Üzleti tippek

Testreszabott pályázatok

A gazdasági versenyképesség jelentős növelését várja a kormányzat a gazdaságfejlesztési pályázatoktól, amelyek révén a hazai kis- és középvállalkozások idén több mint 10 milliárd forint forrásra pályázhatnak.

Ami néhány éve még csak álom volt a hazai vállalkozások számára, február elejétől mindez megvalósult: uniós pénzügyi forrásokra pályázhatnak. Ebben az évben a támogatásokból mintegy 40 milliárd forint jut a hazai cégeknek, amelyből több mint 10 milliárd forint kifejezetten a kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgálja. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes holnapján február elejétől március elejéig valamennyi pályázatot kiírják. Ezúttal a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai közül azokat emeltük ki, amelyek főleg a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztését szolgálják.

Multiplikátor program

Február közepén kezdődik az az oktatási program, amelynek célja, hogy a kis- és közép-vállalkozásokat az uniós pályázatokon való részvételre felkészítse. A gazdasági tárca reményei szerint a képzésben résztvevő multiplikátorok a megszerzett ismeretek hasznosításával országosan 4–5000 vállalkozás közvetlen pályázati felkészítésében nyújtanak segítséget. A program célja, hogy a magyar vállalkozók pályázati felkészültsége növekedjen, s így hatékonyabb legyen az uniós pályázati források felhasználása. A képzést a Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. bonyolítja le, mégpedig két lépcsőben. Először az érdekképviseletek, a kamarák és szakmai szövetségek képviselői esnek át az oktatáson, majd azok a pályázat készítői tevékenységet folytató vállalkozók következnek, akik a jövőben segítenek a kis- és középvállalkozásoknak a pályázatírásban, a pályázati ötletek megfogalmazásában. Ily módon összesen 450 személy részesül alapos, gyakorlati oktatásban a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Verseny-képesség Operatív programjá-nak kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára meghirdetett pályázatairól. A program kiemelt célja az is, hogy minél több kis- és középvállalkozás-hoz jussanak el az információk, ezért a képzésen részt vevők a források felhasználásának naprakész tudnivalói mellett olyan ismereteket is szereznek, amelynek révén képesek lesznek tudásuk eredményes továbbítására.

A kis- és középvállalkozások hatékonysága alacsony: éppen ezért a szektor hatékonyságának növelését tűzi ki céljául a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztésére kidolgozott program. Ez olyan stratégiai beruházásokra kívánja ösztönözni a vállalkozásokat, amelyek segítségével versenyképességük növekedhet.

A kis- és középvállalati, valamint a döntően külföldi tulajdonban lévő, modern nagyvállalati szektor közötti teljesítménybeli eltérés komoly veszélyt jelent a magyar gazdaságra nézve. A kisebb vállalkozások versenyhátrányukat együttműködések kialakításával csökkenthetik. Az együttműködés által a szektor cégeinek lehetősége nyílik, hogy egyesítsék kompetitív előnyeiket. Ezért az „Együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban” című program a kis- és közepes vállalkozások közötti összefogást, hálózatosodást tűzte ki célul.

A szektor cégeinek innovációs aktivitása, források hiányában, elmarad az EU átlagától. Ennek megváltoztatása érdekében hirdetik meg a vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítését célzó pályázatokat.

A kisvállalati szektor jelentős lemaradásban van a fejlett, elektronikus vállalatirányítási rendszerek használata tekintetében a tőlünk nyugatra levő vállalakozásokhoz képest. E helyzet megváltoztatása érdekében jött létre a „Gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése” program. A hazai kis- és középvállalati kör lemaradását hivatott csökkenteni a fejlett, elektronikus vállalatirányítási rendszerek, vagy az internet használata tekintetében az Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése elnevezésű program.1. A kis és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése (GVOP 2.1.1)
A pályázat célja:
a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozók piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítása, technológiai korszerűsítése, innovatív képességük növelése.
Rendelkezésre álló forrás: 6,4 milliárd forint.
Támogatásra jogosultak: kis- és középvállalkozások, feltéve, ha 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, s nettó árbevételük legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forint, s ha abban az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya nem haladja meg a 25 százalékot, és nettó árbevételének kevesebb mint fele származik mezőgazdasági tevékenységből.
A támogatás mértéke: max. 50 százalék, max. 25 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 400–500 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, az ennek során elszámolható költségek: műszaki gépek, berendezések beszerzése, ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, licenc, know-how vásárlása.

2. Korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása (GVOP 2.1.2)
A pályázat célja: a minőségtudatos vállalatirányítás megvalósítása, minőségi menedzsment kialakítása, a minőségi és környezetközpontú szemlélet erősítése.
A rendelkezésre álló forrás: 956 millió forint.
A támogatásra jogosultak: kis- és középvállalkozások, ha az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya nem haladja meg a 25 százalékot, és nettó árbevételének kevesebb mint fele származik mezőgazdasági tevékenységből.
A támogatás mértéke: max. 50 százalék, max. 1,4 millió forint, a vállalkozás létszámától és a bevezetésre kerülő rendszertől függően.
Nyertes pályázatok száma: 1200–1400 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: a minőség-, a környezet, egyéb irányítási rendszerek kialakításához kapcsolódó tevékenységek, a TQM rendszer bevezetése és tanúsíttatása, a „20 kulcs” program bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás.

3. Emelet szintű, szakma-specifikus tanácsadás nyújtása kis- és középvállalkozások számára (GVOP 2.2.2)
A pályázat célja:
a vállalkozások sikeres működéséhez és fejlődéséhez szükséges szakma-specifikus ismeretek terjesztése, így a kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése, túlélési, növekedési esélyeinek javítása.
Rendelkezésre álló forrás: 577 millió forint.
Támogatásra jogosultak: kis- és középvállalkozások, ha abban az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya nem haladja meg a 25 százalékot, és nettó árbevételének kevesebb mint fele származik mezőgazdasági tevékenységből.
A támogatás mértéke: max. 50 százalék, illetve a cég létszámától függően max. 2 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 390–410 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: EU-s pénzügyi forráslehetőségek, támogatási konstrukciók gyűjtése, terjesztése kkv-k felé, pályázatok készítése, fejlesztési és üzleti tervek készítése, piac- és versenyhelyzet elemzése, menedzsment, marketing, termékfejlesztési tanácsadás, stratégiai vállalkozásvezetési és marketingkoncepció kidolgozása, piackutatás, értékesítési, marketing- és üzletfejlesztési tanácsadás.

4. Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása (GVOP 2.3.1)
A pályázat célja: a versenyhátrány mérséklése érdekében különböző vállalati együttműködések kialakítása, közös projektek kidolgozása.
A rendelkezésre álló forrás: 239 millió forint.
Támogatásra jogosultak: kis- és középvállalkozások mellett alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok és egyesületek is.
A támogatás mértéke: max. 50 százalék gazdálkodó szervezeteknél, más szervezeteknél 80 százalék, hálózat kialakítása esetén – létszámtól függően – maximum 4 millió forint, közös projektek kidolgozása esetén max. 1 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 65–70 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: vállalkozások közötti hálózatok kialakítása során közös projektek előkészítése, pályázati benyújtása, beruházások követése. Elszámolható költségek közé tartozik a tanácsadói díj, az utazási költségek, a projekt kapcsán felmerülő anyagi és személyi jellegű ráfordítások.

5. Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása (GVPOP 2.3.2)
A pályázat célja: olyan vállalati együttműködések – franchise, kisvállalkozói társaságok, beszerzési társaságok – fejlesztésének elősegítése, amelyek meghatározott termékek előállítási, beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezőbbé tételére irányulnak.
Rendelkezésre álló forrás: 1,6 millárd forint.
Támogatásra jogosultak: kis- és középvállalkozások, ha abban az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya nem haladja meg a 25 százalékot, és nettó árbevételének kevesebb mint fele származik mezőgazdasági tevékenységből.
A támogatás mértéke: max. 50 százalék, illetve a hálózatban részt vevők számától függően max. 60 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 40 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, amelynek során elszámolható költség a műszaki gépek, berendezések beszerzése, ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, licenc, know-how vásárlása, valamint közös arculat – logo, marketing – kidolgozása.

6. Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük (GVOP 1.1.3.)
A pályázat célja: a beszállító középvállalati kör megerősítése, fejlesztéseik támogatása annak érdekében, hogy tartós beszállítóvá váljanak. Cél a beszállítói klaszterek létrehozásának segítése is az integrátor vállalkozások ernyője alatt.
Rendelkezésre álló forrás: 857 millió forint.
Támogatásra jogosultak: az első célnál gazdasági társaságok, a másodiknál mellettük alapítványok, közhasznú társaságok, egyetemi és vállalati kutatóhelyek is.
Támogatás mértéke: az első célnál 50 százalék, maximum 50 millió forint, a második célnál 50 százalék, maximum 25 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: az első célnál 15–20, a másodiknál 5–8.
A támogatásban részesített fejlesztések köre: az első célnál új technológia bevezetése, minőségfejlesztés a beszállítások rendszerességének biztosítására, modern vezetéstechnikai rendszerek bevezetése a beszállítói kör szervezésére. A második célnál az integrátorok által megvalósított klaszter-menedzsment és a vállalkozók közötti együttműködés szervezeti kialakítása, a klaszterek számára nyújtandó szolgáltatások támogatása.

7. Vállati innováció támogatása kis- és középvállalkozások számára (GVOP 3.3.3)
A pályázat célja: a vállalati innovációs képesség fejlesztésének ösztönzése, a K+F eredmények átvételéhez és adaptálásához szükséges képességek fejlesztése, technológia-intenzív kkv-k fejlesztéseinek ösztönzése.
Rendelkezésre álló forrás: 400 millió forint.
Támogatásra jogosultak: legalább egy éve működő kis- és középvállalkozások.
A támogatás mértéke: max.50 százalék, max. 50 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 20 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: K+F eredmények hasznosítási jogának megszerzése, adaptálása, önálló kísérleti fejlesztés, önálló technológia-, termék-, szolgáltatás fejlesztése, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány.

8. Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek (GVOP 4.1.1.)
A pályázat célja:
integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésével elősegíteni a kkv-k EU-n belüli versenyre való felkészülését. A másik cél döntéstámogató, illetve üzleti intelligencia rendszerek bevezetésével elősegíteni a döntéshozatali folyamatok felgyorsulását, így javítani a termelékenységet.
Rendelkezésre álló forrás: 1,2 milliárd forint.
Támogatásra jogosultak: kis- és középvállalkozások, ha az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya nem haladja meg a 25 százalékot, és nettó árbevételének kevesebb mint fele származik mezőgazdasági tevékenységből.
A támogatás mértéke: az első célnál max. 50 százalék, de minimum 10, max. 50 millió forint, a második célnál min. 8, maximum 20 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: az első célnál 50, a második célnál is 50 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: integrált vállalati szoftvercsomag vásárlása, bővítése, illetve vállalati döntéstámogató, illetve üzleti intelligencia rendszerek bevezetése.

9. Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára (GVOP 4.2.1.)
A pályázat célja: egyrészt a kis- és középvállalkozások emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó internetes oldalainak kialakítása, másrészt számukra versenyképesség-növelő, hatékonyságfokozó tartalomszolgáltatások kialakítása.
Rendelkezésre álló forrás: 550 millió forint.
Támogatásra jogosultak: az első célnál bármely belföldi kis- és közepes vállalkozás, míg a második célnál bizonyos tevékenységet végzők pályázhatnak csak.
A támogatás mértéke: max. 50 százalék, de minimum 10, max. 100 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 35 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: internetes tartalmak többnyelvű megjelenése, saját emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó honlapok készítése, regionális, ágazati és üzleti portálok kialakítása, mobil eszközökre épülő üzleti szolgáltatások kialakítása, vagy tartalommenedzsment és a tartalomterjesztést támogató rendszerek kiépítése.

10. Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése (GVOP 4.2.2.)
A pályázat célja: növekedjék a közcélú adatok újrafelhasználása és kereskedelme, s minél több tudományos és kulturális tartalom váljék elérhetővé.
Rendelkezésre álló forrás: 550 millió forint.
Támogatásra jogosultak: bizonyos tevékenységi körbe tartozó kis- és középvállalkozások mellett a non-profit szervezetek, kamarák, közgyűjtemények is.
A támogatás mértéke: maximum 50 százalék, de minimum 10, maximum 500 millió forint.
Nyertes pályázatok száma: 10 darab.
A támogatásban részesített fejlesztések: tartalom előállításai, infrastruktúra kialakítása, kis- és középvállalkozásokat megerősítő új tartalmak és szolgáltatások létrehozása, a tartalomiparban érdekelt kkv-k támogatása, ha új termékeikkel esélyesek az internet világpiacán való megjelenésre.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik