Hetilap: Lapszámok

VILÁGBANKI TANÁCSOK

A magánnyugdíjpénztárak gyorsíthatják a gazdaság fejlődését, és intézményi befektetőként hozzájárulhatnak a tőkepiac fejlődéséhez – jelezték a külföldi szakértők azon a nemzetközi konferencián, amelyet a múlt héten rendezett a Világbank, a Kelet-Nyugati Tanulmányok Intézete és a Magyar Közgazdasági Társaság. A nyugati országok egy része már szembenézett a felosztó-kirovó elven alapuló nyugdíjbiztosítás válságával, ám abból eddig csak [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

OLASZ LÍRA, JAPÁN JEN - A nyerő párosítás

Az év elejével szemben, amikor az úgynevezett “kosár-eladásokban” utazott a nagyérdemű, az utóbbi hetekben az olasz líra vétele és a japán jen eladása vezeti a népszerűségi listát az OTP-Forex ötletének köszönhetően. A határidős devizapiacokon a különböző terminusok árfolyamait elsősorban a forint és az adott valuta kamatai közötti különbség határozza meg. A magyarázat lényege abban rejlik, [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

MEGKEZDŐDÖTT A PRIVATIZÁCIÓ - Tények és határozatok

Az Országgyűlés 1993 márciusában fogadta el a magyar energiapolitikáról szóló tájékoztatót, azzal, hogy a kormánynak kétévenként számot kell adnia arról, miként valósulnak meg a legfontosabb célkitűzések. A legfontosabb elvárás az energiaszektortól az, hogy elégítse ki a gazdaság és a lakosság energiaigényeit, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével és gazdaságosan. Az első két szempontnak az utóbbi két-három évben [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

MODELLVÁLTÁS SVÉDORSZÁGBAN? - Skandináv "áthallások"

A svéd Szociáldemokrata Párt újonnan megválasztott elnökeként Göran Persson váltja fel a miniszterelnöki székben a kevésbé színes egyéniségű Ingvar Carlssont, aki tíz évig töltötte be a pártelnöki posztot. Az új svéd miniszterelnökre az a feladat vár, hogy egyszerre őrizze meg pártja jóléti politikáját, és élénkítse fel a gazdaságot. Persson azután került a párt élére, hogy [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

TÁVFŰTÉS - Meleg ügyek a fővárosban

Budapesten minden harmadik – összesen 240 ezer – lakásban van távfűtés. S miközben a távfűtésvilág – ezen belül Európa-szerte – folyamatosan terjed, hogy így csökkentsék az energiaköltségeket, Magyarországon és főként Budapesten korábban nem létező gondok nehezítik a távfűtés fejlesztését és gazdaságossá tételét. A képlet leegyszerűsítve a következő: Magyarországon a távfűtőrendszert – ellentétben a nyugat-európai távhőszolgáltató [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

AZ ELJÁRÁSI REND

Az adózás rendjéről szóló törvény által megengedett, nyilvánosságra hozható adatok eljárási rendjét most dolgozta ki az APEH. Eszerint a megyei, illetve fővárosi igazgatóságoknak minden hónap 3-áig kell az APEH központjába eljuttatniuk a törvényi feltételeknek megfelelő cégek adatait. Az adatok valódiságáért az igazgatók a felelősök, s a “feketelisták” az APEH elnökének jóváhagyásával jelennek meg. A nyilvánosságra [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

A MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET VÁRHATÓ ALAKULÁSA 1996-BAN

A BB 1996. márciusi prognózisa 1996-ra A PM prognózisa 1996-ra GDP (volumenváltozás, százalékban) 0,5-1,5 2 Ipari termelés (volumenváltozás, százalékban) 2-4 2-4 Beruházás (volumenváltozás, százalékban) 3-5 10 Termelői ár (százalék) 20-23 Fogyasztói ár (százalék) 23-25 20 Az áruforgalmi mérleg hiánya (milliárd dollár) 2,3-2,8 2 Közvetlen tőkebefektetés (milliárd dollár) 2,5 2 A folyó fizetésimérleg hiánya (milliárd dollár) [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

AZ MNB KÖVETELÉSEI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBEN

(MILLIÁRD FT) Forrás: MNB Kihelyezések A Ft árfolyamvált.-ból adódó államadósság Összesen 1991. január 815,7 677,7 1493,4 1992. január 843,1 777,9 1621,0 1993. január 928,6 884,4 1813,0 1994. január 1004,0 1206,5 2210,5 1995. január 1042,7 1523,8 2566,5 1995. november 1018,2 2130,4 3148,6

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

ÁRFOLYAM-POLITIKA - Sávgyaloglás

Igazából két kérdés foglalkoztatja manapság a pénzügyi piacokat: csökken-e júliustól az előre bejelentett havi leértékelési ütem, illetve elmozdulhat-e a hosszabb idő óta a lebegtetési sáv aljához tapadt forintárfolyam. Az első kérdésre adott jegybanki válasz az exportőrök számára nem számottevő, a külföldi befektetők számára viszont annál kedvezőbb hatással járna. Mint ahogy az is valószínű, hogy amíg [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

LEÉRTÉKELÉSI VESZTESÉG - Egy félreértett probléma

A külföldi államadósság törlesztése valóban megnöveli a költségvetés kamatkiadásait. Ennek természete azonban ugyanolyan, mint a belső adósságállomány inflációs kamatkiadásaié: érdemben nem módosítja a költségvetés reálpozícióját. A hazai államháztartási deficit megítélésével kapcsolatos viták egyik központi eleme az infláció által felduzzasztott költségvetési kamatkiadások ügye. Abban már közmegegyezés van, hogy inflációs környezetben a nominális kamatkiadások jelentős része az [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

Parlamenti belépő

(Figyelő, 1996/15. szám) Egy komoly hiányosságot találtam a Figyelőben közölt parlamenti lobbylistában. Szempontjuk az volt, hogy a gazdasági érdekvédelmi vagy társadalmi szervezeteket sorolják fel. Felhívom a figyelmüket a Reális Zöldek Klubjára. Ez a szervezet a neve után valamilyen környezetvédelmi csoportnak tűnhet, valóságos ténykedése, lobbyzása szerint viszont nem az. Tudomásom szerint ez a szervezet is feliratkozott [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

A KOPINT-DATORG ELŐREJELZÉSE - Túladagolt restrikció

Gazdasági szempontból a legújabb kor egyik legdrámaibb esztendejének nevezte a múlt évet Köves András, a Kopint-Datorg Rt. vezetője, bemutatván a műhely idei első konjunktúrajelentését. A kutatók szerint a tavalyi év javuló makrogazdasági eredményeit valószínűleg a belső kereslet kisebb visszaesése mellett is el lehetett volna érni – a kormány kissé túladagolta a restrikciót. A magyar gazdaság [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

ADÓELŐLEG-FIZETÉS - Határidő-módosítás

Nem sokkal hatályba lépése után az adózás rendjéről tavaly elfogadott törvényt is módosítani kényszerült a törvényhozás. Az adózás rendjéről szóló törvény január elsejétől – a költségvetés likviditási helyzetére tekintettel – új határidőket szabott a személyi jövedelemadó-előleg megfizetésére. Korábban általában a tárgyhónapot követő 20. napig kellett a munkáltatónak, illetve a kifizetőnek az általa levont adóelőleget megfizetnie [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

A BÉT KÖZGYŰLÉSE - Önmozgásban

Az előzetes találgatásokkal szemben Járai Zsigmondot, a Magyar Hitel Bank vezérigazgatóját választotta a Tőzsdetanács elnökévé a Budapesti Értéktőzsde közgyűlése. A múlt pénteken, Balatonfüreden megtartott rendes évi közgyűlésen három évre választották meg a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) tisztségviselőit a brókercégek képviselői. Száz János, a Tőzsdetanács eddigi elnöke jó előre jelezte, hogy ezúttal nem kíván benevezni a vetélkedésbe. [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

VEZETŐ RÉGIÓK A FÉLVEZETŐ-ÜZLETÁGBAN

(VILÁGPIACI RÉSZESEDÉS, SZÁZALÉKBAN) Forrás: Dataquest Észak-Amerika Japán Európa Távol-Kelet (Japán nélkül) 1985. 45,4 41,7 11,7 1,2 1986. 41,5 45,9 11,2 1,4 1987. 39,0 48,2 11,0 1,8 1988. 36,5 51,0 9,7 2,8 1989. 35,9 50,6 9,8 3,7 1990. 38,6 46,3 11,2 3,9 1991. 38,4 46,4 10,6 4,6 1992. 41,5 42,3 10,2 6,0 1993. 43,4 40,4 9,0 [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

