Üzleti tippek

MÉRLEGZÁRÁS UTÁN

Az éves beszámoló könyvvizsgáló általi ellenôrzésére a legújabb kori gazdasági élet valamennyi szereplôjének szüksége van. Ez az igény egyrészt a vállalkozások, cégek adatai iránti szükségletbôl, másrészt pedig abból a jogos elvárásból fakad, hogy ezek az információk megbízhatóak, valósak, igazak legyenek, s ennek alapján azokat fel lehessen használni a különféle döntésekhez, méltán szolgálhassanak azok alapjául.

Információforrás
Természetesen sokféle lehetôség adott a társaságok vezetôi számára az informálódásra: a döntések elôkészítésére egyaránt fel lehet használni az informális úton és a jogszabályok által körülhatárolt módon megszerzett adatokat, ismereteket, ezek korlátaival azonban feltétlenül tisztában kell lenni. Ha ugyanis – egy példával élve – csak az elsô körbe tartozó reklámokból próbálnánk tájékozódni, annak beláthatatlan következményei lennének. Az informálódás jogszabályok által meghatározott módjára is sokszor szükségünk van, s az ebbe a csoportba tartozó adatok körének jelentôs részét (de természetesen nem az egészét) teszi ki a számviteli törvény alapján elkészített, s közzétételre kerülô éves beszámoló.

Elfogult menedzsment
A beszámolókban, mérlegekben szerepeltetett adatok, információk fontossága, megbízhatósága iránti igény és az összeállítás egyoldalúsága között alapvetô ellentmondás feszül. Hiszen az ott szereplô adatokat a piaci szereplôk egyik érdekhordozója, maga a társaság, illetve annak képviseletében a vezetôség állítja össze. Ha megkérdezzük bármely cég véleményét saját magáról, az általuk nyújtott szolgáltatások, elôállított termékek minôségérôl, a válasz minden valószínűség szerint pozitív lesz, az elônyöket fogja kidomborítani, s az esetleges hátrányokról pedig csak keveset, vagy semmit sem fogunk megtudni. A menedzsment mindenképpen elfogult a saját cégével, ezért van szükség egy független, külsô szakértôre is. Ezt a hitelességet adja meg a könyvvizsgálat intézménye, hiszen egy hozzáértô, a vállalkozástól valamennyire független, s végsô soron a véleményéért anyagilag is felelôs szakember állításaival megerôsített információs csomag felhasználhatósága nagyságrendekkel jobb.

Felelôsségi körök
A beszámolók elkészítése, megfelelô dokumentumokkal való alátámasztása, közzététele, a jogszerű működés feltételeinek biztosítása mind-mind a vállalkozás vezetôségének a felelôssége, s ezen semmit nem old a könyvvizsgálat léte, vagy nem léte, ez attól független! Ezzel szemben a könyvvizsgáló felelôssége, hogy a társaság vezetôsége által elkészített pénzügyi információkról (és csak arról!) mond véleményt, mégpedig „mindössze” annyit: azok mennyiben felelnek meg az összeállításukra vonatkozó szabályzatoknak, elôírásoknak. Az éves beszámoló közzétételre kerülô részének vizsgálata alapján ez a „jelentés” mennyire mutat megbízható, valós képet a vállalkozásról.

Ajánlott videó