújtható hitel tervezett összege maximum 15 millió forint lesz. Az új program indításához szükséges forrásokat a hamarosan decentralizálásra kerülő mikrohitel alapok és a helyi pénzintézetek kiegészítő forrásai biztosítják majd. Amennyiben az igényelt hitel összege ettől eltérő, úgy annak forrása 6:9 arányban kerül majd meghatározásra a BMVA és a pénzintézet forrásaiból.

A BÉKÉS Kisvállalkozói Hitel Program keretében azon vállalkozás fejlesztési elképzelései lesznek finanszírozhatók, amely
ˇ vállalkozás Békés megyében bejegyzett, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, ahol a külföldi tulajdonos tulajdoni hányada nem haladja meg a 25 %‑ot, illetve a megye területére érvényes vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozás;
ˇ vállalkozásban az állami vagy önkormányzati tulajdonosi részarány – tőke, vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot;
ˇ vállalkozás előző évi nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft, vagy mérleg főösszege legfeljebb 500 millió Ft;
ˇ vállalkozás összes foglalkoztatottainak létszáma 50 főnél kevesebb;
ˇ vállalkozás rendelkezik megvalósítható üzleti tervvel;
ˇ vállalkozás rendelkezik a tervezett fejlesztés nettó összköltsége minimum 25 %‑ának megfelelő saját forrással;
ˇ vállalkozásnak nincs lejárt hiteltartozása, köztartozása;
ˇ vállalkozás a hitel felvételéhez a Hitel Bizottság által elfogadott fedezetet nyújt.

A hitel felhasználható lesz beruházásra, gépek, berendezések és egyéb állóeszközök, valamint forgóeszköz vásárlására.

A hitelt nem fordíthatják majd olyan költségek fedezésére, mint például bérek, bérleti díjak, energiaköltségek, valamint a visszaigényelhető ÁFA összege.

A saját erő igazolása a Hitel Bizottság döntését követően kiállított, a hitelcélként megjelölt fejlesztésre vonatkozó kifizetett számlákkal fog történni.

A hitel biztosíték ellenében kerülhet folyósításra. Erre a célra a hitelből vásárolt állóeszközöket fel kell ajánlani, de a Hitel Bizottság egyéb fedezet (ingatlan, kezes) biztosítását is kikötheti.

A pénzintézet által biztosított hitelrész után a Hitelgarancia Rt legfeljebb 80 % mértékben készfizető kezességet vállalhat majd. A kezességvállalási díjnak – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 50 % díjtámogatása miatt – csak a felét kell a vállalkozásnak megtérítenie.

BÉKÉS Kisvállalkozói Hitel Program tervezett kondíciói

BMVA forrásból nyújtott hitelrész

Pénzintézet által nyújtott hitelrész

Tőkeösszeg

6.000.000.-Ft

9.000.000.-Ft

Maximális futamidő

60 hó

60 hó

     futamidőből türelmi idő

max. 6 hó

max 6 hó

Kamat mértéke

11,5 % fix (szerződéskötés-kori jegybanki alapkamat)

13 %

Egyéb költség

nincs

első évben 1,5 %, ezt követően évi 1 %

     számlanyitási díj

nincs

Nincs

Hitelbírálati díj

nincs

hirdetmény szerint

Törlesztés ütemezése

havonta

Havonta

Kamatfizetés

havonta

Havonta

     esedékessége

hónap utolsó napja

Hitelcél

beruházás, fejlesztés, forgóeszköz a vállalkozó kérelme szerint

Döntési szint

BMVA Hitel Bizottsága, a pénzintézet vétójoga mellett

Szerződéskötés

BMVA-nál

Hitelmegállapodás

Közjegyzői okirat

Folyósítás, számla ellenében

BMVA-nál leadott számlák alapján


Információk a program menetéről:

ˇ A hitelkonstrukcióval kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a BMVA központi és területi szolgáltató irodáiban lesz elérhető.
ˇ A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok a BMVA által szervezett tanácsadáson szerezhetők be. A tanácsadáson való részvétel a hitelkérelem benyújtásának feltétele.
ˇ A kérelmeket a Vállalkozásfejlesztési Központ fogja befogadni.
ˇ A kérelmek feldolgozását, a vállalkozás helyszínen történő megtekintését a két finanszírozó cég munkatársai együttesen végzik majd.
ˇ A kérelmek elbírálása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala a független szakértőkből álló Hitelbizottság feladata lesz.
ˇ Pozitív döntés alapján két kölcsönszerződés készül.
ˇ A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt eszközökre és egyéb biztosítékokra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a BMVA és a pénzintézet.
ˇ A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot.
ˇ A hitelszerződéseket és a biztosítéki szerződéseket tartozáselismerő közokiratba kell foglalni, amely egységes törlesztési táblát tartalmaz.
ˇ A hitel folyósítására legfeljebb 3 részletben, a saját erő felhasználását követően, számlák ellenében lesz lehetőség.


Ajánlott videó

Olvasói sztorik