ÖRÖKÉRVÉNYŰ GONDOLATOK

A Magyar Kereskedelmi Csarnok ösztönzésére 1894. január 7-én jött létre a Magyar Tudakozó és Incasso Egylet. Tíz évvel megalakulása után már több mint 63 ezer céginformációt nyújtott, s tagjainak száma a század elejére 835-re emelkedett. A szakma erkölcsi érdekeinek védelmében 1923-ban megalakították a Magyarországi Hiteltudósító Irodák Syndikátusát, s ezzel egyidejűleg az 1884. évi ipartörvény módosításával [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

ÁR(AM)EMELÉSEK

Március elsejétől átlagosan 25 százalékkal emelkedett a villamos energia és a földgáz ára. Ezen belül a lakossági villamos energia ára átlagosan 20 százalékkal, az ipari fogyasztóké 17 százalékkal nőtt. A földgáz ára pedig a lakosságnak 29 százalékkal, az ipari és kommunális fogyasztóknak 21 százalékkal lett drágább. Eddig a hír. Hogy mi van mögötte? Az áremelés [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

KI ÉS KINEK FIZET KEVESET?

A távhőszolgáltatókat a fővárosban és vidéken egyaránt gyakran éri a vád, hogy pazarlóan gazdálkodnak. Ilyenkor a tulajdonos önkormányzatok felkérnek egy szakmai-társadalmi bizottságot, hogy vizsgálják meg, mekkora az energiaveszteség a szolgáltató létesítményein belül, nem túlzott-e az alkalmazotti létszám, nem épültek-e a befizetett fűtési díjakból túlságosan cifra irodák, illetve megtesz-e a szolgáltató annak érdekében mindent, hogy kintlévőségeit [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

A T-72-ES ÜZLET - Tankcsapda

A világpiaci ár egyhuszadáért vásárol a magyar állam száz darab harckocsit Belarussziából. A kormány, ha terve megvalósul, egyszerre három törvény megsértése árán üti nyélbe a bravúros fegyverüzletet. Sérülne a költségvetési, a privatizációs és a közbeszerzési törvény. Az üzlet további sajátossága, hogy vagy nincs rá fedezet, vagy a privatizációs bevételekből rendezik a számlát. Potom százhúsz-százharmincezer dollárért [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

INGÓJELZÁLOGJOG - Honosítási kísérlet

Az ügyvédlobby alulmaradt a Polgári Törvénykönyv módosításával kapcsolatos parlamenti vitában: ingóságokra Magyarországon csak akkor lehet majd jelzálogjogot bejegyezni, ha az erre vonatkozó szerződést közjegyzői okiratba foglalták. A közjegyzői kamarában tehát jogos az öröm, bár a számítógépes nyilvántartás kiépítése nem kis érvágás lesz a szervezetnek. A kelet- és közép-európai régióban úttörő kezdeményezésnek számít az a múlt [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

A KOPINT-DATORG PROGNÓZISAI

AZ ELŐZŐ ÉV = 100,0 1995.* 1996.** GDP-termelés 101-101,5 102-102,5 GDP belföldi felh. 96-97 100-101 ebből: egyéni fogy. 95-96 98,5-99,5 beruházás 100-102 106-108 Export 114 108-110 Import 97 103-104 Fogyasztói árindex 128,2 122-124

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

Az elnök mellett a Tőzsdetanács tagjai “bekerülési sorrendben”: LANTOS CSABA, a Creditanstalt Értékpapír Rt. ügyvezető igazgató-helyettese, a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. elnöke; BODNÁR ZOLTÁN, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; LOTFI FARBOD, az ING Értékpapír Rt. vezérigazgatója; DEBRECZENI KÁLMÁN, a Dunainvest Tőzsdeügynökség Kft. ügyvezető igazgatója. REMÉNYI ZOLTÁN, a Bankár-F Kft. befektetési ügyvezetője, a befektetők képviselője [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

HIVATALOS KIJÁRÓK - Parlamenti belépő

Az országgyűlés elnöke a napokban közzétette azoknak az érdekképviseleti és társadalmi szervezeteknek a listáját, amelyeket hivatalos lobbyként ismer el a magyar törvényhozás. A hézagosan megfogalmazott szabályok éppenséggel másoknak is lehetővé teszik, hogy közel férkőzzenek a parlamenti szakbizottságokhoz. Az érdekcsoportok álma, hogy minél közvetlenebb befolyásuk legyen a törvényhozásra. A törvényhozók álma, hogy minél szélesebb körből szerezhessenek [...]

24.hu
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.